Hyppää sisältöön
EtusivuAjankohtaistaKunnanhallituksen kokoustiedote 21.6.2021

Kunnanhallituksen kokoustiedote 21.6.2021

Ilmajoen kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan 21.6.2021 seuraavat asiat:

Hallimestarin paikka hakuun

Ilmajoki-hallin hallimestarin tehtävää on hoidettu sijaisjärjestelyin viime joulukuusta alkaen. Toimi on avainasemassa koko hallin pyörittämisen kannalta. Kunnanhallitus hyväksyi nuoriso- ja vapaa-aikalautakunnan esityksen ja paikka laitetaan julkiseen hakuun.

Juhani Koivumäki laitosmieheksi/kentänhoitajaksi

Kunnanhallitus hyväksyi nuoriso- ja vapaa-aikalautakunnan esitykseen ja myönsi täyttöluvan laitosmiehen/kentänhoitajan yhdistelmätoimeen. Tehtävää on hoitanut määräaikaisesti Juhani Koivumäki, joka nyt vakinaistetaan. Aikaisemmin Ilmajoki-hallin laitosmies toimi täysipäiväisesti tehtävässään, mutta sisäisten järjestelyiden ansiosta hän voi jatkossa siirtyä kentänhoitajaksi kesäisin.

Kaksi varhaiskasvatuksen opettajan paikkaa auki

Kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa on irtisanoutunut tehtävästään. Kunnanhallitus hyväksyi kasvatus- ja opetuslautakunnan esityksen ja toimet voidaan laittaa hakuun. Opettajien sijoituspaikat ovat Päivätien ja Vanamon päiväkoti.

Kyrkösjärven ranta-asemakaava nähtäville

Kunnanhallitus päätti asettaa Kyrkösjärven ranta-asemakaavan nähtäville. Kaavoitettava alue sijaitsee Kyrkösjärven länsirannalla ja koskee yksityisen henkilön omistamaa, vajaan kymmenen hehtaarin kiinteistöä.

Kaavan laatii arkkitehti SAFA Jorma Keskikiikoinen. Kunta perii kiinteistön omistajalta kulut kaavan laatimisesta sekä kuulutuksista.

Santavuorentien kaavamuutos käynnistetään

Kunnanhallitus yhtyi teknisen lautakunnan ja Santavuorentiellä käynnistetään kaavamuutos, jonka tavoitteena on muuttaa yleinen tiealue katualueeksi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Santavuorentien kunnossapidosta vastaa jatkossa ELY-keskuksen sijasta kunta.

Hannuntien kaavamuutos jätettiin pöydälle.

Kunta osti maata Ahonkylästä

Kunnanhallitus hyväksyi kaupan, jonka myötä kunta ostaa 7,8 hehtaaria maata Ahonkylästä. Kauppahinnaksi on neuvoteltu 125 120 euroa. Tila lisää kunnan maavarantoa potentiaalisella tonttialueella.

Tilusvaihdoilla maata Neiron kakkosalueen tietä varten

Kunnanhallitus hyväksyi kaksi tilusvaihtosopimusta Neirosta. Kunta luovuttaa maata yhteensä 2 636 neliötä ja saa vaihdossa saman verran maata takaisin. Vaihtokaupalla mahdollistetaan tieyhteyden rakentaminen Neiron laajenevalle tonttialueelle.

Kunta sponsoroi Ilmajoen kisailijoiden historiikkia 2 000 eurolla

Ilmajoen kisailijat täyttää tänä vuonna sata vuotta. Juhlavuoden kunniaksi kisailijat ovat palkanneet kirjoittajan historiateokselle, joka julkistetaan 20.8.2021 Ooppera-areenalla. Kunnanhallitus päätti sponsoroida kirjaa 2 000 eurolla. Vastineeksi kunta saa mainospaikan historiikin takakannesta.

Painin SM-kisoista ei peritä hallivuokraa

Kunnanhallitus hyväksyi Ilmajoen kisailijoiden esityksen, eikä peri painijaostolta hallimaksua 10.-11.9.2021 järjestettävien SM-kisojen ajalta.  Kisa on osa yhdistyksen satavuotisjuhlaa ja vallitsevan pandemiatilanteen vuoksi tapahtuma joudutaan järjestämään yleisörajoituksin.

Koululaisille maksuton harrastus koulupäivien yhteyteen

Ahonkylän koululla on kuluneena lukuvuonna pilotoitu mallia, jossa on mahdollistettu maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä jokaiselle koululaiselle. Ensi lukuvuonna toiminta laajenee Ilmajoella 11 alakouluun sekä yläkouluun. Tarjonnassa on yhteensä 35 harrastusta, jotka kestävät koko lukuvuoden.

Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Kunnanhallitus myönsi hankkeelle toimintaluvan ja varasi 20 000 euroa kunnan rahoitusosuutta varten.

Muutoksia talousarvion investointiosaan

Kunnan viime vuoden investointeihin budjetoitu summa alittui yhteensä 542 960 eurolla. Toisaalta myös ylityksiä tapahtui. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy ylitykset vuoden 2020 investointiosaan.

Hallintosääntöön esitetään lisäystä koskien oppivelvollisuuden laajentumista

Suomessa oppisvelvollisuusikä on nostettu eduskunnan päätöksellä 18 ikävuoteen. Jokaisen kunnan on itse päätettävä, miten lain velvoittama nuorten ohjaus ja neuvonta järjestetään.

Kunnanhallitus esittää valtuustolle hallintosäännön täydennystä. Lisäyksessä todetaan, että sivistysjohtaja päättää, ellei ole siirtänyt tehtävää alaiselleen, osoittaa oppivelvolliselle opiskelupaikan tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa tai työhön ja itsenäiseen valmentavassa koulutuksessa.

Yhtätoista valtuusto- ja kuntalaisaloitetta esitetään loppuun käsitellyiksi

Kunnanhallituksen tulee vuosittain esittää luettelo valtuusto- ja kuntalaisaloitteista, joita ei ole edellisen vuoden aikana käsitelty loppuun.

Tästä johtuen kunnanhallitukselle esiteltiin tilannekatsaus yhdeksästä viranhaltijoiden käsittelemästä valtuustoaloitteesta: 1) Valtuuston kokousten videointi aloitettiin 7.12.2020. 2) Valtuuston kokousmateriaalit pyritään toimittamaan sähköisesti seuraavan valtuustokauden alkupuolella. 3) Kunnan johtoryhmä aloittaa hankintastrategian valmistelun vuoden 2021 loppupuolella. 4) Riistanhoitoyhdistys on antanut lausunnon kunnan susitilanteesta maa- ja metsätalousministeriöön. 5) Hallintosäännön uudistuksessa vuonna 2021 tullaan huomioimaan se, että ilmajokisten opiskelijoiden luottamustehtävissä syntyneet matkakulut tultaisiin korvaamaan jatkossa. 6) Suihkulähteen sijoittaminen Kyrönjokeen voidaan toteuttaa kesäksi 2022, mikäli kustannukset huomioidaan vuoden 2022 talousarviossa ja vesialueen yhteisomistajilta saadaan suostumus. 7) Muualla opiskeleville, mutta kotikunnassaan kirjoilla oleville nuorille ei ryhdytä maksamaan erillistä opiskelijarahaa. Näin toimimalla noudatetaan kuntaliiton suositusta, sillä opiskelija tarvitsee palvelut siitä kunnasta, jossa hän päätoimisesti asuu. 8) Erillistä määrärahaa ei lisätä perhepäivähoitajien retkiä varten, mutta jatkossa kiinnitetään huomiota siihen, että perhepäivähoitajilla on tasavertaiset mahdollisuudet osallistua lapsille suunnattuihin tapahtumiin. 9) Kotihoidontuen kuntalisän käyttöönottoon palataan myöhemmin syksyllä, kun tarkastellaan varhaiskasvatuksen palveluverkko- ja palvelusetelikysymyksiä.

Lisäksi kunnanhallituksessa käytiin läpi kahden kuntalaisaloitteen tilanne: 1) Riistavallin peruskorjaushanke voidaan toteuttaa esimerkiksi vuoden 2022 aikana, mikäli kustannukset huomioidaan vuoden 2022 talousarviossa. 2) Toinen aloitteista koski tukea, jonka kunta maksaisi yritykselle tai yhdistykselle heidän palkatessaan vähintään 300 päivää työmarkkinatukea saaneen henkilön. Kriteerit täyttäviä henkilöitä oli huhtikuussa Ilmajoella 86 ja viime vuonna kunta maksoi työmarkkinatuen kuntaosuutta eli niin sanottua sakkomaksua 360 000 euroa. Viranomaisen selvityksen mukaan työmarkkinatukilistalla olevat henkilöt ovat osittain hyvin haastavissa elämäntilanteissa, joissa tarvitaan usein moniammatillista arviota siitä, millaisille urapoluille ja millaisten tukitoimien kautta on mahdollista edetä. Ilmajoen kunnassa työskenteleekin työttömien tukena työllisyyskoordinaattori sekä työllisyyden kuntakokeilussa kaksi omavalmentajaa, jotka tekevät tiivistä yhteistyötä aikuissosiaalityön kanssa. Kunta järjestää myös kuntouttavaa työtoimintaa. Lisäksi valtio maksaa palkkatukea, joka on yksi merkittävä keino tukea pitkään työttömänä olleen henkilön työllistymistä. Valitettavan usein työllistyminen kestää kuitenkin vain sen ajan, kun palkkatukea on mahdollista saada. Siten kunnan maksamalla lisäpalkkatuella ei olisi merkittäviä vaikutuksia pitkäaikaistyöttömien työllistymismahdollisuuksiin.

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto- ja kuntalaisaloitteet todetaan loppuun käsitellyiksi.

Kunnanhallitus kokoustaa elokuussa

Uusi valtuustokausi alkaa 1.8.2021. Nykyinen kunnanhallitus tekee esitykset asioihin, jotka käsitellään uuden valtuuston järjestäytymiskokouksessa. Kunnanhallitus kokoontuu kokouskutsun tiimoilta 9.8.2021.

Valtuustolle esitetään, ettei JIKiin palkata uutta controlleria

JIKin controller on irtisanoutunut. Controller on toiminut tilaajalautakunnan kokousten valmistelijana ja esittelijänä. Koska maan hallitus valmistelee sote-uudistusta, ei virkaa tässä vaiheessa haluta täyttää. Kunnanhallitus esittääkin kunnanvaltuustolle muutosta JIK-tilaajalautakunnan yhteistoimintasopimukseen, jonka mukaan Kurikan kaupunki kohdentaisi tarvittavat resurssit tilaajalautakunnan valmisteluun ja esittelijän tehtäviin.

Tilapäinen valiokunta selvittämään kunnanjohtajan edellytyksiä toimia tehtävässään

Ilmajoen kunnanjohtaja Seppo Pirttikoski on ilmoittanut jääneensä kiinni rattijuopumuksesta. Kunnanhallitus keskusteli asiasta ja päätti esittää 28.6.2021 kokoontuvalle valtuustolle tilapäisen valiokunnan perustamista äänin 9-2. Valiokunnan tehtävänä olisi selvittää kunnanjohtajan edellytyksiä toimia tehtävässään.

Lisätietoja kunnanhallituksen kokoustiedotteesta antaa hallinto- ja talousjohtaja Marko Lähde, puh. 044 419 1201 lukuun ottamatta väliaikaisen valiokunnan perustamista, josta lisätietoja antaa kunnanhallituksen puheenjohtaja Ahti Ranto puh. 0500 364 704.