Hyppää sisältöön
EtusivuAjankohtaistaKunnanhallituksen kokoustiedote 22.11.2021

Kunnanhallituksen kokoustiedote 22.11.2021

Ilmajoen kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan 22.11. seuraavat asiat:

Ensi vuoden investointeihin ollaan varaamassa 6,8 miljoonaa euroa

Kunnanhallitus hyväksyi investointiohjelman, joka ohjaa ensi vuoden merkittäviä hankintoja ja antaa suuntaviivoja aina vuoteen 2026 asti.

Hallituksen näkemyksen mukaan ensi vuonna isoin siivu, yhteensä 1,5 miljoonaa euroa, menee uuden Tuomiahon koulun ja nuorisotilojen valmiiksi rakentamiseen kevään 2022 aikana. Kyseessä on iso investointi, sillä irtaimistoineen koko hankkeen budjetti on kymmenen miljoonaa euroa. Kustannuksia on jaettu useammalle vuodelle.

Muita tulevan vuoden yksittäisiä, isoja investointeja olisivat Jaakko Ilkan koulun keittiön peruskorjaus ja laitteiden uusiminen (544 000 €) sekä kirjastoauton hankinta (400 000 €).

Lisäksi yhteensä 1,3 miljoonaa euroa varattaisiin kunnallistekniikan rakentamiseen uusille tonttialueille, joita esityksen mukaan vuonna 2022 ovat Ahonkylän Käpälämäki kolmonen, Keskustan Seljalantie ja Neiron kakkosalue. Uusien verkostojen ohella kunnan olemassa olevia katuja sekä vesi- ja viemäriverkostoa saneerattaisiin yhteensä 600 000 eurolla.

Vanhuspuolella satsattaisiin Kotokartanon potilashuoneiden jäähdyttämiseen. Myös päiväkoteihin hankittaisiin ilmalämpöpumppuja. Lisäksi rahaa ollaan varaamassa muun muassa uusien leikkipuistojen rakentamiseen, keskuskentän valaistuksen uusimiseen, Laidunalueen huoltokoppiin sekä jääkiekkokaukaloon ja traktoriin.

Vuoden 2022 jälkeen isoja investointivarauksia olisivat muun muassa Koskenkorvan alueen koulu, Pappilantien pyörätien jatko sekä Saurunmäen uusi tonttialue.

Lopullisen päätöksen investointiohjelmasta tekee valtuusto, joka kokoontuu vielä joulukuussa käsittelemään asiaa.

Kolme johtotason virkaa auki – Ilmajoen kunta hakee kunnanjohtajaa, kaavoitusjohtajaa ja vs. yritysasiamiestä

Kunnanhallitus julisti haettavaksi kolme johtotason virkaa. Kaikissa tehtävissä arvostetaan kunnallishallinnon ja -talouden tuntemusta. Lisäksi kussakin virassa on omat kelpoisuusvaatimukset sekä edellytykset aikaisemmasta työkokemusta. Paikkoja voi hakea 13.12. klo 15 saakka.

Kunnanjohtajan kelpoisuusvaatimuksena on virkaan soveltuva ylempi tiedekorkeakoulututkinto sekä hyvä perehtyneisyys kunnallishallintoon. Lisäksi edellytetään käytännön kokemusta johtotehtävistä, yhteistyökykyä ja suhdetoiminnan osaamista sekä elinkeinoelämän ja julkisen sektorin riittävää tuntemusta.

Kaavoitusjohtajan viran kelpoisuusvaatimuksena on virkaan soveltuva korkeakoulututkinto ja kaavoittajan pätevyys. Lisäksi edellytetään työkokemusta maankäytön suunnittelun johto- tai asiantuntijatehtävistä, yhteistyökykyä sekä hyviä neuvottelutaitoja. Käytännön kokemus esihenkilötyöstä katsotaan eduksi.

Ilmajoen kunnan yritysasiamiehen virka täytetään määräaikaisesti ajalla 1.3.2022-31.12.2023. Viran kelpoisuusehtona on tehtävään soveltuva koulutus sekä käytännön kokemus elinkeinotoimeen liittyvistä tehtävistä.

Viisi lastenhoitajaa vakinaistettiin – lisäksi kaksi paikkaa avoimeen hakuun

Kuluneen neljän vuoden aikana yhteensä seitsemän päivähoitajaa on irtisanoutunut työstään pääosin eläkkeelle siirtymisen takia. Tehtäviä on hoidetta määräaikaisilla työntekijöillä. Koska tarve on jatkuvaa, kunnanhallitus vakinaisti viisi määräaikaista työntekijää. Lisäksi kaksi päivähoitajan paikkaa laitetaan avoimeen hakuun.

Hannuntien kaavamuutos hyväksyttiin

Hannuntien kaavamuutos on ollut nähtävillä 7.-21.10.2021. Huomautuksia ei tullut määräaikaan mennessä ja kunnanhallitus hyväksyi asemakaavan muutoksen.

Tonttivarauksen jatkaminen halutaan mahdollistaa

Hallitus esittää valtuustolle, että asuintonttien varausehdot uudistetaan. Siten jatkossa tonttivarauksen jatkaminen olisi mahdollista korvausta vastaan ja omakotitonttien maksimivarausaika olisi Ahonkylässä yksi vuosi ja muilla alueilla 1,5 vuotta.

Huissista myydään maata

Hallitus päätti myydä noin 1 990 neliötä Huissista yhden euron neliöhintaan. Ostaja on jo aikaisemmin sopinut valtuuston hyväksymästä kaupasta alueella samalla neliöhinnalla ja ostaa nyt hallituksen päätöksellä myytävän palan lisämaaksi tonttiinsa.

Hallitus kävi läpi Pro Ilmajoki -mitaliesitykset

Kunnanhallitukselle sai jättää ehdotuksia tämän vuoden Pro Ilmajoki -mitalin saajasta 17.11. saakka. Hallitus kävi hakemukset läpi ja teki päätöksen mitalin myöntämisestä. Mitali julkistetaan itsenäisyyspäivän tervehdyksessä 6.12.

Pro Ilmajoki -mitali myönnetään henkilölle tai yhteisölle, joka on erikoisen positiivisella tavalla edesauttanut Ilmajoen kunnan nimen tunnetuksi tulemista tai muutoin edistänyt kunnan aineellista tai henkistä kehitystä vuoden aikana.

Ilmajoen edustajat JIK ky:n yhtymäkokouksessa

JIK ky:n yhtymäkokous pidetään 14.12. Kurikassa. Ilmajokea kokouksessa edustavat Salme Hautala, Antti Ålander, Harri Koskela, Juha-Pekka Karvonen  ja Juhana Lähdesmäki.

Markku Koskelaa ja Pentti Luhtalaa esitetään Lakeuden Veden hallitukseen

Lakeuden Vesi Oy järjestää 29.11.2021 yhtiökokouksen, jossa yhtiölle valitaan uusi hallitus seuraavalle kaksivuotiskaudelle. Kunnanhallitus ohjeisti yhtiökokousedustajaa, että Markku Koskela ja Pentti Luhtala valitaan Ilmajoen kunnan edustajaksi Lakeuden Veden hallitukseen. Koskelan varajäseneksi esitetään Juho Raumannia ja Luhtalan varajäseneksi Ahti Rantoa.

Kunnanvirasto suljettuna välipäivät

Kunnanhallitus päätti, että aikaisempien vuosien tapaan kunnanvirasto pidetään suljettuna välipäivät 27.-31.12., jotka ovat kunnassa muutenkin hiljaisia.

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten valintaa jatketaan seuraavassa kokouksessa

Aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022. Ilmajoella äänestysalueita on yksitoista, ja ennen vaaleja jokaiselle alueelle valitaan oma vaalilautakunta sekä vaalitoimikunta. Asian käsittely jatkuu seuraavassa hallituksen kokouksessa.

Kunnanhallitus kokoon keväälläkin joka toinen maanantai

Kunnanhallitus kokoontuu pääsääntöisesti joka toinen maanantai klo 17. Kevään kokouspäivät ovat 17.1., 31.1., 14.2., 24.2., 14.3., 28.3., 11.4., 25.4., 9.5., 23.5., 6.6 ja 20.6.

Ilmajoelta Harri Koskela ja Johanna Reinilä ehdolla Kuntaliiton valtuuskuntaan

Kuntaliitto on Suomen kuntien ja kaupunkien etujärjestö. Sen ylin päättävä toimielin on valtuuskunta, joka valitaan joka neljäs vuosi jäsenäänestyksellä.

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se toimittaa valtuuskunnan vaalit suljetulla lippuäänestyksellä. Valtuusto äänestää kuntapäivillä vahvistettujen ehdokaslistojen perusteella. Ilmajoelta listoilla mukana ovat Harri Koskela ja Johanna Reinilä.

Tiedoksi

  • kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset §:t 16 – 17
  • hallinto- ja talousjohtajan viranhaltijapäätökset §:t 14 – 15
  • Seinäjoen koulutuskuntayhtymän talouslukujen raportointi ajalta tammi-syyskuu 2021
  • JIK ky:n johtokunnan 9.11.2021 kokouksen pöytäkirja
  • Kunnan omistuksessa olevat Metsäliiton osuuskunnan lisäosuudet
  • Lakeuden jätelautakunnan 3.11.2021 kokouksen pöytäkirja

Lisätietoja kokoustiedotteesta antaa vs. kunnanjohtaja Marko Lähde, puh. 044 419 1201