Hyppää sisältöön
EtusivuAjankohtaistaKunnanhallituksen kokoustiedote 23.5.2022

Kunnanhallituksen kokoustiedote 23.5.2022

Ilmajoen kunnanhallitus on kokouksessaan 23.5.2022 käsitellyt seuraavat asiat:

Kunta vastustaa suoran ajoyhteyden katkaisua Palontien ja Alaasentien välillä

Kantatie 67 liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta halutaan parantaa. Ratkaisuja mietitään 16 kilometrin matkalle välillä Hannuksela Ilmajoki–Itikka Seinäjoki. Ilmajoen tulevaisuuden kannalta hankkeen merkitys on iso.

ELY-keskus on tehnyt ympäristövaikutusten arvioinnin eri linjausvaihtoehdoista. Vaihtoehtoja käytiin läpi yleisötilaisuudessa 21.4. kunnantalolla. Lisäksi asiasta voi esittää kirjallisia mielipiteitä ja lausuntoja 27.5.2022 saakka.

Ilmajoen kunta toteaa omassa lausunnossaan, että se vastustaa vaihtoehtoja, joissa keskustan ja Palontien välinen liikenne katkaistaan. Katkaisu rajoittaisi keskustan kehittämistä merkittävästi. Alueen ratkaisuissa on huomioitava myös raskaan liikenteen sujuvuus yritysalueille. Myös tien varrella olevalle huoltoasemalle on osoitettava sopiva paikka, mikäli se joudutaan siirtämään.

Ahonkylässä kunnan kannalta keskeisin vaihtoehto on eritasoliittymän sijoittaminen Nikkolan risteyksen alueelle Ahonkylän eteläpuolelle. Ahonkylän ja keskustan yhteyttä tulisi vahvistaa myös kevyenliikenteen väylällä. Vaihtoehdot, jossa tielinjaus siirretään radan toiselle puolelle ja Ahonkylää ei jaeta liikenteellisillä ratkaisuilla, rauhoittavat asumista parhaiten.

Hankkeen vaikutukset peltomaisemaan ja -rakenteeseen ovat kuitenkin huomattavat. Siksi tilusjärjestelyt ja korvaavien peltomaiden hankkiminen ovat edellytys alueen maanviljelylle.

ELY-keskus tekee päätöksen linjauksista kuulemisen jälkeen kesä-elokuussa. Jatkosuunnitteluun valittavasta vaihtoehdosta laaditaan vuoden 2023 kevääseen mennessä yleissuunnitelma.

Kunta haluaa solmia tiloistaan uudet vuokrasopimukset hyvinvointialueen kanssa

Valtuusto on antanut hyvinvointialueelle selvityksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen käytössä olevista tiloista. Tilat siirtyvät hyvinvointialueen hallintaan ensi vuoden alusta.

Uudistusta ohjaavan lain mukaan kunnan omistamien tilojen vuokrasopimukset siirtyvät hyvinvointialueelle sellaisenaan nykyisin ehdoin. Vuokran on kuitenkin katettava tilojen pääoma- ja ylläpitokustannukset.

Nykyisissä Ilmajoen kunnan ja JIK ky:n välisissä vuokrasopimuksissa tämä edellytys ei kuitenkaan toteudu. Vuokrataso on arvioitu tilanteessa, jossa vuokralainen on kunnan omistama kuntayhtymä, ei hyvinvointialue.

Hallitus esittääkin Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen hallitukselle, että tilalle tehdään uudet vuokrasopimukset. Näin varmistetaan kuntien yhdenvertainen kohtelu.

Janne Hakala, Jouko Peltonen ja Ari-Pekka Laitalainen suunnittelemaan yhteiskampusta

Etelä-Pohjanmaan Opiston toimintaa pyörittävä Korpisaaren säätiö on käynyt kunnan ja Sedun kanssa keskusteluja yhteiskampushankkeesta. Säätiö on esittänyt suunnitelman tekemistä kampuksen toisesta vaiheesta. Sen myötä Ilmajoen lukio siirtyisi osaksi aluetta.

Hallitus nimesi yhteiskampuksen toisen vaiheen suunnittelutyöryhmään sivistysjohtaja Janne Hakalan, lukion rehtori Jouko Peltosen ja uuden kunnanjohtaja Ari-Pekka Laitalaisen. Ryhmä tuottaa yhteisen suunnitelman kampusalueen toiminnallisesta ja fyysisestä oppimisympäristöstä päätöksiä varten vuoden 2022 loppuun mennessä.

Kentänhoitajan paikka auki

Ilmajoen kunnan kentänhoitaja on siirtynyt liikunta- ja vapaa-aikakoordinaattoriksi. Sen jälkeen tehtävää on hoidettu sijaisjärjestelyin. Nyt kunnanhallitus antoi toimeen täyttämisluvan ja kentänhoitajan paikka voidaan laittaa hakuun.

Johtavan sosiaalityöntekijän virka täytetään sisäisin järjestelyin

Lastensuojelun ja lapsiperhepalveluiden johtava sosiaalityöntekijä on irtisanoutunut. Hallituksen luvalla virka täytetään poikkeuksellisesti sisäisin järjestelyin. Näin turvataan henkilöstön asema hyvinvointialueelle siirryttäessä.

Kuusi koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnanohjaaja vakinaistettiin

Kunnanhallitus vakinaisti ensi lukuvuodesta alkaen seuraavat henkilöt koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnanohjaajan toimeen: Minja Engström, Petra Huhtamäki, Merja Lehtisaari, Ville Muilu, Taija Rajamäki ja Erja Yli-Pietilä. Ilmajoen kunnassa työskentelee tällä hetkellä 81 koulunkäynnin ohjaajaa. Lähivuosina heistä eläköityy viisi. Lisäksi yksi vakituinen työntekijä on irtisanoutunut.

Kouluilla on tarvittu perusopetuslain muutoksesta lähtien enemmän koulunkäynninohjaajia, jotta oppilaat ovat saaneet lähikouluillaan riittävästi erityistä tukea. Sama ohjaaja on voinut hoitaa myös aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaamisen ja valvomisen. Kuluvana lukuvuonna ilman aamu- ja iltapäivätoimintapaikkaa ei jäänyt yksikään lapsi Ilmajoella.

Uusi koulukuraattorin virka perustettiin

Lakimuutoksen myötä yhtä kuraattoria kohden saa olla enintään 670 opiskelijaa. Ilmajoella mitoitus ylittyy. Tästä syystä hallitus päätti perustaa neljännen koulukuraattorin viran. Virka siirtyy hyvinvointialueelle ensi vuoden alusta.

Koska kyseessä on täysin uusi virka, ei sitä ole huomioitu vuoden 2022 talousarviossa. Hallitus myönsi virkaa varten 22 000 euron lisämäärärahan.

Neljä perhepäivähoitajan tointa muutettiin varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimeksi

Ilmajoen kunnassa perhepäivähoitajan toimia on 36, joista täytettynä on vain 23. Rekrytointikampanjoista huolimatta tehtäviin ei ole ollut hakijoita. Tästä syystä hallitus myönsi luvan muuttaa neljä perhepäivähoitajan tointa varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimeksi. Päiväkodeissa työntekijöiden tarve kasvaa jatkuvasti.

Koulujen maksuton harrastustoiminta jatkuu ensi lukuvuonna

Ilmajoki harrastaa -hanke jatkuu ensi lukuvuonna. Tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä.

Hanketta pilotoitiin keväällä 2021 Ahonkylän koululla, jonka jälkeen kokeilua laajennettiin 11 alakouluun ja yläkouluun. Kuluvana lukuvuonna harrastustoiminnassa on ollut mukana 1 500 oppilasta.

Tulevan lukuvuoden toimintaan AVI myönsi avustusta 52 000 euroa. Hallitus myönsi hankkeelle toimiluvan. Kunnan omarahoitusosuus on 13 000 euroa.

Varhaiskasvatukselle yhteensä 178 944 euron avustukset

Hallitus päätti vastaanottaa ensi lukuvuodelle yhteensä 178 944 euroa valtion erityisavustusta. Avustuksilla edistetään varhaiskasvatuslain mukaisen tuen uudistamista sekä tasa-arvon ja laadun kehittämistä. Kunnan omavastuuosuus on 44 736 euroa. Avustus käytetään varhaiskasvatuksen henkilöstön palkkaamiseen ja rakenteiden kehittämiseen niin, että kaikilla lapsilla olisi mahdollista päästä tavalliseen päiväkotiryhmään.

Tiedoksi

  • kasvatus- ja opetuslautakunta 17.5.2022
  • nuoriso- ja vapaa-aikalautakunta 17.5.2022
  • perusturvalautakunta 19.5.2022
  • vt. kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset § 19
  • Lakeuden Etappi Oy yhtiökokous 5.5.2022
  • Tammi-helmikuussa toimintamenot ylittyivät maltillisesti budjetoidusta. Verotulot ovat kehittyneet hyvin.

Lisätietoja kunnanhallituksen kokoustiedotteesta antaa vt. kunnanjohtaja Marko Lähde, puh. 044 419 1201