Hyppää sisältöön
EtusivuAjankohtaistaKunnanhallituksen kokoustiedote 24.10.2022

Kunnanhallituksen kokoustiedote 24.10.2022

Ilmajoen kunnanhallitus on kokouksessaan 24.10.2022 käsitellyt seuraavat asiat:

Sopimusta ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä ryhdytään sorvaamaan Kurikan kanssa

Kolme viikkoa sitten valtuusto kokoontui pohtimaan ympäristöterveydenhuollon järjestämiskysymystä. Käytännössä vaihtoehtoja oli kaksi. Joko Ilmajoki voisi järjestää ensi vuoden alusta palvelut yhdessä Kurikan tai yhteistoiminta-alueen kanssa, johon kuuluu Seinäjoki, Isokyrö, Lapua, Kauhava, Evijärvi, Lappajärvi, Vimpeli, Alajärvi, Kuortane, Soini, Alavus ja Ähtäri. Keskustelun lopputuloksena valtuusto ei hyväksynyt hallituksen esitystä Seinäjoki-vetoisesta ratkaisusta, vaan palautti asian takaisin valmisteluun.

Kokouksen jälkeen Ilmajoki on käynyt keskusteluja Kurikan kanssa. Koska neuvottelut ovat olleet rakentavia, hallitus päätti aloittaa yhteistoimintasopimuksen laatimisen Kurikan kaupungin kanssa. Sopimuksen lähtökohtana on palvelutason säilyminen nykyisellä tasolla, kustannusten jako aiheuttamisperiaatteen mukaisesti sekä Kurikan toimiminen vastuukuntana.

Tällä hetkellä ympäristöterveydenhuollon järjestää JIK ky, ja Ilmajoella työskentelee yksi terveystarkastaja sekä 1,5 eläinlääkäriä.

Kyrkösjärven ulkoilureitti halutaan virallistaa

Kyrkösjärven ympäri kiertää 15,5 kilometrin pituinen ulkoilureitti. Vaikka reitti on ollut käytössä jo kaksikymmentä vuotta, ei se ole saanut virallista statusta. Niinpä hallitus päätti antaa Seinäjoen kaupungille valtuudet ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin ulkoilureitin laillistamiseksi. Reitti sijaitsee molempien kuntien alueella, ja sen ylläpidosta vastaa Seinäjoen kaupunki.

Ilmajoki-hallin takaa vuokrataan maata ulkokuntosalia varten

Hallitus päätti vuokrata Ilmajoen kisailijoille kymmeneksi vuodeksi 625 neliön alueen Ilmajoki-hallin takaa. Vuosivuokra on yksi euro.

Alueelle on tarkoitus rakentaa ulkokuntosali. Nuorisovaltuusto suunnittelee hanketta yhdessä kisailijoiden kanssa.

Perhetalo Aurinkoiselle vuokrataan parkkipaikkatilaa

Hallitus päätti vuokrata MLL Ilmajoen yhdistykselle kymmeneksi vuodeksi palan puistoa Leikkarinpolun päästä. Tuhannen neliön ala toimii jatkossa pysäköintipaikkana Perhetalo Aurinkoiselle, jonka toimintaa ollaan siirtämässä Rouvalasta Leikkarinpolulla sijaitsevaan kiinteistöön. Naapureita on kuultu muutoksesta, eikä heillä ollut huomauttamista asiasta. Kohteen vuokra on sata euroa vuodessa.

Aluehallintovirasto pyytä täydennyksiä Kalajaisjärven kunnostamislupaan

Ilmajoen kunta on hakenut Aluehallintovirastolta lupaa Kalajaisjärven kunnostamiseen. ELY-keskus on tehnyt kunnostushankkeelle alustavan rahoituspäätöksen, mutta lupa tarvitaan ensin.

Nyt Aluehallintovirasto on pyytänyt kunnalta lupahakemukseen täydennyksiä. Kunnanhallitus vastasi pyyntöön ja antoi virastolle selvitykset alueella sijaitsevasta lähteestä sekä kaivon tuhoutumisen korvaamisesta. Lisäksi hallitus valtuutti kunnanjohtajan tekemään maanomistajien kanssa sopimukset Vuorusjärven alueen käyttöoikeuksista viraston vaatimuksen mukaisesti.

Tuomikylän elämysreitin kunnossapitoa avustetaan

Kunnanhallitus myönsi Tuomikylän elämysreitin pintamateriaalin uusimiseen 2 000 euroa. Reitin pituus on noin kymmenen kilometriä, ja kunnostus tehdään neljän kilometrin matkalta Pettutien päästä Kyrkösjärvelle.

Ilmajoki jatkaa Epanet-korkeakouluverkoston rahoittamista

Ilmajoki osallistuu Epanet-korkeakouluverkoston koordinoinnin rahoittamiseen 16 955 eurolla vuonna 2023. Alueen kunnilta kootulla rahoituksella mahdollistetaan professuuriverkoston hallinto.

Epanet-verkosto paikkaa yliopistollisen toiminnan vajetta maakunnassa. Verkostossa toimii tällä hetkellä yli 20 professoria. Pelkästään viime vuonna professorit hankkivat 2,6 miljoonaa euroa rahoitusta Etelä-Pohjanmaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

Rengonharju-säätiölle avustus lainanhoitokuluihin

Hallitus esittää vuoden 2023 talousarvioon, että kunta osallistuisi Rengonharju-säätiön rahoituskustannuksiin 12 675 eurolla. Edellytyksen on, että säätiön muutkin taustakunnat eli Seinäjoki, Kurikka ja Lapua osallistuvat rahoitukseen.

Seinäjoen Lentoasema Oy:n hoitaessa ilmailuun liittyviä tehtäviä, Rengonharju-säätiö keskittyy tällä hetkellä lentoaseman tilojen omistamiseen ja vuokraamiseen. Avustuksella on tarkoitus hoitaa säätiön lainanhoitokuluja.

Etelä-Pohjanmaan liiton talousarvioehdotukseen ei huomautettavaa

Hallitus totesi, ettei sillä ei ole huomautettavaa Etelä-Pohjanmaan liiton ensi vuoden talousarviosta, eikä talous- ja toimintasuunnitelmasta. Ilmajoen kunnan vuosimaksu nousee 172 292 euroon, sillä jäsenkuntien maksuosuuteen on tulossa kolmen prosentin korotus.

Korotus henkilökunnan ateriahintoihin

Sekä elintarvikkeiden, pesuaineiden, palkkojen että sähkön kustannukset ovat nousussa. Tästä syystä hallitus päätti korottaa ateriahintoja niin, että henkilökunta syö koululla jatkossa neljän euron ja päiväkodeissa viiden euron kertahintaan. Päiväkotien ateriahinta on hieman korkeampi, sillä siihen sisältyy joko aamu- tai välipala.

Valtiolta haetaan korvausta koronasta aiheutuneisiin hoitokuluihin

Hallitus päätti, että JIK ky voi hakea Ilmajoen kunnan puolesta korvausta valtiolta vuoden 2022 koronasta aiheutuneisiin testaus-, rokottamis- ja hoitokuluihin. Sosiaali- ja terveysministeriö maksaa avustuksen kunnalle vuoden 2022 loppuun mennessä.

Ilmajoki-hallin laitosmiehen ja kassanhoitajan paikat auki

Ilmajoki-hallin laitosmies on irtisanoutunut. Lisäksi Ilmajoki-hallin asiakaspalvelija on siirtynyt hoitamaan hallimestarin tehtävää. Hallitus myönsi molempiin toimiin täyttämisluvat ja paikat voidaan laikkaa hakuun.

Lastenhoitajan paikka auki

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja on irtisanoutunut. Hallitus myönsi toimeen täyttämisluvan ja paikka voidaan laittaa hakuun. Lastenhoitajan alkusijoituspaikka on Käpälämäen päiväkoti.

lImajoki mukaan Suomen kestävän kasvun ohjelmaan

Hallitus päätti, että Ilmajoen kunta osallistuu Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen hallinnoimaan Suomen kestävän kasvun ohjelmaan. Rahoitus ohjelmaan tulee EU:n kertaluontoisista elpymisvaroista, ja se toimeenpannaan jokaisella hyvinvointialueella. Tarkoitus on edistää hoitotakuun toteutumista sekä purkaa koronan aiheuttamia hoitojonoja Etelä-Pohjanmaalla.

Uusi toimielin päättämään E-P:n Opiston kurinpitotoimista

Lakimuutoksen myötä osa yksityisen, ammatillisen koulutuksen järjestäjien kurinpitotoimista siirtyy kuntien vastuulle. Koska Ilmajoella toimii Etelä-Pohjanmaan Opisto, koskee muutos myös Ilmajoen kuntaa. Tästä syystä hallitus esittää valtuustolle, että se perustaa uuden toimielimen, joka jatkossa päättää Etelä-Pohjanmaan opistossa opiskelevien oppivelvollisten opiskeluoikeuden peruuttamisesta, palauttamisesta sekä kurinpitotoimista.

Jäseniksi toimielimeen esitetään E-P:n Opiston rehtori Kyösti Nyyssölää, ammatillisen opiskeluhuollon koulukuraattori Sari Viiasta, opiston opettajien edustaja Minna Kansanahoa, Ilmajoen kunnan nuorisosihteeri Mari Roosia sekä opiskelijaedustajaa, jonka nimeää opiston opiskelijakunta lukuvuosittain. Toimielimen puheenjohtajaksi esitetään sivistysjohtaja Janne Hakalaa.

Hallintosääntöön esitetään muutosta

Kunnanhallitus esittää valtuustolle lisäystä varhaiskasvatusjohtajan toimivaltaan. Sen myötä päätökset tehostetusta ja erityisestä tuesta tekisi kasvatus- ja opetuslautakunnan sijasta varhaiskasvatusjohtaja.

Edustaminen maaoikeudessa

Kunnanhallitus valtuuttaa maanmittausinsinöörin ja kaavoitusjohtajan edustamaan tarvittaessa kuntaa maaoikeudessa. Oikeuteen voidaan joutua, jos maanmittaustoimituksista valitetaan.

Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset tiedoksi

  • nuoriso- ja vapaa-aikalautakunta 22.9.2022
  • kasvatus- ja opetuslautakunta 27.9.2022
  • henkilöstöjaosto 29.9.2022
  • perusturvalautakunta 6.10.2022
  • ynpäristölautakunta 11.10.2022
  • JIK ky:n johtokunta
  • maakuntahallitus 19.9.2022
  • kunnanjohtajan viranhaltijapäätös § 13
  • vs. yritysasiamiehen viranhaltijapäätös § 6

Lisätietoja kunnanhallituksen kokoustiedotteesta antaa kunnanjohtaja Ari-Pekka Laitalainen 044 419 1200