Hyppää sisältöön
EtusivuAjankohtaistaKunnanhallituksen kokoustiedote 24.5.2021

Kunnanhallituksen kokoustiedote 24.5.2021

Kunnanhallitus on käsitellyt kokouksessaan 24.5.2021 seuraavat asiat:

Valtaojantien kerrostalo myydään

Kunnanhallitus puolsi Ilmajoen Vuokratalot Oy:n esitystä ja Laidunalueella osoitteessa Valtaojantie 2 sijaitseva kerrostalo myydään eniten tarjoavalle. Kerrostalon käyttöaste on tipahtanut viidessä vuodessa 94 prosentista 52 prosenttiin. Ilmajoen Vuokrataloilla on monta kiinteistöä remontin tarpeessa, eivätkä varat riitä kerrostalojen ylläpitoon.

Valtaojantien kerrostalosta on lainaa jäljellä 400 000 euroa. Tarjoukset voidaan hylätä, mikäli sopivaa kauppahintaa ei saavuteta.

Hallitukselle annettiin selvitys kuntalisästä sekä perhepäivähoidon palvelusetelistä ja houkuttimista

Ilmajoella on eteläpohjalaisista kunnista eniten lapsiperheitä väkilukuun suhteutettuna. Kasvava lapsimäärä on vaatinut isoja investointeja ja varsinkin keskustassa on ollut jatkuvasti pulaa päivähoitopaikoista. Kun kunnanhallitus päätti viime helmikuussa ottaa käyttöön palvelusetelin hoitopaikkapulaa helpottamaan, samassa yhteydessä velvoitettiin varhaiskasvatusjohtaja tekemään selvityksen kolmesta asiasta: kotihoidontuen kuntalisän käyttöönotosta, perhepäivähoidon palvelusetelin hinnasta sekä houkuttimien kehittämisestä perhepäivähoitajien hankkimiseksi.

Ilmajoen kunta maksaa alle 3-vuotiaasta lapsesta kodinhoidontukea perheille, jotka eivät käytä kunnan varhaiskasvatuspalveluita. Selvityksen mukaan vuonna 2020 tukea maksettiin 149 lapsesta yhteensä 625 632 euroa. Lasten määrä on ollut laskussa vuosittain. Kodinhoidon tukeen kuuluu hoitoraha sekä hoitolisä, johon vaikuttaa perheen tulot. Lisäksi osa kunnista maksaa vapaaehtoisesti perheille kuntalisää. Kuntalisällä voidaan hakea esimerkiksi varhaiskasvatuspaikkojen kysynnän taantumista, ettei uusia hoitoyksiköitä jouduttaisi perustamaan.

Kuntaliiton viime vuonna teettämän kyselyn mukaan noin neljännes kunnista maksaa kuntalisää. Näin toimitaan esimerkiksi Kurikassa, Lapualla ja Seinäjoella. Kuntalisän määrä ja ehdot vaihtelevat huomattavasti kunnittain. Keskimäärin kuntalisän suuruus on kuitenkin 171 euroa ensimmäisestä, 105 euroa toisesta ja 100 euroa kolmannesta lapsesta. Kyselyssä kunnat arvioivat, että kuntalisän maksaminen on saattanut jonkin verran myöhentää lasten hoitoon tuloa ja vähentää erityisesti nuorimpien lasten hoitotarvetta.

Toinen selvityksen aihe koski perhepäivähoidon palvelusetelin hintaa. Palveluseteliä käytetään, jos lapsen hoitopaikka halutaan ostaa yksityiseltä perhepäivähoitajalta. Ilmajoen kunnanhallitus on päättänyt vuonna 2015 palveluselin hinnaksi 680 euroa lasta kohden kuukaudessa. Lähikuntien vertailusta selvisi, että vastaavan setelin hinta on Kauhajoella 687 euroa, Kurikassa 608 euroa ja Lapualla 611 euroa. Tällä hetkellä Ilmajoella ei ole yksityisiä perhepäivähoitajia vaan hoitajat ovat kunnan työntekijöitä, joilla on työsuhteeseen kuuluvat etuudet.

Perhepäivähoidon houkuttimien osalta todettiin, että Ilmajoella on 36 perhepäivähoitajan tointa, joista täytettynä on tällä hetkellä 32. Perhepäivähoitajat työskentelevät eri puolilla kuntaa. Vuonna 2018 kasvatus- ja opetuslautakunta on muuttanut perhepäivähoitajien palkkausta siten, että myös omista lapsista maksetaan korvausta. Selvityksestä käy ilmi, että perhepäivähoitajille kuukausittain maksettava paikkahinta on lasta kohden kymmenen euroa korkeampi, mitä KvTes määrittää. Perhepäivähoitajilla on käytössä oma TVA-järjestelmä, jossa työn vaativuus korottaa palkkaa. Ilmajoella perhepäivähoitajien vaihtuvuus on ollut hyvin vähäistä ja määrä on vakiintunut. Uusien perhepäivähoitajien rekrytointi-ilmoitusta on jaettu kunnan somessa, nettisivuilla sekä Kuntarekryssä.

Kunnanhallitus merkitsi varhaiskasvatusjohtajan tekemän selvityksen tiedoksi. Kuntalisän käyttöönottoa ja muutoksia perhepäivähoidon palvelusetelissä arvioidaan talousarvion laadinnan yhteydessä.

Täyttämislupa useaan lastentarhanopettajan toimeen

Varhaiskasvatuksesta on irtisanoutunut neljä lastentarhanopettajaa vuosien 2020–2021 aikana. Tehtäviä on hoidettu määräaikaisesti palkatuilla henkilöillä. Kunnanhallitus myönsi kasvatus- ja opetuslautakunnalle täyttämisluvan lastentarhanopettajien toimiin.

Myös seitsemän päivähoitajaa on irtisanoutunut vuosien 2018–2021 aikana pääosin eläköitymisen takia. Viiden toimen ja kahden viran täyttämislupa-asia jätettiin kuitenkin pöydälle lisäselvittelyä varten.

Kaksi perhepäivähoitajaa vakinaistetaan

Kunnanhallitus hyväksyi kasvatus- ja opetuslautakunnan esityksen vakinaistaen kahden määräaikaisessa työsuhteessa olleen perhepäivähoitajan toimet. Koska työvoiman tarve on pysyvää ja toiminta vakiintunutta, ei määräaikaisille työsuhteille ollut enää perusteita.

Varhaiskasvatuksen toimistosihteeri vakinaistetaan

Varhaiskasvatuksen toimistosihteerin tehtävää on hoidettu määräaikaisesti viimeisen parin vuoden ajan. Työn laajuus ja määrä ovat kuitenkin sitä luokkaa, että toimistosihteeriä tarvitaan pysyvästi, eikä työsuhdetta ole enää syytä ketjuttaa. Kunnanhallitus myönsi kasvatus- ja opetuslautakunnalle täyttämisluvan ja nimitti toimeen sitä hoitavan henkilön.

Peruskoulun luokanopettajan paikka auki

Peruskoulun luokanopettaja on irtisanoutunut tehtävästään. Kunnanhallitus hyväksyi kasvatus- ja opetuslautakunnan esityksen ja virka voidaan laittaa hakuun. Opettajan alkusijoituspaikka on Västilän koulu.

Täyttölupa aikuissosiaalityön sosiaaliohjaajan virkaan

Kunnanhallitus myönsi perusturvalautakunnalle täyttöluvan aikuissosiaalityön sosiaaliohjaajan virkaan. Tehtävää on tähän saakka hoidettu määräaikaisena, mutta nyt tehtävä vakinaistetaan ja virka perustetaan kunnanvaltuuston joulukuisen päätöksen mukaisesti.

Onnenkodin lähihoitajan paikka hakuun

Onnenkodin lähihoitaja on irtisanoutunut tehtävästään. Kunnanhallitus hyväksyi perusturvalautakunnan esityksen ja toimi voidaan laittaa hakuun. Onnenkoti on 15-paikkainen kehitysvammaisten asumisyksikkö, jossa lähihoitaja osallistuu asiakkaiden perushoitoon ja huolenpitoon.

Ilmajoen Yritystilat Oy:n perustamissopimus hyväksyttiin

Valtuusto päätti edellisessä kokouksessaan yhtiöittää kunnan merkittävimmät yritystilat. Kunnanhallitus hyväksyi Ilmajoen Yritystilat Oy:n perustamissopimuksen sekä yhtiöjärjestyksen.

Perustamissopimuksessa on määritelty muun muassa yhtiön hallituksen kokoonpano. Hallitus koostuu kunnanjohtajasta, teknisestä johtajasta sekä kunnanhallituksen puheenjohtajasta, joka on myös perustettavan osakeyhtiön puheenjohtaja. Toimitusjohtajana toimii muidenkin yritystilojen toimintaa koordinoiva yritysasiamies.

Johtoryhmässä jatketaan talouden tervehdyttämisehdotusten miettimistä

Viime valtuustossa päätettiin ponsiesityksestä, jonka myötä talouden tervehdyttämistyöryhmä jatkaa työskentelyään viime syksyn käytännön mukaisesti. Ryhmä muodostuu kunnan johtoryhmän jäsenistä, ja se tekee tervehdyttämisehdotuksia ensi vuoden talousarvioon sekä vuosien 2023─2024 taloussuunnitelmaan. Ryhmä antaa ensimmäisen ehdotuksen hallitukselle viimeistään 21.6.2021 pidettävään kokoukseen.

Talousarvion laadintaohje hyväksyttiin

Kunnanhallitus hyväksyi ohjeen, jonka pohjalta laaditaan ensi vuoden talousarvio sekä vuosien 2023─2024 taloussuunnitelma. Talousarvion laadinnassa tullaan huomioimaan talouden tervehdyttämistyöryhmän työskentelyn tulokset.

Uusia tontteja odotettavissa Keskustaan

Kunnanhallitus hyväksyi Herralan kunnanosan Päivänsäteen asemakaavan teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti. Kaavan myötä kunnan tarjontaan saataneen kymmenen uutta omakotitonttia Seppälänkujan varrelta.

Kun kaava on saanut lainvoiman, tonttihaun avautumisesta tiedotetaan erikseen. Valtuusto on asettanut tonttien neliöhinnaksi 11 euroa.

Lisätietoja kunnanhallituksen kokoustiedotteesta antaa hallinto- ja talousjohtaja Marko Lähde, puh. 044 419 1201