Hyppää sisältöön
EtusivuAjankohtaistaKunnanhallituksen kokoustiedote 25.2.2021

Kunnanhallituksen kokoustiedote 25.2.2021

Ilmajoen kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan 25.2.2021 seuraavat asiat:

Munakan koulun pihaan liki miljoonan euron moduulipäiväkoti

Viime kokouksessa kunnanhallitus jätti pöydälle Munakan päiväkotiasian lisäselvitysten tekemistä varten. Nyt tilatarvetta ja kustannusarviota on tarkennettu ja hallitus päätti kilpailuttaa rakentamishankkeen Munakan koulun pihaan sekä hakea päiväkodille 600 000 euroa lisämäärärahaa kunnanvaltuustolta.

Uuden päiväkoti-investoinnin kustannusarvio koostuu kylän kasvusuunnassa olevan lapsimäärän tarpeisiin vastaavasta 440 neliön moduulirakennuksesta (noin 940 000 €) sekä maanrakennustöistä, leikkivälineiden siirtokustannuksista, piha-alueen muutostöistä, aitaamisesta, kevytliikenneväylästä sekä sen mahdollisesta valaisemisesta (yhteensä noin 133 000-155 000 €).

Tällä hetkellä Munakassa on päiväkotikäytössä vuonna 1994 rakennettu omakotitalo. Tilat ovat jääneet pieneksi, eivätkä ne vastaa nykypedagogiikan vaatimuksia. Päiväkoti on alun perin mitoitettu 21 lapselle. Nyt lapsia on 26. Lisäksi yhdeksän munakkalaista lasta on hoidossa muissa päiväkodeissa tai kotihoidossa odottamassa paikkaa. Tämän vuoden talousarvioon on varattu uuden päiväkodin rakentamiseen puoli miljoonaa euroa, johon kunnanhallitus hakee nyt 600 000 euron korotusta. Tavoitteena on, että uusi päiväkoti voisi aloittaa toimintansa tulevana syksynä.

Peuralan eskarilaisille rakennetaan uudet opetustilat Herralan koulun viereen

Kunnanhallitus joutui viime kokouksessa pohtimaan, kannattaako Peuralan vanhaa koulua peruskorjata takaisin eskarilaisten käyttöön. Asia jätettiin pöydälle kustannusarvion tarkistamista varten. Tarkistuksen pohjalta hallitus päätti, ettei korjaustöihin kannata ryhtyä. Peruskorjauksen kustannukset nousisivat noin 1 200 000 euroon, joka vastaa noin 75 prosenttia vastaavan uudisrakennuksen hinnasta. Korjaustöitä ei saataisi myöskään päätökseen ensi elokuuhun mennessä, jolloin uusi 50-60 eskarilaisen ryhmä aloittaa koulutaipaleensa. Tällä hetkellä Peuralan eskarilaiset ovat evakossa väestötilassa, joka tarvitaan kuitenkin takaisin Jaakko Ilkan yläkoulun käyttöön.

Suljettuaan pois Peuralan vanhan koulun korjaamisen, hallitus tutustui muihin vaihtoehtoihin ja päätti rakentaa Keskustan esikoululaisille pysyvän moduulirakennuksen Herralan koulun yhteyteen. Tontti sijaitsee terveyskeskuksen länsipuolella. Sijainti mahdollistaa yhteistyön koulun kanssa, mutta ei tuki koulun piha-aluetta.

Uuden esikouluinvestoinnin kustannusarvio koostuu Keskustan kasvusuunnassa olevan lapsimäärän tarpeisiin vastaavasta 430 neliön moduulirakennuksesta (noin 800 000 €) sekä perustamis- ja pystytyskustannuksista, leikkivälineiden siirtokustannuksista ja piha-alueen aitauksesta (yhteensä noin 75 000 €). Peuralan eskarilaisten tilaratkaisun toteuttamiseen on varattu tämän vuoden talousarvioon 700 000 euroa, johon kunnanhallitus hakee nyt 250 000 euron korotusta valtuustolta.

Kunnanhallitus päätti ottaa käyttöön päivähoidon palvelusetelin 

Kunnanhallitus päätti helmikuun alussa, ettei kunta lähde rakentamaan uutta päiväkotia Keskustaan vaan ryhtyy neuvottelemaan Pääskysaaren päiväkodin kanssa yhteistyöstä. Kunnalla on painetta löytää uusia ratkaisuja varhaiskasvatuksen järjestämiseksi, sillä Keskustan alueella on jatkuvaa pulaa päivähoitopaikoista, eikä Jaakonkujan päiväkoti voi jatkaa toimintaansa nykyisissä tiloissa ilman muutostöitä.

Pääskysaaren päiväkoti on Korpisaaren säätiön omistama opetuspäiväkoti, joka avataan keväällä 2021. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se varaisi vuodelle 2021 lisämäärärahaa 200 000 euroa, mikä käytännössä mahdollistaisi kolmenkymmenen lapsen hoitopaikan järjestämisen palvelusetelin kautta.

Ilmajoki mukaan työllisyyden kuntakokeiluun – kunta vastaa osittain TE-palveluiden tarjoamisesta vuoteen 2023 saakka

Suomen hallitus haluaa vahvistaa kuntien roolia työllisyyspalveluiden järjestäjänä. Ensimmäisenä toimenpiteenä on käynnistetty työllisyyden kuntakokeilu, jossa Ilmajoen kunta on mukana yhdessä Seinäjoen kaupungin kanssa.

Kokeilun aikana vuosina 2021-2023 Ilmajoen kunta vastaa osittain alueensa TE-palveluiden tarjoamisesta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kunta tuottaa työ- ja elinkeinopalvelut ilmajokisille työttömille työnhakijoille, jotka ovat alle 30-vuotiaita, eivät saa ansiopäivärahaa tai ovat maahanmuuttajia. Kaikille kunnan asiakkaiksi siirtyville työttömille tullaan ilmoittamaan asiasta henkilökohtaisesti.

Kunnanhallitus hyväksyi määräaikaisen sopimuksen, jossa Ilmajoen kunta ja Seinäjoen kaupunki sopivat kokeilun toimeenpanosta ja toteuttamistavasta. Lisäksi kunta sopi ELY-Keskuksen ja TE-toimiston kanssa tehtävien väliaikaisesta siirrosta.

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle kahden määräaikaisen viran perustamista. Henkilöt työskentelevät työttömien omavalmentajina Ilmajoelle perustettavassa palvelupisteessä. Palkkakustannukset on huomioitu vuoden 2021 talousarviossa. Kunnanhallitus hyväksyi myös perusturvalautakunnan esityksen, että toinen viroista voidaan laittaa hakuun välittömästi asian kiireellisyydestä johtuen jo ennen valtuuston käsittelyä.

Lakeuden Etapin toiminta-alue laajenee Jurvan alueelle

Kurikan valtuusto on päättänyt keskittää kaupungin jätehuollon samalla toimijalle. Siten Jurvan alue siirtyy Lakeuden Etapin toiminta-alueeseen. Tämä muutos täytyy huomioida myös Lakeuden jätelautakunnassa. Lakeuden jätelautakunta hoitaa jätehuoltoviranomaisen lakisääteiset tehtävät jäsenkuntien alueella. Kunnanhallitus hyväksyi uuden kuntien välisen sopimuksen, jossa on huomioitu Jurvan mukaantulo.

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten valintaa jatketaan seuraavissa kokouksissa

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 18.4.2021. Ilmajoella äänestysalueita on yksitoista, ja ennen vaaleja jokaiselle alueelle valitaan oma vaalilautakunta sekä vaalitoimikunta. Asian käsittely jatkuu seuraavissa hallituksen kokouksissa.

Tiedoksi saatettavat pöytäkirjat

Lisätietoja kunnanhallituksen kokoustiedotteesta antaa kunnanjohtaja Seppo Pirttikoski, puh. 044 419 1200