Hyppää sisältöön
EtusivuAjankohtaistaKunnanhallituksen kokoustiedote 25.4.2022

Kunnanhallituksen kokoustiedote 25.4.2022

Ilmajoen kunnanhallitus on kokouksessaan 25.4.2022 käsitellyt seuraavat asiat:

Kunta takaamassa 300 000 eurolla lainoja

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyisi kunnan omavelkaisen takauksen Ilmajoen Vuokratalojen 200 000 euron lainaan ja Ilmajoen Palvelutalosäätiön 100 000 euron lainaan.

Vuokratalojen lainalla maksetaan osoitteessa Leppätie 4 sijaitsevan kiinteistön kattoremontti sekä Tuoresluomantie 1 sijaitsevan kiinteistön viemärirakenteisiin liittyvät korjaukset. Palvelutalosäätiön lainalla maksetaan Onnenkodin lattiaremontti.

Ilmajoen Vuokratalot Oy on Ilmajoen kunnan omistama yhtiö, joka vuokraa tällä hetkellä 376 asuntoa eri puolilla kuntaa. Ilmajoen Palvelutalosäätiö tukee lakisääteistä vammais- ja vanhusasumista omistamalla ja hallitsemalla kiinteistöjä kunnassa. Ilmajoen kunnan takausvastuu Vuokratalojen lainoista oli viime vuoden lopussa 2 183 138 euroa ja Palvelutalosäätiön lainoista 2 066 042 euroa.

Onnenkodin asukkaat kesäksi väistötiloihin Kurikkaan

Ilmajoen Palvelutalosäätiö tekee Onnenkodin kiinteistössä lattiaremontin ensi kesänä. Remontin ajaksi Onnenkodin 15 vaikeasti vammaista asiakasta siirtyvät väistötiloihin.

Sosiaalitoimi on etsinyt sopivia tiloja Ilmajoelta ja lähikunnista. Kurikassa sijaitseva Pienkoti Justiina täyttää vaatimukset, ja kunnanhallitus hyväksyi vuokrasopimuksen.

Kiinteistön vuokra on 6 900 euroa kuussa ja sopimus tehdään ajalle 15.5.–31.8.2022.

Ilkka Kuusisto tietojärjestelmäasiantuntijaksi

Kunnanhallitus valitsi Ilkka Kuusiston Ilmajoen kunnan tietojärjestelmäasiantuntijaksi toistaiseksi voimassa olevaan toimeen. Paikkaa haki yhteensä 11 henkilöä. Tietojärjestelmäasiantuntijan tehtäviin kuuluu muun muassa laite- ja sovellusasennukset sekä helpdesk-toiminta.

Simo Kankaanpää ja Noora Seppä-Ritola työllisyys- ja työvoimatoimikuntaan

Ilmajoen kunta toteuttaa yhdessä Seinäjoen kanssa työllisyyden kuntakokeilua. Kokeilun ajaksi osa TE-toimiston asiakkaista on siirtynyt Ilmajoen kunnan asiakkaiksi.

Seinäjoen kaupunginhallitus on päättänyt perustaa työllisyys- ja työvoimatoimikunnan kokeilua tukemaan. Ilmajoelta toimikuntaan nimettiin vs. yritysasiamies Simo Kankaanpää ja valtuutettu Noora Seppä-Ritola.

Lausunto hyvinvointikertomuksesta ja -suunnitelmasta ei tarpeellinen

Ensi vuoden alusta sosiaali- ja terveydenhuolto sekä pelastustoimi siirtyvät Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen vastuulle. Hyvinvointialueen on laadittava valtuustokausittain hyvinvointikertomus ja -suunnitelma yhteistyössä kuntien kanssa.

Hyvinvointikertomusta ja -suunnitelmaa on valmisteltu laajassa yhteistyössä asiantuntijoiden ja asukkaiden kanssa syksystä 2020 lähtien. Nyt työ on loppusuoralla, ja kuntia on pyydetty antamaan dokumentista vapaaehtoinen lausunto.

Koska Ilmajoen kunta on ollut mukana valmistelemassa Etelä-Pohjanmaan alueellista hyvinvointikertomusta ja -suunnitelmaa, hallitus katsoi, ettei tarvetta lausunnon antamiseen ole.

Ilmajoen kunta ei osallistu alueelliseen ilmastoyhteistyöhön

Lapuan kaupunki on kutsunut eteläpohjalaisia kuntia liittymään osaksi Kestävät Kunnat -ilmastoyhteistyötä vuosina 2022─2025. Lapua on koordinoinut työtä vuodesta 2010 lähtien.

Tällä hetkellä toiminnassa ovat mukana Alavus, Kauhava, Kuortane, Kurikka ja Lapua. Kunnat ovat laatineen muun muassa yhteisen ilmastostrategian sekä kuntakohtaiset kestävän kehityksen ohjelmat.

Toimenpiteiden toteutumista on seurattu ja edistetty kuntakohtaisilla koordinaatioryhmillä, jotka tapaavat toisiaan muutaman kerran vuodessa. Lisäksi kuntien välisessä tekniikkaryhmässä on välitetty tietoa keinoista, joilla hakea säästöjä ja päästövähennyksiä. Vuoden 2022 ilmastotyössä teemana on erityisesti viestintä, jonka avulla tuodaan esiin yritysten ja kuntien toteuttamia ilmastotekoja.

Ilmajoen vuotuinen maksuosuus olisi 12 151 euroa. Kunnanhallitus päätti, ettei se osallistu alueelliseen ilmastotyöhön.

Kunnanvaltuuston päätösten laillisuuden ja täytäntöönpanokelpoisuuden valvonta

Kuntalain mukaan kunnanhallituksen tehtävänä on valvoa kunnanvaltuuston päätösten laillisuutta. Hallitus päätti todeta valtuuston 21.2.2022 tekemät päätökset pykälät 1─6 laillisiksi ja täytäntöönpanokelpoisiksi.

Tiedoksi

  • henkilöstöjaosto 13.4.2022
  • kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset § 11-13
  • yritysasiamiehen viranhaltijapäätökset § 1-2
  • Valtion väyläverkon investointiohjelma vuosille 2023-2030
  • Lakeuden jätelautakunnan pöytäkirja 6.4.2022
  • Seinäjoen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston pöytäkirja 4.4.2022
  • Etelä-Pohjanmaan Maakuntavaltuuston pöytäkirja 11.4.2022

 

Lisätietoja kunnanhallituksen kokoustiedotteesta antaa vs. kunnanjohtaja Marko Lähde, puh. 044 419 1201