Hyppää sisältöön
EtusivuAjankohtaistaKunnanhallituksen kokoustiedote 26.9.2022

Kunnanhallituksen kokoustiedote 26.9.2022

Ilmajoen kunnanhallitus on kokouksessaan 26.9.2022 käsitellyt seuraavat asiat

Palveluverkkoselvitys esiteltiin hallitukselle

Konsulttiyhtiö Inspira esitteli kunnanhallitukselle taloudellista selvitystä perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkosta. Työn tavoitteena on rakentaa päättäjille kokonaiskuvaa nykyisen palveluverkon ja eri vaihtoehtojen vaikutuksista kunnan talouteen sekä tarkastella palveluverkon toimivuutta oppilas- ja lapsimäärien kannalta. Laskelmia tarvitaan, koska oppilasmäärän lasku, palvelutarve sekä kiinteistöjen mittava korjaus- ja investointivelka vaativat ratkaisuja ja toimenpiteitä, jotta ne voidaan sovittaa taloudelliseen yhtälöön.

Ensimmäisenä ratkottavaksi tulee läntisen alueen kokonaisuus, sillä valtuusto teki kesäkuussa 2020 päätöksen uuden koulun rakentamisesta Koskenkorvan alueelle. Päätöksiä uuden koulun sijainnista tai koosta ei ole vielä tehty. Nyt on käynnissä selvitysvaihe, jossa kerätään tietoa päätöksentekoa varten. Tästä syystä myös Inspiran selvityksessä on painotettu läntisen kouluverkon kehitysvaihtoehtoja. Kun läntisen alueen yhtälö on selvitelty, voidaan siirtyä pohtimaan keskusta-alueen tilannetta. Käytännössä uudesta Koskenkorvan kouluinvestoinnista on laskettu sekä suppean että laajan toteutuksen taloudelliset vaikutukset.

Suppeassa vaihtoehdossa Koskenkorvalle rakennettaisiin uusi 120 oppilaan koulu ja 20 esiopetuspaikkaa, jolloin uusi koulu korvaisi Koskenkorvan ja Västilän koulut. Laajemmassa vaihtoehdossa Koskenkorvalle rakennettaisiin uusi 200 oppilaan koulu ja 30 esiopetuspaikkaa, jolloin uusi koulu korvaisi Koskenkorvan, Västilän, Ilomäen, Nopankylän ja Luoman koulut.

Kyläkoulujen arvottamista ei kuitenkaan voida tehdä pelkkien kustannuslaskelmien perusteella. Päättäjät tarvitsevat laajaa aineistoa ja perusteellista ennakkovaikutusten arviointia. Ilman sitä on mahdoton tehdä viisaita ja kauaskantoisia päätöksiä. Tästä syystä koulun valmistelussa haluttiin antaa kaikille Ilmajoen läntisen alueen koulujen oppilaille ja huoltajille mahdollisuus tulla kuulluksi. Tätä laadullista aineistoa tarkastellaan palveluverkkoselvityksen rinnalla, kun valtuusto päättää Koskenkorvan kouluhankkeesta.

Alkuperäisen aikataulun mukaan kunnanvaltuuston pitäisi ratkaista Koskenkorvan koulun sijainti- ja kokokysymys tänä syksynä talousarvion yhteydessä. Ratkaisun tekeminen venynee kuitenkin ensi vuoden puolelle. Siihen saakka kunnanhallitus jatkaa valmistelun seuraamista ja vie palveluverkkoselvityksen valtuustolle tiedoksi.

Ympäristöterveydenhuolto siirtymässä Seinäjoen vetovastuulle

Suurin osa JIKin palveluista siirtyy ensi vuoden alusta hyvinvointialueen vastuulle ja yhtymä ajetaan alas. Palveluista ympäristöterveydenhuolto jää kuitenkin kuntien järjestettäväksi. Ilmajoki ei voi tuottaa palveluita yksin, sillä lain mukaan ympäristöterveydenhuollon on toimittava yksikössä, jossa on vähintään kymmenen henkilötyövuoden resurssit. Ilmajoen kunnassa työskentelee tällä hetkellä 1,5 eläinlääkäriä ja yksi terveystarkastaja.

Tästä syystä kunnanhallitus esittää valtuustolle, että ympäristöterveydenhuollon järjestämisvastuu siirretään Seinäjoen kaupungille. Muutoksesta huolimatta eläinlääkärit toimisivat edelleen paikallisesti. Terveystarkastajan työpiste voisi olla joko Ilmajoella tai Seinäjoella.

Uuteen, kolmentoista kunnan yhteistoiminta-alueeseen kuuluu Ilmajoen ja Seinäjoen lisäksi Isokyrö, Lapua, Kauhava, Evijärvi, Lappajärvi, Vimpeli, Alajärvi, Kuortane, Soini, Alavus sekä Ähtäri.

Kunnan budjetti ylittymässä 2,9 miljoonalla eurolla

Vuoden 2022 talousarvio on ylittymässä 2,9 miljoonalla eurolla. Hallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy määrärahamuutokset.

Merkittävin ylitys on tapahtunut perusterveydenhoidossa. JIK tarvitsee 1,2 miljoonaa euroa lisää rahaa muun muassa lääkärien vastaanotolle ja ensiapuun sekä ikäihmisten kotihoitoon ja palveluasumiseen. Lisäksi erikoissairaanhoidon kulut ovat ylittymässä 300 000 eurolla.

Terveysmenojen lisäksi myös sivistysmenot ovat kasvussa. Varhaiskasvatuksen palkkakulut ovat ylittymässä 600 000 eurolla, perusopetuksen 700 000 eurolla. Varhaiskasvatuksessa ylitys johtuu siitä, että lapset aloittavat päivähoidossa yhä nuorempana. Varhaiskasvatuksen piirissä on 1-2-vuotiaita huomattavasti enemmän kuin ennen. Perusopetuksen ylitys koostuu ohjaajien, erityisopettajien ja opettajien palkoista. Kuluja ovat kasvattaneet myös lukuisat sijaiset, joita on tarvittu kevään ja alkusyksyn vaikean koronatilanteen takia. Palkkojen lisäksi tarvitaan 80 000 euroa lisää rahaa väistötiloihin siirtyneiden oppilaiden koulukuljetuksia varten.

Koskenkorvan Urheilijoille väliaikaista lainaa

Koskenkorvan Urheilijat on saanut Leader Liiveriltä 86 760 euron rahoituksen hankkeeseen, jolla kehitetään seuran toimintaa yhdessä Jalasjärven Jalaksen ja Kauhajoen Karhun kanssa. Tarkoituksena on luoda malli, jolla lisätään junioripelaajien määrää seuroissa sekä opitaan uutta yhteistyön kautta.

Koska hanketuki maksetaan jälkikäteen kuitteja vastaan, hallitus myönsi Koskenkorvan Urheilijoille 86 760 euron väliaikaisen lainan. Laina on maksettava takaisin 20.10.2023 mennessä.

Seinäjoen Lentoasemalle 30 000 euron toimintatuki

Ilmajoen kunta tukee vuosittain Seinäjoen Lentoaseman Oy:n toimintaa 30 000 eurolla. Hallitus päätti laittaa maksuun tämän vuoden tuen. Ehtona on, että Seinäjoen kaupunki vastaa omasta maksuosuudestaan.

Kunta tukee hiihtojoukkuetta 5 000 eurolla

Kunnanhallitus päätti jatkaa Ilmajoen Kisailijoiden hiihtojoukkueen tukemista aikaisempien vuosien tapaan. Yhteystyösopimus on voimassa kauden 2022─2023 ja korvaus on 5 000 euroa. Päätös korvauksen määrästä syntyi äänin 8-2. Tuen vastineeksi Ilmajoki näkyy edustusasuissa ja joukkue on käytettävissä markkinointitehtävissä.

Kunta puoltaa Halkonevantien peruskorjausta

Valtion ylläpitämä, reilun kolmen kilometrin pituinen Halkonevantie on huonossa kunnossa. ELY-keskuksen mukaan tielle ei ole näillä näkymin tiedossa perusparannusta. Munakan kyläseuran Halkonevantien tietoimikunta aikoo kuitenkin hakea perusparannukseen valtion rahoitusta.

Ilmajoen kunta pitää tien peruskorjausta välttämättömänä ja puoltaa tiekunnan esitystä. Hallitus toteaa lausunnossaan, että Halkonevantie on Munakan alueen asutuksen, maa- ja metsätalouden sekä muun elinkeinotoiminnan kannalta tärkeä liikenneväylä, joten tien heikko kantavuus ja kunto aiheuttavat merkittävää haittaa asumiselle ja elinkeinotoiminnalle.

Oikaisuvaatimus Tuomiahon koulun lisäkustannusten jaosta hylättiin

Kustannusten noususta johtuen Tuomiahon koulun rakentaminen tuli urakoitsijalle ennakoitua kalliimmaksi. Urakoitsija esitti, että Ilmajoen kunta maksaisi osan rakennushankkeen lisäkustannuksista. Hallitus kuuli urakoitsijaa elokuun kokouksessa, mutta päätti pitäytyä urakoitsijan kanssa tehdyssä sopimuksessa eikä hyväksynyt urakkahinnan muutosta.

Nyt urakoitsija on tehnyt päätöksestä oikaisuvaatimuksen, jonka hallitus päätti kuitenkin hylätä. Hallituksen näkemyksen mukaan kunnalla ei ole velvollisuuttaa osallistua rakentamiskustannuksiin, jotka johtuvat yleisestä kustannusten tason noususta. Ilmajoen kunta ja urakoitsija ovat allekirjoittaneet urakkasopimuksen, jossa on sovittu urakan sisältö ja hinta. Urakkaa ei ole sidottu rakennuskustannusindeksiin. Sopimus on osapuolia sitova, ja sitovuuden periaatetta voidaan pitää sopimusoikeuden sekä koko oikeusjärjestyksenkin kulmakivenä.

Onnenkodin lattiaremonttiin tarvitaan lisää lainaa

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyisi kunnan omavelkaisen takauksen Ilmajoen Palvelutalosäätiön 100 000 euron lainaan. Palvelutalosäätiön lainalla maksetaan Onnenkodin lattiaremontti, joka on tullut ennakoitua kalliimmaksi. Aiemmin myönnetty 100 000 euron laina ei riitä kattamaan yllättäviä lisätöitä, jotka johtuvat lattiatasoitteen työläästä poistosta.

Ilmajoen Palvelutalosäätiö tukee lakisääteistä vammais- ja vanhusasumista omistamalla ja hallitsemalla kiinteistöjä kunnassa. Kunnan takausvastuu Palvelutalosäätiön lainoista oli viime vuoden lopussa 2 066 042 euroa.

Teknisen työn lehtorin paikka auki

Teknisen työn lehtori on irtisanoutunut. Hallitus myönsi toimeen täyttämisluvan ja paikka voidaan laittaa hakuun. Lehtori opettaa Jaakko Ilkan yläkoulun oppilaita.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma etenee valtuustoon

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy Etelä-Pohjanmaan alueellisen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman vuosille 2022─2025.

Tiedoksi

• henkilöstöjaoston pöytäkirja 8.9.2022
• teknisen lautakunnan pöytäkirja 7.9.2022
• hallinto- ja talousjohtajan viranhaltijapäätökset §:t 3-5
• Lakeuden jätelautakunnan pöytäkirja 7.9.2022
• Ilmajoen työttömyysaste 31.8.2022 tilanteen mukaan oli 4,7 % E-P:n keskiarvon ollessa 5,9 %

Lisätietoja kunnanhallituksen kokoustiedotteesta antaa kunnanjohtaja Ari-Pekka Laitalainen, puh. 044 419 1200