Hyppää sisältöön
EtusivuAjankohtaistaKunnanhallituksen kokoustiedote 27.3.2023

Kunnanhallituksen kokoustiedote 27.3.2023

Ilmajoen kunnanhallitus on käsitellyt kokouksessaan 27.3.2023 seuraavat asiat:

Kaksi työryhmää kehittämään Ilmajoen yhteiskampusta

Etelä-Pohjanmaan Opiston toimintaa pyörittävä Korpisaaren säätiö käynnisti keväällä 2022 keskustelut yhteiskampushankkeesta Ilmajoen kunnan ja Sedun kanssa. Ilmajoen kunnasta neuvotteluihin ovat osallistuneet kunnanjohtaja Ari-Pekka Laitalainen, sivistysjohtaja Janne Hakala ja lukion rehtori Jouko Peltonen. Kokouksia on ollut viisi, joissa käytyjen keskustelujen pohjalta on laadittu raportti johtopäätöksistä.

Vaikka lukion siirtymistä opistonmäelle ei nähty toistaiseksi järkevänä, on yhteiskampusalueen kehittämistä jatkettava tarmokkaasi. Yhteistyössä piilee paljon potentiaalia, ja tästä syystä hallitus päätti perustaa kaksi yhteiskampuksen suunnitteluryhmää vuosille 2023-2025. Ryhmistä toinen keskittyy kampusalueen monipuoliseen kehittämiseen ja toisessa suunnitellaan opetusta niin että lukion, Etelä-Pohjanmaan opiston ja Sedun yhteistyö lisääntyy.

Kehittämisryhmään nimettiin kunnanhallituksen edustajiksi Ahti Ranto, Hannu Akkanen, Johanna Reinilä, Juhana Lähdesmäki sekä Noora Seppä-Ritola. Virkamiehistä työskentelyyn osallistuvat Laitalaisen, Hakalan ja Peltosen lisäksi tekninen johtaja Paavo Perälä. Opetuksen suunnitteluryhmään nimettiin Hakala ja Peltonen. Lisäksi ryhmää voidaan tarvittaessa täydentää opettajilla sekä nuorisovaltuuston edustajilla.

Kunta suhtautuu kylien laajakaistahankkeisiin positiivisesti

Valtiolta voi saada tukea kylien valokuituverkkojen rakentamiseen. Hankkeissa kuntarahoituksen osuus on kolmasosa verkon rakentamiskustannuksista.

Ilmajoen kylien yhteistyöryhmältä on tullut aloite, että kunta osallistuisi kuntarahoitusosuuteen. Hallitus suhtautuu kylien laajakaistahankkeisiin positiivisesti. Varsinaiset päätökset hankkeiden kuntarahoitusosuuksista voidaan kuitenkin tehdä vasta siinä vaiheessa, kun operaattoreilta on saatu tarjoukset verkon rakentamisesta.

Tuomikylän vanha koulu myydään tarjouskaupalla

Ilmajoen kunta myy huutokaupalla Tuomikylän vanhan koulun rakennukset sekä tontin, jonka pinta-ala on noin 6 000 neliötä. Kohde sijaitsee osoitteessa Tuomikyläntie 461, ja se rajoittuu Tuomiluomaan.

Peruskoulun luokanopettajan paikka auki

Perusopetuksen luokanopettajan paikka vapautuu 1.8.2023 alkaen. Hallitus myönsi virkaan täyttöluvan ja paikka voidaan laittaa hakuun.

12 haki opetuspäälliköksi

Ilmajoen opetuspäällikön virkaa haki 12 henkilöä. Haastatteluun etenivät Heidi-Marja Hannuksela, Tiina Kujala, Jari Mäkinen, Tiina Takamäki, Ville Vihla ja Juha Yli-Hynnilä. Opetuspäällikön valitsee kunnanhallitus ja haastattelut pidetään torstaina 30.3. Kunnanhallituksen edustajiksi haastatteluryhmään nimettiin Helena Rahkola ja Antti Ålander.

Opetuspäällikön virka on kokonaan uusi. Tehtävään valittava henkilö vastaa jatkossa perusopetuksen ja lukiokoulutuksen tulosalueesta kunnassa. Hän toimii esihenkilönä rehtoreille sekä koulunjohtajille ja koordinoi osaltaan erityisopettajien työtä.

Vaalilautakuntiin täydennyksiä

Hallitus täydensi vaalilautakuntia, sillä lain edellyttämä sukupuolijakauma ei toteudu Palonkylän äänestysalueella. Lisäksi Peltoniemessä yksi vaalilautakunnan jäsen ei pysty osallistumaan vaalipäivänä vaalitoimitukseen.

Jukka Tietäväinen Palvelutalosäätiön hallitukseen

Hallitus nimesi Jukka Tietäväisen Palvelutalosäätiön hallitukseen menehtyneen Markku Löppösen tilalle. Ilmajoen Palvelutalosäätiö tukee lakisääteistä vammais- ja vanhusasumista omistamalla ja hallitsemalla kiinteistöjä kunnassa.

Salme Hautala henkilöstöjaostoon

Hallitus nimesi Salme Hautalan kunnanhallituksen edustajaksi henkilöstöjaostoon Johanna Reinilän tilalle. Reinilä erosi kunnanhallituksesta siirtyessään valtuuston varapuheenjohtajaksi, joten hän ei voi toimia enää hallituksen edustajana jaostossa. Henkilöstöjaosto vastaa virka- ja työehtosopimusten soveltamisesta kunnassa.

Reetta Kananoja kylien yhteistyöryhmään

Hallitus nimesi Reetta Kananoja kunnanhallituksen edustajaksi Ilmajoen kylien yhteistyöryhmään. Hänen varaedustajansa on Juhana Lähdesmäki. Kylien yhteistyöryhmässä keskustellaan Ilmajoen kylien asioista, ja se toimii myös yhteistyökanavana kuntaan päin.

Lännentien nimimuutoksesta valitus

Hallinto-oikeuteen on valitettu valtuuston päätöksestä, jossa Lasipajantien nimi muutettiin osittain Lännentieksi. Valittajan mielestä hallituksen olisi pitänyt päättää asiasta valtuuston sijasta. Hallitus kuitenkin katsoo, ettei menettelytapavirhettä ole tapahtunut ja siksi esittää omassa lausunnossaan valituksen hylkäämistä.

Sairaanhoitopiirin voittovarat halutaan jakaa jäsenkunnille

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille on kertynyt voittovaroja 7,5 miljoonaa euroa. Seinäjoen kaupunki on tehnyt aloitteen, jossa esitetään Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle voittojen jakamista jäsenkuntien kesken palvelumaksujen suhteessa. Ilmajoen kunnanhallitus yhtyy Seinäjoen näkemykseen.

Tiedoksi

  • hallinto- ja talousjohtajan viranhaltijapäätös § 12
  • vs. elinvoimapäällikön viranhaltijapäätös § 4
  • Ilmajoen työttömyysaste 5.4 % Etelä-Pohjanmaan keskiarvon ollessa 7,2 %.
  • Seinäjoen koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen pöytäkirjanote 21.3.2023 § 18, tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2022
  • Kurikan kaupunginhallituksen 20.3.2023 § 75 pöytäkirjanote, E-P:n sairaanhoitopiirin kuntayhtymän vuoden 2022 tilinpäätöksen osoittaman kertyneen ylijäämän jakamisperuste
  • Lautakuntien käyttösuunnitelmat vuodelle 2023

Lisätietoja kokoustiedotteesta antaa kunnanjohtaja Ari-Pekka Laitalainen, puh. 044 419 1200