Hyppää sisältöön
EtusivuAjankohtaistaKunnanhallituksen kokoustiedote 27.9.2021

Kunnanhallituksen kokoustiedote 27.9.2021

Ilmajoen kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan 27.9.2021 seuraavat asiat:

Heidi-Marja Hannuksela erityisopetuksen rehtoriksi

Kunnanhallitus valitsi Heidi-Marja Hannukselan erityisopetuksen rehtorin määräaikaiseen virkaan. Hannuksela työskentelee puolitoista vuotta kestävässä hankkeessa, jota rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Työssään hän suunnittelee ja kehittää oppimista niin, jotta jokainen lapsi saisi koulussa tarvitsemansa tuen.

Marko Kivimäki Etelä-Pohjanmaan urheiluakatemian johtoryhmään

Hallitus nimesi kunnan edustajaksi urheiluakatemian johtoryhmään vs. liikunta- ja vapaa-aikakoordinaattori Marko Kivimäen. Etelä-Pohjanmaan urheiluakatemia on maakunnallinen verkosto, joka tekee yhteistyötä Kuortaneen Urheiluopiston Valmennuskeskuksen kanssa. Akatemian ansiosta ilmajokisten opiskelijoiden on helpompi panostaa tavoitteelliseen urheiluun.

Antti Ålander ja Harri Koskela edustavat Ilmajokea kuntapäivillä

Kuntaliitto on Suomen kuntien ja kaupunkien etujärjestö. Sen ylin päättävä toimielin on valtuuskunta, joka valitaan joka neljäs vuosi jäsenäänestyksellä.

Kunnanhallitus nimesi kunnan edustajat vaalipiireittäin järjestettävään kuntapäiväkokoukseen, jossa nimetään ehdokaslistat. Ilmajoen edustajat ovat Antti Ålander ja Harri Koskela ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet Salme Hautala ja Noora Seppä-Ritola.

15 000 euron määräraha lentoaseman ylläpitämiseen

Ilmajoen kunta on sitoutunut tukemaan yhdessä Seinäjoen kaupungin kanssa Seinäjoen Lentoasema Oy:n toimintaa. Kunnanhallitus hyväksyi maksettavaksi vuoden 2021 maksuosuudesta toisen puolen eli 15 000 euroa.

Seinäjoen Lentoasema Oy perustettiin, kun Rengonharju-säätiö päätti lentoasematoiminnan vuonna 2016. Yhtiön tavoitteena on saada palveluiden tuotot kattamaan kulut viidessä vuodessa. Kunnanhallitus on seurannut yhtiön toimintaa ja määrärahoja on myönnetty vuodeksi kerrallaan.

Rengonharju-säätiölle liki 40 000 euroa avustusta lainanhoitokuluihin

Hallitus esittää vuoden 2022 talousarvioon, että kunta osallistuisi Rengonharju-säätiön rahoituskustannuksiin 38 098 eurolla. Avustuksella hoidettaisiin säätiön lainanhoitokuluja.

Seinäjoen Lentoasema Oy:n hoitaessa ilmailuun liittyviä tehtäviä, Rengonharju-säätiö keskittyy tällä hetkellä lentoaseman tilojen omistamiseen ja vuokraamiseen. Ilmajoen lisäksi säätiön taustayhteisöjä ovat Seinäjoki, Kurikka ja Lapua.

Säätiön hallituksessa Ilmajokea edustavat Harri Koskela ja Esa Niemistö toimikautena 2021-2025.  Varajäseneksi hallitukseen valittiin Janne Niemelä.

Ilmajoen kunnan isännänviiriä tilattavissa nettisivuilta

Ilmajoen kunnan isännänviiriä on uudistettu. Uutta viiriä voi tilata kunnan nettisivuilta tai lunastaa käteismaksulla kunnantalon infosta kunnanhallituksen päättämään 60 euron hintaan.

Aluehistorian professuurin rahoittamista jatketaan 2 160 eurolla vuodessa

Ilmajoki osallistuu aluehistorian ja kulttuuriperinnön professuurin rahoituskustannuksiin 2 160 eurolla vuodessa. Alueen kunnilta kootulla rahoituksella maksetaan professorin palkka vuosina 2022-2026.

Paikka sijoittuu Seinäjoelle Helsingin yliopiston Ruralia Instituuttiin ja professuuri on osa Epanet-verkostoa. Tutkimusjohtajana työskentelee tällä hetkellä dosentti, FT Sulevi Riukulehto.

Nuorten olympiavalmentaja Marko Yli-Hannukselan työsopimusta jatketaan

Hallitus jatkaa Marko Yli-Hannukselan työsopimusta nuorten olympiavalmentajana vuoden 2024 loppuun saakka. Kunta osallistuu palkkakustannuksiin 16 500 eurolla vuodessa, ja saa käyttöönsä viikoittain kahdeksan tunnin työpanoksen. Vaikka kunta toimii Yli-Hannukselan työnantajana, myös yhteistyökumppanit eli Suomen Olympiakomitea, Suomen Painiliitto ja Ilmajoen Kisailijoiden painijaosto osallistuvat palkka- ja sivukuluihin 32 500 eurolla vuodessa.

Kunnan osavuositulos kaksi miljoonaa plussalla

Ilmajoen kunnan tuloskehitys on heinäkuun lopun tilanteen mukaan ollut edellisvuotta parempaa. Tulos oli 2,08 miljoonaa euroa ylijäämäinen, kun edellisenä vuonna vastaavana aikana plussalla oltiin 0,67 miljoonaa euroa.

Koko vuoden tulokseen vaikuttaa olennaisesti sote-kustannukset sekä koronatuki. Tällä hetkellä näyttää siltä, että sote-kustannusten nousu pysyy maltillisena, jos valtio korvaa koronakustannukset kunnille täysimääräisesti. Mikäli näin käy, kunnan tulos tulee todennäköisesti olemaan ylijäämäinen.

Kunnanhallituksen mukaan Pirttikosken luottamuspulan syitä on selvitetty tarvittavassa laajuudessa

Kuntalain mukaan tilapäisen valiokunnan on hankittava kunnanhallituksen lausunto kunnanjohtaja Seppo Pirttikosken irtisanomista koskevassa asiassa. Lausuntoa varten hallitukselle on toimitettu tilapäisen valiokunnan kokousmuistio, kunnanjohtajan kirjallinen vastine ja suullisen kuulemisen muistio sekä ilmajokisten yrittäjien vetoomus.

Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, että tilapäinen valiokunta on selvittänyt valtuuston päätöksenteon pohjaksi Pirttikoskea kohtaan esitetyn luottamuspulan syitä tarvittavassa laajuudessa. Päätös syntyi äänin 9-2.

Valiokunta päättää huomenna, esittääkö se Pirttikosken irtisanomista valtuustolle. Valtuusto kokoontuu seuraavan kerran 4.10.

Kunnanvaltuuston päätösten laillisuuden ja täytäntöönpanokelpoisuuden valvonta

Kuntalain mukaan kunnanhallituksen tehtävänä on valvoa kunnanvaltuuston päätösten laillisuutta. Hallitus päätti todeta valtuuston 16.8.2021 § 57-85 ja 14.9.2021 § 86-97 tekemät päätökset laillisiksi ja täytäntöönpanokelpoisiksi.

Tiedoksi

 

Lisätietoja kunnanhallituksen kokoustiedotteesta antaa vs. kunnanjohtaja Marko Lähde, puh. 044 419 1201