Hyppää sisältöön
EtusivuAjankohtaistaKunnanhallituksen kokoustiedote 28.10.2021

Kunnanhallituksen kokoustiedote 28.10.2021

Ilmajoen kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan 28.10.2021 seuraavat asiat:

Koskenkorvan kouluhankkeelle päätettiin marssijärjestys

Viime vuonna valtuusto päätti aloittaa uuden koulun suunnittelun Koskenkorvan alueelle. Tällä hetkellä väistötiloissa ovat sekä Västilän koulun, että Koskenkorvan puukoulun oppilaat. Kunnanhallitus hyväksyi kasvatus- ja opetuslautakunnan miettimän esityksen siitä, miten hankkeessa edetään.

Koulun suunnittelu aloitetaan loppuvuonna huoltajien kuulemisella ja lapsivaikutusten arvioinnilla. Tammikuussa 2022 kasvatus- ja opetuslautakunta muodostaa kuulemisten ja oppilasmääräennusteiden pohjalta alustavan esityksen koulun koosta ja toiminnallisista tarpeista.

Vuoden alussa perustetaan myös työryhmä, jossa on edustus valtuustoryhmistä, kasvatus- ja opetuslautakunnasta, henkilöstöstä, oppilaiden vanhemmista sekä kyläseuroista. Työskentelyn pohjalta ryhmä tekee kunnanhallitukselle ehdotuksen koulun sijainnista, laajuudesta ja kustannusarviosta. Aikaa ehdotuksen tekoon annetaan ensi vuoden syksyyn saakka, jolloin käsitellään vuoden 2023 talousarvio.

Entisen hammashoitolan ja ryhmiksen tontit huutokaupataan

Kunnanhallitus päätti myydä julkisella huutokaupalla kaksi rivitalotonttia Könnintien ja Herralankujan risteyksestä. Tonteilla seisoo tyhjillään entinen hammashoitola sekä ryhmäperhepäiväkoti. Tontit myydään rakennuksineen ja liittymineen purkuvelvoitteella vähintään 80 000 euron yhteishintaan. Tonttien pinta-ala on 3 924 neliötä ja rakennusoikeutta on 784,8 neliötä.

Eezy Personnel konsultoi kunnanjohtajan rekrytoinnissa

Edellisessä kokouksessa kunnanhallitus päätti, että kunnanjohtajan rekrytoinnissa käytetään apuna asiantuntijaa. Tarjouspyyntö lähetettiin viidelle yritykselle, joista kolme vastasi määräaikaan mennessä. Kokouksessa käytiin läpi MPS-Yhtiöiden, Personalhusetin sekä Eezy Personnelin tarjoukset, joista jälkimmäinen tuli valituksi.

Seuraavaksi valtuusto päättää marraskuun kokouksessaan kunnanjohtajan kelpoisuusehdoista, jonka jälkeen kunnanhallitus julistaa viran haettavaksi 13.12. mennessä. Ohjausryhmä suorittaa kunnanjohtajaehdokkaiden haastattelut tammikuussa ja lähettää tarvittaessa osan hakijoista henkilöarviointiin. Tavoitteena on, että valtuusto pääsee helmikuussa valitsemaan uuden kunnanjohtajan, joka aloittaisi tehtävässään 1.6.2022.

Uusintayritys kaavoitusjohtajan haussa

Kunnan vuoden takainen kaavoitusjohtajan rekrytointiyritys ei tuottanut toivottua tulosta ja tehtäviä on hoidettu sijaisjärjestelyin. Nyt kaavoitusjohtajan paikka on tulossa uudestaan hakuun.

Koska edellisellä kierroksella hakijoiden määrä oli vähäinen, kunnanhallitus esittää valtuustolle viran kelpoisuusvaatimuksen madaltamista. Kun aikaisemmin kaavoitusjohtajalta vaadittiin kaavoittajan pätevyyden lisäksi soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, nyt uudella kierroksella riittäisi soveltuva korkeakoulututkinto. Kun valtuusto on päättänyt kelpoisuusvaatimuksista, virka julistetaan haettavaksi.

Ilmajoen lukiolle valtion erityisavustusta koronan vaikutusten tasaamiseen

Viime elokuussa opetus- ja kulttuuriministeriö julisti haettavaksi valtion erityisavustuksen, jolla kunnat voivat tasata koronan vaikutuksia lukioissa vuosina 2021─2023. Ilmajoelle avustusta myönnettiin 27 451 euroa, jonka kunnanhallitus päätti ottaa vastaan. Kunnan omavastuuosuus on 1 373 euroa.

Avustuksen tavoitteena on varmistaa, että pitkittyneessä koronatilanteessa lukiossa voidaan ryhtyä tarvittaviin tukitoimiin opiskelijoiden osaamisvajeiden paikkaamiseksi ja hyvinvoinnin vahvistamiseksi.

JIK hakee Ilmajoen kunnalta lisää rahaa liki puoli miljoonaa euroa

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy 468 306 euron lisämäärärahan JIKin toimintaan vuonna 2021. Ilmajoella henkilökustannukset ovat ylittyneet, joten lisää rahaa tarvitaan lääkärien vastaanotolle ja ensiapuun sekä ikäihmisten kotihoitoon. Lisäksi ikäihmisten palveluasumisen palveluseteliostot ovat ylittymässä ja pieni 15 000 euron potti tarvitaan myös lapstenpsykiatrian Voimaperheet-hankkeelle.

Näiden ylitysten lisäksi myös korona on aiheuttanut JIKille ylimääräisiä kustannuksia puolentoista miljoonan edestä pelkästään vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla. Valtio on kuitenkin luvannut korvata koronasta aiheutuneet kulut, joten JIK hakee ne suoraan valtiolta.

Kunta tukee hiihtojoukkuetta 10 000 eurolla

Kunnanhallitus päätti jatkaa Ilmajoen Kisailijoiden hiihtojoukkueen tukemista aikaisempien vuosien tapaan. Yhteystyösopimus on voimassa vuoden 2022 loppuun saakka ja korvaus on 10 000 euroa.

Vastineeksi kunta saa mainokset joukkueen asuihin. Suomen Cupin kilpailut ja SM-kilpailut televisioidaan YLE:n kanavilla. Joukkueessa hiihtää Niko Koskela, Timo Mantere, Antti Kartano, Kari Varis ja Aku Hietaharju.

Kirjanpidosta poistetaan yli kolme vuotta vanhat saatavat

Tilintarkastaja on suositellut kunnalle, että kirjanpidosta poistetaan yli kolme vuotta vanhat saatavat, joita on yhteensä 43 374 euroa. Vaikka poistot kirjataan luottotappiotilille, niiden perimistä jatketaan.

Uudet jäsenet valittiin vammais- ja ikäihmisten neuvostoon

Kunnanhallitus hyväksyi perusturvalautakunnan esityksen ja valitsi neuvoston varsinaisiksi jäseniksi vuosille 2021-2025 Maire Syväojan, Arto Nopan, Ritva Raivion, Kalervo Viljamaan, Maija-Liisa Mäki-Kahman, Eeva-Liisa Välimäen, Sirkka-Liisa Hakala-Rahkon, Jaana Mesiäislehto-Mäntypuron ja Eero Mäkysen. Neuvosto valvoo, miten kunta toteuttaa vammaisten ja ikäihmisten palvelut Ilmajoella.

Kunnanvirasto ja Koskenkorvan koulu ovat aluevaalien ennakkoäänestyspaikat

Aluevaalit toimitetaan ensi vuoden tammikuussa 23. päivä sunnuntaina. Ennakkoäänestys on 12.-18.1.2022. Ennakkoäänestyspaikat ovat kunnanvirasto ja Koskenkorvan koulu.

Varsinaisena vaalipäivänä voi äänestää vain omassa äänestyspaikassaan. Ilmajoen äänestyspaikat ovat Västilän koulu, Nopankylän koulu, Ilomäen koulu, Ilmajoen maatalousoppilaitos, Kunnanvirasto, Peltoniemen koulu, Palonkylän koulu, Munakan koulu, Ahonkylän koulu, Neiron koulu ja Koskenkorvan koulu.

Aluevaaleissa valitaan hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttävä aluevaltuusto. Hyvinvointialue vastaa vuoden 2023 alusta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista.

Marko Lähde varajäseneksi väliaikaiseen valmistelutoimielimeen

Seppo Pirttikosken tilalle varajäseneksi väliaikaiseen valmistelutoimielimeen valittiin Marko Lähde. Toimielin vastaa uuden hyvinvointialueen toiminnasta, kunnes aluevaltuusto on valittu.

Valtuuston kaksipäiväinen talousseminaari järjestetään Tampereella

Kunnanhallitus järjestää valtuustolle kaksipäiväisen talousarvioseminaarin 29.-30.10. Tampereella. Seminaarissa käsitellään talousarvioesitystä, joka ohjaa kunnan ensi vuoden toimintaa.

Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset tiedoksi

  • kasvatus- ja opetuslautakunta 12.10.2021
  • perusturvalautakunta 14.10.2021
  • hallinto- ja talousjohtajan viranhaltijapäätös § 12

Tarkastuslautakunta pyytää selvityksiä

Kunnanhallitukselle saatettiin tiedoksi kaksi tarkastuslautakunnan pyytämää selvitystä. Selvitykset koskevat isännöintisopimusten uudistamista sekä kiinteistörekisterin ajantasaistamista.

Lisätietoja kunnanhallituksen kokoustiedotteesta antaa vs. kunnanjohtaja Marko Lähde, puh. 044 419 1201