Hyppää sisältöön
EtusivuAjankohtaistaKunnanhallituksen kokoustiedote 29.3.2021

Kunnanhallituksen kokoustiedote 29.3.2021

Ilmajoen kunnanhallituksen kokous on juuri päättynyt. Hallitus käsitteli kokouksessaan seuraavat asiat:

Ahonkylän kouluun rekrytoidaan luokanopettaja

Kunnanhallitus hyväksyi kasvatus- ja opetuslautakunnan esityksen ja myönsi täyttöluvan peruskoulun luokanopettajan virkaan ensi lukuvuodesta alkaen. Opettaja tulee työskentelemään Ahonkylän koululla. Edellinen viranhaltija irtisanoutui tehtävästään syksyllä 2019, jonka jälkeen paikkaa on hoidettu määräaikaisesti kaksi lukuvuotta.

Peruskoulun ja lukion yhteisen uskonnon lehtorin paikka auki

Kunnanhallitus hyväksyi kasvatus- ja opetuslautakunnan esityksen ja myönsi täyttöluvan peruskoulun ja lukion yhteisen uskonnon lehtorin virkaan. Virka täytetään ensi lukuvuodesta alkaen. Edellinen viranhaltija irtisanoutui tehtävästään keväällä 2020, jonka jälkeen paikkaa on hoidettu määräaikaisesti.

Uusi liikunnan ja terveystiedon lehtorin virka perustettiin

Jaakko Ilkan koulussa on neljä liikunnan ja terveystiedon lehtorin virkaa. Kaksi viranhaltijoista on opettanut myös Ilmajoen lukiossa. Oppitunteja on kuitenkin ollut niin paljon, etteivät lehtorit ole voineet kaikkia pitää. Lisäresursseja on hankittu palkkaamalla määräaikainen tuntiopettaja lukuvuodeksi kerrallaan. Koska tarve lisäresurssille on pysyvä, tuntiopettajan paikka on syytä vakinaistaa. Kunnanhallitus hyväksyi kasvatus- ja opetuslautakunnan esityksen ja myönsi täyttöluvan liikunnan ja terveystiedon lehtorin virkaan ensi lukuvuodesta alkaen.

Päätoimisen käsityön tuntiopettajan paikka auki

Jaakko Ilkan koulussa on kaksi teknisen käsityön lehtorin virkaa. Tekstiilikäsitöitä on opettanut tuntiopettaja. Koska tarve tekstiilikäsityön opettajalle on pysyvä, on tehtävä syytä vakinaistaa. Kunnanhallitus hyväksyi kasvatus- ja opetuslautakunnan esityksen ja myönsi täyttöluvan päätoimisen tekstiilikäsityön tuntiopettajan tehtävään ensi lukuvuodesta alkaen.

Oppilaanohjaajan tehtävä perustettiin Jaakko Ilkan kouluun

Jaakko Ilkan koulussa on kaksi oppilaanohjauksen lehtorin virkaa. Toinen lehtoreista on kuitenkin hoitanut apulaisrehtorin tehtäviä, mistä johtuen koulun muut opettajat ovat joutuneet hoitamaan hajautetusti yhteensä 118 oppilaan opinto-ohjausta.

Yläkoulujen opojen tehtävät kuitenkin lisääntyvät jatkossa, sillä uuden oppivelvollisuuslain mukaan kaikkien nuorten on hakeuduttava peruskoulun jälkeen toisen asteen koulutukseen, ammattikouluihin tai lukioihin. Muutoksen seurauksena opojen tulee tarjota tehostettua ohjausta niille oppilaille, joilla saattaa olla vaikeuksia opiskelupaikan saamisen tai opiskelumotivaation kanssa. Opinto-ohjaajien on myös seurattava, että nuori hakeutuu toiselle asteelle. Lakimuutoksen myötä opinto-ohjausta ei ole enää mielekästä hoitaa hajautetusti, vaan kunnanhallitus hyväksyi kasvatus- ja opetuslautakunnan esityksen ja perusti määräaikainen opinto-ohjaajan tehtävän lukuvuodeksi 2021-2022.

Päätoimisen kuvataiteen tuntiopettajan paikka auki

Kunnanhallitus hyväksyi kasvatus- ja opetuslautakunnan esityksen ja myönsi täyttöluvan peruskoulun kuvataiteen tuntiopettajan tehtävään ensi lukukaudesta alkaen. Tehtävä on päätoiminen. Edellinen viranhaltija irtisanoutui tehtävästään syksyllä 2020, jonka jälkeen paikkaa on hoidettu määräaikaisesti.

Hae kunnan palkkasihteeriksi 13.4.2021 mennessä

Kunnan palkkasihteeri on siirtynyt organisaation sisällä uusiin haasteisiin. Kunnanhallitus myönsi täyttöluvan palkkasihteerin tehtävään, ja nyt henkilöstöhallinnon tiimiin etsitään uutta palkkahallinnon ammattilaista vakinaiseen työsuhteeseen. Hakuaikaa on 13.4. saakka.

Seitsemän koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnanohjaaja vakinaistettiin

Kunnanhallitus hyväksyi kasvatus- ja opetuslautakunnan esityksen vakinaistaen ensi lukuvuodesta alkaen seuraavat henkilöt koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnanohjaajan toimeen: Anttila Ninni, Hannuksela Kristiina, Latva-Hoppala Jenni, Latva-Kiskola Janna, Matalamäki Sirpa, Paakkinen Marika ja Waljus Jemina.

Ilmajoen kunnassa työskentelee tällä hetkellä 71 koulunkäynninohjaajaa, joista vakinaisia on nyt 44. Kouluilla on tarvittu perusopetuslain muutoksesta lähtien enemmän koulunkäynninohjaajia, jotta oppilaat ovat saaneet lähikouluillaan riittävästi erityistä tukea. Sama ohjaaja on voinut hoitaa myös aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaamisen ja valvomisen. Kuluvana lukuvuonna ilman aamu- ja iltapäivätoimintapaikkaa ei jäänyt yksikään lapsi Ilmajoella.

Mari Roos ja Veli-Jukka Palmu kutsuntalautakunnan jäseniksi

Puolustusvoimien Pohjanmaan aluetoimisto on pyytänyt Ilmajoen kuntaan nimeämään kaksi edustajaa kutsuntalautakuntaan ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Kunnanhallitus nimesi varsinaisiksi jäseniksi Mari Roosin ja Veli-Jukka Palmun sekä varajäseniksi Jari Jokilehdon ja Timo Kankaanpään.

Kutsuntalautakunta päättää asevelvollisten palveluskelpoisuudesta ja sen perusteella palvelukseen määräämisestä tai palveluksesta vapauttamisesta. Kutsunnat järjestetään 8.11.2021 Ilmajoella.

Ahonkylän Mettän asemakaavaehdotus hyväksyttiin

Ahonkylän Mettän asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä 10.2.-11.3.2021. Muistutuksia ei tullut määräaikaan mennessä ja kunnanhallitus hyväksyi asemakaavan.

Pappilantien kunnossapito ELY-keskukselta kunnalle

Kunnanhallitus hyväksyi kaavamuutoksen Pappilantien liikenne-alueella. Asemakaavan muutoksella yleinen tiealue muutetaan katualueeksi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Pappilantien kunnossapidosta vastaa ELY-keskuksen sijasta kunta.

Kunnanvirasto ja Koskenkorvan koulu ennakkoäänestyspaikoiksi

Kuntavaalit on siirretty pidettäväksi 13. kesäkuuta 2021 ja ennakkoäänestysaikaa on pidennetty kahteen viikkoon 26.5.-8.6.2021. Ennakkoäänestykset järjestetään Ilmajoen kunnanviraston juhlasalissa sekä Koskenkorvan koululla.

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten valintaa jatketaan seuraavissa kokouksissa

Ilmajoella kuntavaaleissa on yksitoista äänestysaluetta, joista jokaiselle valitaan oma vaalilautakunta sekä vaalitoimikunta. Asian käsittely jatkuu seuraavissa hallituksen kokouksissa.

Lisätietoja kunnanhallituksen kokoustiedotteesta antaa kunnanjohtaja Seppo Pirttikoski, puh. 044 419 1200