Hyppää sisältöön
EtusivuAjankohtaistaKunnanhallituksen kokoustiedote 30.1.2023

Kunnanhallituksen kokoustiedote 30.1.2023

Ilmajoen kunnanhallitus on käsitellyt kokouksessaan 30.1.2023 seuraavat asiat:

Ilomäen koulu väistöön Koskenkorvalle

Ilomäen koulu on laajasti vaurioitunut, eikä aluehallintoviranomaisen mukaan altistuminen huonolle sisäilmalle voi jatkua enää kevään jälkeen. Tästä syystä hallitus päätti, että Ilomäen koulu siirtyy väistöön Koskenkorvan kouluun ensi lukuvuoden alusta. Päätös syntyi äänin 8-3.

Näin Koskenkorvan koululle saadaan omat luokat jokaiselle luokka-asteelle. Siirto ei vaadi muutoksia Koskenkorvan koulun tiloihin, ja säästöä syntyy myös ylläpitokustannuksista sekä henkilöstökuluista. Lisäkuluja puolestaan aiheutuu lähinnä oppilaskuljetuksista. Vaihtoehtoja punnittaessa kuultiin oppilaita, huoltajia ja henkilökuntaa.

Kunta avustaa paikallisia yhteisöjä 61 160 eurolla tänä vuonna

Kunnanhallitus myönsi yhteisöille avustuksia yhteensä 61 160 euroa vuodelle 2023. Avustusten jaossa arvioitiin hakijoiden toiminnan yleishyödyllisyyttä, aktiivisuutta, tuloksellisuutta sekä taloudellista avun tarvetta. Summa jakautui hakijoiden kesken seuraavasti:

· Eläkeliiton Ilmajoen yhdistys ry 1 600 €
· Ilkan Partiolaiset 2 710 €
· Ilmajoen 4H-yhdistys 12 000 €
· Ilmajoen Eläkkeensaajat 1 300 €
· Ilmajoen helluntaiseurakunnan yhdistys 4 000 €
· Ilmajoen karjalaiset 400 €
· Ilmajoen Martat 200 €
· Ilmajoen Moottoripyöräilijät 600 €
· Ilmajoen Museo- ja Maamiesseura 13 000 €
· Ilmajoen Omakotiyhdistys 500 €
· Ilmajoen Sotaveteraanit 3 300 €
· Ilmajoen Työväenyhdistys 3 000 €
· Koskenkorvan erämajayhdistys 750 €
· Koskenkorva-seura 500 €
· Könnin kyläseura 2 000 €
· MLL Ilmajoen yhdistys 3 000
· Munakan kyläseura 500 €
· Nopankylän kyläseura 2 000 €
· Pojanluoma-seura 2 000 €
· Saveen kyläseura 2 000 €
· Voimistelu- ja urheiluseura Huissin Kisailijat 3 800 €

Vuoden 2023 Musiikkijuhlien järjestämiseen 68 000 euron avustus

Paikallisille yhteisöille myönnettävien pienempien avustusten lisäksi kunta on tukenut vuosittain isommilla summilla Rengonharju-säätiötä sekä Ilmajoen Musiikkijuhlia. Tämän vuoden Musiikkijuhlien järjestämiseen hallitus myönsi 68 000 euroa. Avustussumma pysyi edellisvuoden tasolla.

Etuosto-oikeuskauppa saatettiin loppuun

Kunnalla on oikeus lunastaa myyty kiinteistö myyjän ja ostajan sopimasta kauppahinnasta. Vuonna 2019 kunta käytti tätä etuosto-oikeutta ja hankki 2,5 hehtaaria maata Seppälänkujan varresta 50 000 euron hintaan.

Kaupan loppuun vieminen on viivästynyt, sillä kiinteistön alkuperäinen ostaja valitti asiasta hallinto-oikeuteen. Nyt kunnan etuosto-oikeus on kuitenkin saanut lainvoiman ja hallitus päätti saattaa prosessin loppuun.

Kauppahinnan päälle kunta maksaa alkuperäiselle ostajalle etuostolain mukaisesti yhteensä 8 037 euroa kiinteistön hallinnasta, hoidosta ja kunnossapidosta syntyneistä kustannuksista. Tässä summassa on mukana varainsiirtoveroa 1 960 euroa, joka kunnan olisi ollut maksettava joka tapauksessa.

Kunta satsaa tänä vuonna tiestön parantamiseen

Kunta käyttää tänä vuonna 750 000 euroa katujen peruskorjaukseen ja kuivatukseen. Tiestöä parannetaan Ahonkylän vanhalla puolella, jossa tavoitteena on saada kaikki tiet kuntoon ja päällystettyä parin vuoden sisällä. Lisäksi kunnostuslistalla on keskustassa Mikontie, Toukotie, Anttilantie ja Karhitie sekä Siltalassa Leppätie ja Pajukuja.

Myös teiden asfaltointiin ja valaistukseen käytetään tänä vuonna puoli miljoonaa euroa. Summasta 470 000 euroa menee viime vuonna perusparannettujen teiden päällystämiseen, joita on noin parikymmentä eri puolilla pitäjää. Valaistuksen osalta tekninen lautakunta on päättänyt tärkeysjärjestyksestä, jonka pohjalta tehdään päätökset varsinaisista investointikohteista myöhemmin. Ensisijalla on kokooja- ja läpikulkutiet.

Lisäksi liikenneturvallisuutta esimerkiksi koulujen läheisyydessä tullaan parantamaan omalla 150 000 euron potilla.

Keskittyminen nykyisen katuverkoston parantamiseen on mahdollista, sillä tänä vuonna ei rakenneta lainkaan kunnallistekniikkaa uusille tonttialueille.

Sosiaalitoimi jatkaa kunnan omistamissa tiloissa

Vaikka sosiaalitoimen palvelut ovat siirtyneet vuoden alusta hyvinvointialueen vastuulle, jatkuu toiminta nykyisissä tiloissa. Tästä syystä hallitus hyväksyi neljä vuokrasopimusta, joilla hyvinvointialue vuokraa kunnalta Akin pajan, Toimintatalon, Puistokodin ja Puistorivin tilat käyttöönsä.

Vuoden alusta myös vastuu ympäristöterveydenhuollon palveluista on siirtynyt Ilmajoen kunnalta Kurikan kaupungille. Eläinlääkärivastaanotto jatkaa edelleen Ilmajoella vanhaan malliin, mutta tilat vuokrataan Kurikan kaupungille.

Toukotien katualue kavennettiin

Hallitus hyväksyi Toukotien asemakaavan muutoksen. Muutoksella kavennetaan tarpeettoman leveää katualuetta.

Koskenkorvan pesäpallostadion sähköliittymän hankinta pöydälle

Koskenkorvan Urheilijoiden kanssa on sovittu, että kunta toimittaa sähkön pesäpallostadionille yleisurheilukentän pääkeskukselta. Otteluiden sähkönkulutus on kuitenkin kasvanut, joten keskuksen nykyinen kapasiteetti ei riitä.

Koskenkorvan Urheilijat ovat esittäneet, että kunta hankkisi Koskenkorvan pesäpallostadionille oman sähköliittymän, jonka arvon on 7 000 euroa. Hallitus jätti asian pöydälle lisäselvityksiä varten.

Tiedoksi

henkilöstöjaoston pöytäkirja 13.1.2023
teknisen lautakunnan pöytäkirja 23.1.2023
kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset §:t 1-2
hallinto- ja talousjohtajan viranhaltijapäätökset §:t 2-4

Lisätietoa kunnanhallituksen kokoustiedotteesta antaa kunnanjohtaja Ari-Pekka Laitalainen, puh. 044 419 1200