Hyppää sisältöön
EtusivuAjankohtaistaKunnanhallituksen kokoustiedote 30.10.2023

Kunnanhallituksen kokoustiedote 30.10.2023

Ilmajoen kunnanhallitus on kokouksessaan 30.10.2023 käsitellyt seuraavat asiat

Kunnallisveron nostoa pohditaan

Ilmajoen kunta on taloudellisesti haastavassa tilanteessa. Viime vuoden tulos oli 2,2 miljoonaa euroa miinuksella. Vaikka tänä vuonna jäädään plussalle, ilman merkittäviä korjaustoimenpiteitä seuraavat vuodet tulevat olemaan tappiollisia.

Kunnan talouden keskeisin haaste liittyy investointeihin. Niiden määrä pysyy korkealla tasolla lähivuosinakin, mikä tulee kasvattamaan velan määrää.

Kunnassa on laadittu säästöohjelmaa, jonka tavoitteena on pysäyttää toimintamenojen kasvu. Säästötavoite on noin viisi miljoonaa euroa seuraavan kolmen vuoden aikana.

Menojen leikkaaminen ei kuitenkaan yksin helpota mittavien investointien rahoittamista. Myös tulopohjaa on vahvistettava.

Hallitus tuleekin  käsittelemään viikon päästä seuraavassa kokouksessaan, pitäisikö kunnallisveron nostoa esittää valtuustolle. Myös kiinteistöveroprosenttien korotukset ovat listalla.

Vesimaksuihin ei korotuksia vuonna 2024

Hallitus päätti, että vuoden 2024 vesimaksut säilyvät ennallaan. Edelliset korotukset astuivat voimaan vuoden 2023 alusta.

Vuoden 2023 budjetti ylittymässä

Hallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy muutokset tämän vuoden talousarvioon. Muutoksen myötä kunnan vuoden 2023 talousarvion tulos heikkenee miljoonalla eurolla. Tästä huolimatta talousarvion tulos jää plussalle 700 000 euroa.

Lisää rahaa tarvitaan muun muassa koulukuljetuksiin sekä koulun ohjaajien, määräaikaisten opettajien ja luokanopettajien sijaisten palkkakuluihin. Lisäksi lainojen korot ovat nousseet oletettua enemmän. Korkojen nousu on hidastanut myös tonttikauppaa, josta ei saada juurikaan tuloja tänä vuonna. Ainut positiivinen ylitys liittyy kunnan vuokratuottoihin, joita kertyy 600 000 euroa arvioitua enemmän.

Talousarvion valmistelu jatkuu

Hallitukselle esiteltiin vuoden 2024 talousarvio. Arvio on laadittu hallituksen ohjeen pohjalta, jonka mukaisesti taloutta tehostetaan seuraavan kolmen vuoden jaksolla.

Tässä vaiheessa valmistelua vuoden 2024 tulos tulisi olemaan 350 000 euroa ylijäämäinen, mikäli kunnallisvero nostetaan 8,70 prosentiin. Valtuusto tulee päättämään ensi vuoden talousarviosta kokouksessaan 13.11.

Isännänviirejä myynnissä

Kuntaan on tilattu uusia isännänviirejä. Niitä voi hankkia kunnantalon infopisteestä ja nettisivujen kautta. Iso viiri maksaa 125euroa ja pienempi 80 euroa.

Alakoulujen johtokuntaan uusi jäsen

Jarkko Piikkilä on pyytänyt eroa perusopetuksen alakoulujen johtokunnasta henkilökohtaisien syiden vuoksi. Hallitus esittää valtuustolle eron myöntämistä ja uuden jäsenen nimeämistä Piikkilän tilalle.

Vaalilautakuntaan jäseniä

Presidentinvaalit toimitetaan sunnuntaina 28.1.2024. Ilmajoella on kolme äänestysaluetta: Kunnallistalo, Tuomikylä ja Koskenkorva. Hallitus nimeää jokaisen alueen vaalilautakuntaan viisi jäsentä ja viisi varajäsentä sekä ennakkoäänestystä varten neljä jäsentä ja kolme varajäsentä. Asian käsittely jatkuu seuraavissa kokouksissa.

Ahonkylän yritystontille tarvitaan tie

Kunta on vuonna 2019 myynyt yritykselle tontin Ahonkylästä Munakunnantieltä. Liikerakennus on kohta valmiina, ja tästä syystä kunnan täytyy rakentaa tontille tie. Tien kustannusarvio on 122 000 euroa.

Hallitus esittää valtuustolle, että se käyttää tien rakentamiseen Kuhnankujan ja Syrjäkujan välisestä kevyenliikenteenväylästä säästyneet rahat. Väylän rakentamiseen oli varattu raha tämän vuoden budjettiin, mutta hankkeeseen ei ryhdytty, koska maanhankinta olisi edellyttänyt lunastustoimia.

Hallitus vastasi tarkastuslautakunnalle

Hallitus antoi vastaukset tarkastuslautakunnan vuoden 2022 arviointikertomuksessa tekemiin huomioihin. Niiden pohjalta erityisesti ensi vuoden talousarviota on muokattu realistisempaan, tarkempaan ja luettavampaan suuntaan.

Lisätietoja kunnanhallituksen tiedotteesta antaa kunnanjohtaja Ari-Pekka Laitalainen, puh. 044 419 1200