Hyppää sisältöön
EtusivuAjankohtaistaKunnanhallituksen kokoustiedote 4.4.2022

Kunnanhallituksen kokoustiedote 4.4.2022

Ilmajoen kunnanhallitus on kokouksessaan 4.4.2022 käsitellyt seuraavat asiat:

Ilmajoki vastustaa kuntaa halkovaa voimajohtolinjausta

Viiatti GridCo oy on rakentamassa uutta voimajohtoa Seinäjoen sähköasemalta Kurikan Niinistönnevalle. Voimajohdon pituus on noin 40 kilometriä. Se sijoittuu suurelta osin Ilmajoen kunnan alueelle koskien näin liki 300 maanomistajaa, joiden omistamille alueille Viiatti GridCo hakee nyt lunastuslupaa.

Kunnanhallitus antoi asiasta lausunnon, jossa se kertoo vastustavansa hankkeelle haettua lunastuslupaa ja edellyttää voimajohtolinjan uudelleentarkistusta kunnan pohjoisosiin. Perusteena on tuulivoima-alueiden muuttunut tilanne Ilmajoella sekä hankkeen haittavaikutukset erityisesti maatalouteen, jonka rooli on keskeinen Ilmajoella. Lisäksi kunta edellyttää lunastusluvan ehtona, että peltoalueilla käytetään vapaasti seisovia haruksettomia peltopylväitä, jotka eivät tee harustettujen teräsputkipylväiden tavoin pellolle 30 metrin aukkoa.

Aikaisemmin Ilmajoella oli voimajohtolinjan varrella neljä potentiaalista tuulivoimapuistoaluetta: Kuulanmäki, Oksivuori, Kaataja ja Tervahamina. Kaavoitussuunnitelmassa mainitut tuulipuistosuunnitelmat kuitenkin hylättiin valtuustossa äänin 32-2. Lisäksi kunta edellyttää kolmen kilometrin suojaetäisyyttä asutukseen, minkä vuoksi Ilmajoelta ei enää löydy tuulivoimatuotantoon soveltuvia alueita. Siten ei myöskään ole tarvetta tuulivoiman liityntälinjoihin, jotka olivat alkuperäisen voimalinjasuunnittelun pohjalla.

Tilannekuva Ukrainan muuttoliikenteestä

Kunnanhallitukselle annettiin tilannekuva Ukrainan muuttoliikenteestä. Kokouksessa kuultiin Ilmajoen maahanmuuttokoordinaattori Mirva Pirneskoskea ja ELY-keskuksen maahanmuuttoasiantuntija Mauno Salmelaa.

Tällä hetkellä ukrainalaiset tulevat Suomeen pääsääntöisesti 90 päivän viisumin turvin. Pelkkä viisumi ei kuitenkaan oikeuta julkisiin palveluihin akuuttia terveydenhuoltoa lukuun ottamatta.

Poliisilta voi kuitenkin hakea tilapäistä suojelua. Poliisi rekisteröi hakemuksen, jonka jälkeen maahanmuuttovirasto voi myöntää oleskeluluvan enintään yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Suojelun piiriin kuuluvat saavat palvelut vastaanottokeskuksesta. Lisäksi kunta on velvollinen järjestämään tilapäisen suojelun piirissä oleville lapsille perusopetusta sekä esiopetusta.

Yhteensä 11 100 ukrainalaista on tähän mennessä jättänyt suojeluhakemuksen. Heistä 42 prosenttia on alaikäisiä. Aikuisista 85 prosenttia on naisia. Todellisuudessa maassa olevien ukrainalaisten määrä on moninkertainen, sillä kaikki eivät hae suojelua heti maahan saavuttuaan.

Ukrainan kriisin vuoksi vastaanottokeskusten majoituskapasiteettia on nostettu kahdella tuhannella. Paikat ovat täyttyneet nopeasti. Kaksi uutta vastaanottokeskusta on perustettu, joista toinen Seinäjoelle. Uusia tiloja kartoitetaan jatkuvasti.

Moni kunta on järjestänyt tilapäistä hätämajoitusta Ukrainasta ilman oleskelulupaa saapuneille. Majoituksen järjestäminen on harkinnanvaraista, eikä kunta saa korvausta palveluiden järjestämisestä. Oleskeluluvan saamisen jälkeen ukrainalaisten majoitus järjestyy vastaanottopalveluiden kautta.

Ilmajoen kunnan vuoden 2021 tilinpäätös on 151 939 euroa ylijäämäinen

Ilmajoen kunnan vuoden 2021 tulos on 151 939 euroa ylijäämäinen. Vaikka plussalle jäätiinkin, taloudellisia tavoitteita ei saavutettu.

Menot ylittyivät sekä omassa toiminnassa että perus- ja erikoissairaanhoidossa. Toimintamenot olivat 4,37 miljoonaa euroa budjetoitua korkeammat. Onneksi myös tuloja kertyi 1,66 miljoonaa euroa ennakoitua enemmän.

Kunta investoi mittavasti edellisen vuoden tapaan. Käynnissä oli neljä isoa rakennushanketta: terveyskeskuksen uudisrakennus, Tuomiahon koulu, Munakan päiväkoti ja Herralan eskari. Lisäksi kunnallistekniikkaa rakennettiin uusille tonttialueille.

Kunnanhallitus allekirjoitti tilinpäätöksen. Lisäksi kunnanhallitus hyväksyi vuoden 2021 henkilöstökertomuksen, merkitsi tiedoksi vuoden 2021 työhyvinvointikyselyn tulokset ja lähettää ne edelleen valtuustolle käsiteltäväksi.

Tuomiahon koulun urheilukenttää varten tarvitaan 125 000 euron lisämääräraha

Tuomiahon uusi koulu on valmistumassa ensi lukuvuodeksi. Pihatöitä tehdään tulevana kesänä.

Kunnan talousarviossa ei kuitenkaan ole varattu rahaa koulun urheilukentän rakentamiseen, jonka kustannusarvio on 125 000 euroa. Kunnanhallitus hyväksyi lisäyksen tämän vuoden investointiohjelmaan ja esittää sitä edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi. Näin urheilukenttä saataisiin rakennettua samanaikaisesti koulun valmistumisen kanssa.

500 euron avustukset Omakotiyhdistykselle ja Rengon kyläseuralle

Ilmajoen kunnanhallitus myönsi 500 euron avustukset Ilmajoen Omakotiyhdistykselle ja Ilmajoen Rengon kyläseuralle.

Kunta on varannut vuodelle 2022 yhteensä 187 000 euroa yhteisöjen avustuksia varten. Tästä 68 000 euroa on myönnetty Ilmajoen Musiikkijuhlille ja 40 000 euroa Rengonharju-säätiölle. Loput avustukset on jaettu hakemusten perusteella paikallisille yhdistyksille.

Lastenhoitajan, erityisluokanopettajan ja varhaiskasvatuksen alue-esimiehen paikat auki

Peruskoulun erityisluokanopettaja ja varhaiskasvatuksen alue-esimies ovat irtisanoutuneet. Hallitus myönsi täyttämisluvan virkoihin ja paikat voidaan laittaa hakuun. Lisäksi täyttämislupa myönnettiin lastenhoitajan toimeen.

Neljä virkaa vahvistettiin

Kevään aikana kunnassa on ollut haettavana useita virkoja. Valtuusto on tehnyt valintapäätökset, jotka kunnanhallituksen tulee vielä vahvistaa. Kunnanhallitus vahvisti kunnanjohtajan, kaavoitusjohtajan, liikunta- ja vapaa-aikakoordinaattorin ja vs. yritysasiamiehen virkavaalin.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma etenee valtuustoon

Kunnanhallitus hyväksyi Etelä-Pohjanmaan maakunnallisen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman vuosille 2022–2025 ja esittää sitä edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi. Hyvinvointisuunnitelman avulla ohjataan, johdetaan ja kehitetään lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointityötä kunnissa ja maakunnassa. Jatkossa suunnitelma tullaan päivittämään kahden vuoden välein hyvinvointialueen toimesta.

Tiedoksi

  • nuoriso- ja vapaa-aikalautakunta 9.3.2022
  • kasvatus- ja opetuslautakunta 22.3.2022
  • ympäristölautakunta 29.3.2022
  • kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset § 9
  • hallinto- ja talousjohtajan viranhaltijapäätökset §:t 7-8
  • Kurikan kaupungin tilaajalautakunta 9.3.2022
  • JIK ky:n johtokunta 25.3.2022
  • Ilmajoen työttömyysaste 5,4 % E-P:n keskiarvon ollessa 7,2 %
  • Talouden kehitys tammi-helmikuu 2022: Tuottoja on alkuvuodesta kertynyt hieman ennakoitua vähemmän pääasiassa siksi, että veden myynti ei näy vielä kunnan tuloissa, sillä vesilaskutus tehdään vain kolme kertaa vuodessa. Menot ylittävät tällä hetkellä maltillisesti budjetin. Ylityksiä oli muun muassa hallinnossa, erikoissairaanhoidossa ja perusopetuksessa. Verotulot ovat kehittyneet tammi- ja helmikuussa hyvin.

Lisätietoja kunnanhallituksen kokoustiedotteesta antaa vt. kunnanjohtaja Marko Lähde, puh. 044 419 1201