Hyppää sisältöön
EtusivuAjankohtaistaKunnanhallituksen kokoustiedote 5.10.2020

Kunnanhallituksen kokoustiedote 5.10.2020

Kokousuutiset on ennakkotiedote kunnanhallituksen kokouksen päätöksistä. Lopullinen ja käsittelyvaiheittainen pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivulla välittömästi tarkastamisen jälkeen. Kokouksen esityslista on luettavissa kokonaan ktweb -julkaisusivulta.

Kokouksen alussa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Martti Mannersuo esitti parhaimmat onnittelut Matti Koivuluomalle 4.10. olleen 60-vuotispäivän johdosta.  Koivuluoma on valtuuston 2. varapuheenjohtaja ja on ollut valtuutettuna yhtäjaksoisesti kaudesta 2005 alkaen.

§ 233 Västilän koulun väistötilat
Kokouksessa muutetun päätösehdotuksen mukaan kunnanhallitus päätti, että tarjouspyyntöjen osalla edetään suunnitellun mukaisesti. Hankkeen laajuudesta ja paikasta päätetään erikseen.
Västilän koulun  oppilaiden vanhemmille järjestetään keskustelutilaisuus torstaina 8.10.2020.

§ 234 Vesihuollon taksojen tarkistaminen 1.1.2021 alkaen
Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi vesihuollon hinnastott perusmaksujen korotuksin sekä käyttöveden että jäteveden osalta. Veden kulutushinnat pysyvät ennallaan.

§ 235 Tillariinan keittiöremontti ja lisämäärärahan tarve
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi 200.000 €:n lisämäärärahaa terveyskeskuksen keittiöremonttiin.

§ 236 Täyttölupa siivoustyönjohtajan toimeen
Kunnanhallitus päätti muuttaa siivoustyönjohtajan toimen puhtauspalveluesimiehen toimeksi ja myöntää toimeen täyttöluvan.

§ 237 Kaavoituspäätöksen tekeminen asemakaavan muuttamiseksi Herralan kunnanosan Pappilantien liikennealueella
Kaavoituslupa myönnettiin ja tavoitteena on liikennealueen (LYT) muuttaminen kaavatiealueeksi.

§ 238 Kaavoituspäätös ja asemakaavan laatiminen Herralan kunnanosan Päivänsäteen alueelle
Kaavoituslupa myönnettiin ja aluetta on tarkoitus suunnitella pientalotyyppisenä asuinalueena.

§ 239 Kaavoituspäätöksen tekeminen ranta-asemakaavan laatimiseksi Kyrkösjärvelle
Kunnanhallitus hyväksyi kaavoitusluvan Kyrkösjärven länsirannalle kiinteistölle 145-421-8-174 ja asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville 14 vuorokauden ajaksi.

§ 240 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje
Hyväksyttiin.

§ 242 Ilmajoen kunnan talouden tervehdyttäminen
Kunnanhallitus päätti antaa kunnan johtoryhmälle tehtäväksi laatia talouden tervehdyttämisohjelma, jossa esitetään nopeita toimenpiteitä sekä rakenteisiin ja mitoituksiin puuttuvia pitkän aikavälin toimenpiteitä. Työtä ohjaa kunnanhallitus. Toimeksianto päättyy 31.3.2021, tai aikaisemmin mikäli kunnanhallituksen antamat tavoitteet on saavutettu. Toimenpiteet laitetaan täytäntöön kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston päätöksillä.