Hyppää sisältöön
EtusivuAjankohtaistaKunnanhallituksen kokoustiedote 5.2.2024

Kunnanhallituksen kokoustiedote 5.2.2024

Munakan ja Könninkylän laajakaistalle vihreää valoa

Operaattori Lounea on hakenut maaseuturahastosta rahoitusta hankkeelle, jolla rakennettaisiin noin 70 kilometriä laajakaistaverkkoa Munakkaan ja Könninkylälle. Hallitus päätti osallistua hankkeeseen kuntarahoitusosuudella, joka on noin 61 000 euroa eli kymmenen prosenttia investoinnin hyväksyttävistä kokonaiskustannuksesta. Seuraavaksi hanke etenee ELY-keskuksen käsittelyyn ja mikäli valtionosuus hankkeelle myönnetään, rakentamisen on tarkoitus käynnistyä vielä tämän vuoden aikana.

Siivouksen ulkoistaminen ei kannata

Vuosi sitten hallitus ei halunnut vakinaistaa kolmea laitoshuoltajaa ennen kuin on selvitetty, tulisiko siivous yksityistämällä halvemmaksi. Nyt markkinakartoitus on tehty, ja siihen osallistui neljä yritystä.

Vertailu osoitti, että kunnan oma työ tulee yrityksen tekemää siivousta edullisemmaksi. Tästä syystä siivousta ei kannata kilpailuttaa.

Jaakonkujan tontti myytiin

Kunta myi huutokaupalla noin 5 356 neliön tontin, jossa sijaitsee vanha eläinlääkäriasema sekä Jaakonkujan päiväkoti. Hallitus hyväksyi korkeimman tarjouksen, joka nousi3 330 euroon.

Asemakaavamuutos hyväksyttiin Havuselantiellä

Hallitus hyväksyi muutoksen asemakaavaan Havuselantiellä. Muutoksella mahdollistetaan aurinkovoimalan rakentaminen Koskenkorvalle. Kolmen hehtaarin alueelle on tarkoitus nousta 3 500 paneelin voimala rehutehtaan sähköntuotantoa varten.

Asuinaluetta halutaan laajentaa Ahonkylässä

Hallitus päätti käynnistää kaavoituksen Ahonkylän Mäkikalliossa. Noin kymmenen hehtaarin alue rajoittuu Puskalantiehen, ja sinne suunnitellaan asuintontteja.

Kaavoituskatsaus hyväksyttiin

Hallitus hyväksyi vuoden 2024 kaavoituskatsauksen. Tämän vuoden aikana on tarkoitus saada valmiiksi Ahonkylän yleiskaava sekä Koppelonmäen kakkosalue, Keskustassa Päivänsäteen kakkosalue ja Koskenkorvalla Havuselanpuiston asuinalue sekä Havuselantiellä muutos aurinkovoimalahanketta varten.

Kuusi katua peruskorjataan tänä vuonna

Vuodelle 2024 on varattu 300 000 euroa katujen kuivatukseen ja peruskorjaukseen. Hallitus päätti, että rahat käytetään Ala-Kokontien, Elotien, Aumatien, Lyhdetien, Luhtatien sekä Kivenhakkaajantien korjaukseen välillä Seppälänkuja-Kirkkotallintie.

Suunnistuskilpailulle 4 000 euron avustus

Rasti-Kurikka ja Rasti-Jussit järjestävät kansalliset suunnistuskilpailut 27.-28.4.2024 Santavuorella. Finnspring-tapahtumaan odotetaan lähes kahtatuhatta kilpailijaa.

Kunnanhallitus on jo aikaisemmin myöntänyt kilpailussa käytettävän kartan laadintaan 4300 euron avustuksen. Nyt kunnalta on haettu 7 000 euroa järjestelykuluihin.

Hallitus päätyi kuitenkin supistamaan avustuksen määrää neljääntuhanteen euroon. Avustuksen vastineeksi kunta saa näkyvyyttä tapahtumassa.

Kunnan vakuutukset kilpailutetaan

Hallitus päätti kilpailuttaa kunnan vakuutukset. Kilpailutuksessa käytetään vakuutusmeklaria.

Kunnalle uusi hankintaohje

Hallitus hyväksyi hankintaohjeen. Sitä on päivitetty muun muassa hankintojen kynnysarvojen osalta.

Hallintosääntöön ja konserniohjeeseen esitetään muutoksia

Hallitus esittää valtuustolle muutamia muutoksia hallintosääntöön sekä konserniohjeen päivitystä. Muutokset koskevat muun muassa teiden nimeämistä sekä poikkeusolojen päätösvaltaa.

Viime vuoden budjettiin esitetään miljoonalla eurolla lisämäärärahaa

Hallitus esittää valtuustolle vuoden 2023 määrärahamuutosten hyväksymistä. Ylitykset johtuvat pääosin perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökuluista, jotka ovat olleet ennakoitua suuremmat.

Määrärahaylityksistä huolimatta tulos on noin 500 000 euroa plussalla. Vertailukelpoinen tulos on noin 1,5 miljoonaa euroa, sillä tulosta painaa kiinteistöihin tehdyt miljoonan euron alaskirjaukset.

JIKin purkaminen valtuustoon

Hallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy JIKin viime vuoden tilinpäätöksen sekä purkaa kuntayhtymän. JIK vastasi aikaisemmin terveyspalveluista Ilmajoella, mutta vuoden 2024 alusta palvelut ovat siirtyneet Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen järjestettäväksi. Näin ollen JIKiä ei enää tarvita.

Lunastuslupa vireille Ahonkylässä

Ahonkylässä on kaksi maapalaa, joille kunta haluaisi kaavoittaa tontteja. Kiinteistöjen nykyisestä omistajasta ei kuitenkaan ole tietoa.

Tästä syystä hallitus esittää valtuustolle, että yhteensä noin kuuden hehtaarin maille haetaan lunastuslupaa. Luvan myöntämisestä päättää ympäristöministeriö. Lunastustoimituksessa määritellään lunastettavasta alueesta maksettava korvaus. Jos kiinteistön omistajasta ei saada selvyyttä, lunastuskorvaus talletetaan Aluehallintovirastoon.

Jäseniä tarvitaan työllisyysjaostoon

Vuoden 2025 alusta Ilmajoki järjestää työllisyyspalvelut yhdessä Seinäjoen ja Isokyrön kanssa. Hallitus esittää valtuustolle, että se nimeää kaksi jäsentä ja heille varajäsenet työllisyysjaostoon siten, että varsinaiset paikat menisivät SDP:lle sekä kokoomukselle ja varajäsenyydet perussuomalaisille ja kristillisdemokraateilla.

Ilmajoen kunnanhallitus käynnistää yhteistoimintaneuvottelut

Ilmajoen kunnanhallitus päätti aloittaa taloudellisista ja tuotannollisista syistä johtuvat koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Tavoitteena on säästää 1,2 miljoona euroa nykyisistä henkilöstömenoista. Ensisijaisesti säästötavoite pyritään saavuttamaan rajoittamalla määräaikaisten ja sijaisten määrää sekä hyödyntämällä eläköitymisiä.

Yhteistoimintaneuvottelujen vaiheita ja kulkua määrittelee laki. Neuvotteluissa työntekijöitä edustaa pääluottamusmiehet ja työnantajaa toimialojen virkamiesjohto. Ensimmäinen neuvottelu käydään 12.2., jonka jälkeen sovitaan jatkosta. Mahdolliset irtisanomiset, osa-aikaistamiset ja lomautukset toteutetaan neuvottelujen jälkeen vuoden 2024 aikana.