Hyppää sisältöön
EtusivuAjankohtaistaKunnanhallituksen kokoustiedote 6.6.2022

Kunnanhallituksen kokoustiedote 6.6.2022

Ilmajoen kunnanhallitus on kokouksessaan 6.6.2022 käsitellyt seuraavat asiat:

Tontinvaraajille halutaan tarjota puolen vuoden ylimääräistä jatkoaikaa

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se mahdollistaisi normaalia pidemmät tonttien varausajat. Ahonkylässä tonttien maksimivarausaika on vuosi, muualla puolitoista vuotta. Rakentamiskustannusten nousun ja yleisen maailman tilanteen vuoksi varausaikaa olisi kuitenkin mahdollista jatkaa ylimääräisellä kuudella kuukaudella. Normaalia pidempää varausaikaa sovellettaisiin nykyisiin ja 1.6.2023 mennessä tehtyihin varauksiin.

Jaakko Ilkan koulun keittiöremontti vaati vielä selvittelyä

Jaakko Ilkan koulun keittiön peruskorjauksen ja laajennuksen budjetti on kasvanut korjaustarpeiden tarkentuessa. Lisämäärärahaa tarvittaisiin 841 000 euroa. Hallitus jätti asian pöydälle lisäselvittelyä varten.

Ilmajoki-halliin salibandylle sopiva matto

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntäisi 55 000 euron lisämäärärahan Ilmajoki-hallin parketin päällystämiseksi irtoasennettavalla, synteettisellä matolla.

Hanke lähti käyntiin Ilmajoen Salibandy ry:n aloitteesta, joka keräsi parissa viikossa 579 nimeä. Aloitteen mukaan ilman mattoinvestointia naisten ykkösdivarin ja miesten Suomi-sarjan pelit saatetaan joutua pelaamaan naapuripaikkakunnilla.

Kuutta keskustan tietä esitetään peruskorjattavaksi

Neiro kakkosen ja Käpälämäki kolmosen uusien tonttialueiden kunnallistekniikan rakentamiseen on kulunut vähemmän rahaa mitä on budjetoitu. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että säästyneet varat käytettään Isännäntien, Rengintien, Emännäntien, Piianpolun, Hakakujan ja Lehtorinkujan peruskorjaukseen. Tiet todettiin korjaustarpeiltaan kiireellisiksi teknisen lautakunnan ja kunnanhallituksen tiekatselmuksessa viime huhtikuussa.

Katuja asfaltoidaan Ahonkylässä

Kunnanhallitukselle saatettiin tiedoksi teknisen lautakunnan päätös, jonka mukaan Ahonkylässä päällystetään tänä vuonna seuraavat kadut: Harjumetsäntie, Harjukalliontie, Käpälämäentie ja Kuumetsäntie. Lisäksi uusi pinta laitetaan Isovuorentielle välillä Palaneentie-Kalliovuorentie ja Koskenkorvalla Päivätielle välillä Ilmajoentie-Mäkitie. Homesojankuja, Monnintie ja Kanervalantie saavat katuvalot. Asfaltointiin ja valaistukseen on tämän vuoden talousarviossa varattu yhteensä 250 000 euroa.

Maakauppoja hierotaan Jaakonkujalla

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myisi Jaakonkujalta keskustasta 249 neliötä maata 11 euron neliöhintaan. Kiinnostunut ostaja asuu naapurissa ja on halukas hankkimaan lisämaata omaan tonttiinsa.

Vakavuoren osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville

Kunnalta kysytään säännöllisesti tontteja, joissa pystyisi yhdistämään asumisen ja yritystoiminnan. Asemakaavan muutos ja laajennus Vakavuoressa on laitettu vireille, sillä alue soveltuu rakenteensa ja sijaintinsa puolesta tämän tyyppiselle rakentamiselle. Hallitus päätti asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville kahden viikon ajaksi. Suunnitelmasta selviää muun muassa kaavoitushankkeen aikataulu ja kaavoitettava alue.

Jätepoliittinen ohjelma hyväksyttiin

Kunnanhallitus hyväksyi Jätepoliittisen ohjelman. Ohjelmassa on muodostettu yhteinen näkemys jätehuollon palveluista, joita ollaan uudistamassa lakimuutosten myötä. Valmisteluun ovat osallistuneet kaikki Lakeuden Etapin toiminta-alueen kunnat.

Kahdeksaa aloitetta esitetään loppuun käsitellyiksi

Kunnanhallitukselle esiteltiin tilannekatsaus viranhaltijoiden käsittelemistä valtuustoaloitteista, joista seuraavia esitetään loppuun käsitellyiksi: 1) Hyvinvointiasioihin keskittyvän toimielimen perustaminen käsitellään hallintosäännön päivityksen yhteydessä ensi syksynä 2) Valtuustolle tuodaan selvitys perhepäivähoitajien palkkauksen kilpailukykyisyydestä 3) Ilmajoen kunnassa otetaan käyttöön yritysvaikutusten arviointimenettely 4) Elinvoimalautakunnan perustamista koskeva asia käsitellään hallintosäännön uudistamisen yhteydessä 5) Kasvatus- ja opetuslautakunta käsittelee mahdollista kuntakohtaisen opiskelijarahan käyttöönottoa talousarviovalmistelun yhteydessä 6) Ilmajoki-hallille luotavaa sisäänpääsyjärjestelmää, joka mahdollistaisi kuntosalin käytön normaalien aukioloaikojen ulkopuolella, tarkastellaan syksyllä talousarvion laadinnan yhteydessä 7) Kasvatus- ja opetuslautakunta luo periaatteet, miten nuorisovaltuustoa osallistetaan ensi syksynä 8) Kasvatus- ja opetuslautakunta sekä nuoriso- ja vapaa-aikalautakunta käsittelevät syksyllä, miten nuoriin kohdistuvien vaikutusten arviointia voisi lisätä. Valtuusto käsittelee aloitteet seuraavassa kokouksessaan maanantaina 13.6.

Kunnanvirasto suljettuna kesälomaviikot 27-30

Kunnanhallitus päätti, että aikaisempien vuosien tapaan kunnanvirasto pidetään suljettuna heinäkuussa viikot 27-30. Näin lomat saadaan keskitettyä ajankohtaan, joka on kunnassa muutenkin hiljainen.

Ilmajoen kunnasta viisi edustajaa JIKin yhtymäkokoukseen

Kunnanhallitus nimesi Harri Koskelan, Salme Hautalan, Ahti Rannon, Janne Niemelän ja Juhana Lähdesmäen Ilmajoen kunnan edustajiksi JIK ky:n yhtymäkokoukseen. Tiistaina 21.6. pidettävässä kokouksessa käsitellään arviointikertomus, tilinpäätös ja henkilöstöraportti vuodelta 2021.

Tiedoksi

• Teknisen lautakunnan pöytäkirja 30.5.2022
• vt. kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset §:t 20 – 22
• vs. yritysasiamiehen viranhaltijapäätökset § 3
• Ilmajoen Vuokratalot Oy:n pöytäkirja 5.5.2022
• JIK ky:n johtokunnan pöytäkirja 20.5.2022 pöytäkirja
• Etelä-Pohjanmaan Maakuntahallituksen pöytäkirja 16.5.2022
• Seinäjoen koulutuskuntayhtymän talouslukujen raportointi ylläpitäjäkunnille ajalta tammi-maaliskuu 2022
• Ilmajoen työttömyysaste 30.4.2022 tilanteen mukaan oli 4,6 %. E-P:n keskiarvo 6,1 %

Lisätietoja kunnanhallituksen kokoustiedotteesta antaa kunnanjohtaja Ari-Pekka Laitalainen, puh. 044 419 1200