Hyppää sisältöön
EtusivuAjankohtaistaKunnanhallituksen kokoustiedote 7.11.2022

Kunnanhallituksen kokoustiedote 7.11.2022

Ilmajoen kunnanhallitus on kokouksessaan 7.11.2022 käsitellyt seuraavat asiat:

Hyvinvointialue leikkaa Ilmajoen veroprosenttia vajaalla 13 prosenttiyksiköllä

Sote-uudistuksen yhteydessä kuntien verotuloja siirretään valtiolle hyvinvointialueiden toiminnan rahoittamiseksi. Uudistuksella ei ole tarkoitus keventää eikä kiristää kenenkään veroja. Jatkossa veroja maksetaan vain nykyistä enemmän valtiolle, mutta vähemmän kunnalle. Siten kaikkien kuntien tuloveroprosentteja alennetaan yhtä paljon eli 12,64 prosenttiyksikköä.

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että veroprosenttiin tehdään tarvittava vähennys. Näin kunnan tuloveroprosentti vuonna 2023 olisi 8,36 prosenttia.

Kiinteistöveroprosentit säilymässä ennallaan

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2023 kiinteistöveroprosentteihin ei tehtäisi muutoksia. Mikäli valtuusto hyväksyy hallituksen esityksen, Ilmajoen yleinen kiinteistöveroprosentti on 0,93 ja vakituisten asuinrakennusten 0,60.

Hallitus keskusteli ensi vuoden talousarviosta ja investointilistasta

Hallinto- ja talousjohtaja Marko Lähde antoi hallitukselle katsauksen ensi vuoden alustavasta talousarviosta. Hallitus merkitsi tämän hetkisen tilanteen tiedoksi ja antoi eväitä jatkovalmistelua varten. Tavoitteena on selkeästi ylijäämäinen tulos.

Lisäksi hallitus aloitti ensi vuoden investointien sekä vuoteen 2027 asti ulottuvan rakentamisohjelman käsittelyn. Tässä vaiheessa valmistelua investointilistalla on mukana muun muassa kunnantalon kattoremontti ja talotekniikan peruskorjaus, Koskenkorvan kouluhankkeen suunnittelu, viemäriverkoston laajentaminen haja-asutusalueella, Pappilantien kevyenliikenteenväylän jatkaminen Parvintielle sekä maalämpöön siirtyminen ja aurinkopaneeli- ja ilmalämpöpumppuhankinnat useissa kouluissa ja päiväkodeissa. Poikkeuksellista ensi vuoden osalta on se, ettei uusille kaava-alueille rakennettaisi kunnallistekniikkaa vaan keskityttäisiin nykyisen katuverkoston peruskorjaukseen.

Sekä talousarvioon että investointeihin palataan vielä tulevissa hallituksen kokouksissa niin, että valtuusto voi lyödä lukkoon ne joulukuun kokouksessa.

Vesi- ja jätevesimaksuihin korotuksia

Kunnanhallitus päätti nostaa vesi- ja jätevesimaksuja. Sekä perusmaksuja, kulutusmaksuja että liittymismaksuja korotetaan, jotta ne vastaavat paremmin kasvavia vesihuollon käyttökustannuksia.

Siten esimerkiksi vesikuution kulutusmaksu nousee seitsemällä sentillä, liittymäkohtainen vuosimaksu viidellä eurolla ja omakotitalojen liittymismaksut 500 eurolla.

Jätevesikuution käyttömaksu nousee puolestaan 12 sentillä, vuosittainen perusmaksu 3,25 eurolla ja omakotitalon liittymismaksu 1 500 eurolla. Perusmaksun korotus oli esityksessä korkeampi, mutta lopulta päädyttiin viiden prosentin korotukseen äänillä 6-5.

Uusi hinnasto päivitetään vesihuollon sivuille, ja se astuu voimaan ensi vuoden alusta.

Uusi henkilöstöorganisaatiokaavio etenee valtuuston käsittelyyn

Syksyn aikana kunnassa on valmisteltu organisaatiomuutosta yhdessä henkilöstön ja luottamushenkilöiden kanssa. Organisaatio täytyy järjestellä uudelleen, sillä osa kunnan tehtävistä siirtyy ensi vuoden alusta hyvinvointialueelle. Toisaalta tehtäviä on tulossa myös lisää, kun TE-palvelut siirtyvät kuntien vastuulle vuonna 2025.

Uudessa organisaatiossa toimialojen määrä supistuu kolmeen ja jatkossa kunnan hyvinvointirooli läpileikkaa koko organisaation. Myös elinvoiman ja työllisyyden edistäminen on huomioitu muutoksessa.

Henkilöstöä ei ole tarkoitus vähentää vaan tehtäviä on järjestelty uudelleen. Lisäksi esitetään uuden opetuspäällikön viran perustamista.

Hallitus esittää uutta henkilöstöorganisaatiota valtuustolle hyväksyttäväksi. Päätös syntyi äänin 7-4. Asia tuodaan valtuuston päätettäväksi 14.11.

Myös poliittisen päätöksenteon mallia on valmisteltu uuden henkilöstöorganisaation rinnalla. Malliehdotuksessa kasvatus- ja opetuslautakunta sekä nuoriso- ja vapaa-ajanlautakunta yhdistyisivät sivistys- ja hyvinvointilautakunnaksi. Koulujen johtokunnat poistuisivat ja ympäristölautakunta muuttuisi suppeammaksi ympäristöjaostoksi. Uusi malli tuodaan päätöksentekoon myöhemmin.

Valtuustolle esitetään opetuspäällikön viran perustamista

Hallitus esittää valtuustolle, että kuntaan perustetaan uusi opetuspäällikön virka. Opetuspäällikkö toimisi esihenkilönä rehtoreille ja koulunjohtajille vastaten perusopetuksen ja lukiokoulutuksen tulosalueesta.

Viran perustamiselle haetaan laatua ja tehokkuutta kunnan suurimmalle toimialalle sekä vapautetaan muuta henkilöstöresurssia hyvinvointitehtävien hoitamiseen.

Kunta satsaa työntekijöihin – pyöräetu käyttöön ja hyvinvointietuja sadan euron arvosta

Työhyvinvointikyselyissä on vuosien ajan noussut esiin toive, että kunta tukisi henkilöstön hyvinvointia liikunta- ja kulttuurisetelein. Nyt toiveeseen on vastattu, sillä kunnanhallitus päätti ottaa käyttöön ensi vuoden alusta Epassin.

Käytännössä kunta varaa jokaiselle vähintään kuuden kuukauden työsopimuksella kunnassa työskentelevälle henkilölle sata euroa liikunta- ja kulttuurirahaa vuodessa. Summan voi käyttää omien tarpeiden mukaisesti.

Lisäksi hallitus päätti ottaa uutena henkilöstöetuna käyttöön polkupyöräedun. Kunta hankkii työsuhdepolkupyörät leasing-sopimuksella. Työntekijä voi valita pyörän vapaasti mistä tahansa pyöriä myyvästä liikkeestä ja halutessaan sisällyttää pakettiin myös varusteet. Mikäli edun ottaa käyttöön, pyörän verotusarvo eli sata euroa vähennetään palkasta kuukausittain. Saman verran vähenee myös verotettava tulo. Työnantajalla tästä aiheutuu hallintokustannuksia 15 euroa pyörää kohden kuukaudessa. Koska etu vaikuttaa alentavasti eräisiin palkan sivukustannuksiin, todelliset kustannukset ovat tätä hieman matalammat.

Ilmajoen Musiikkijuhlien toiminta-avustus pöydälle

Ilmajoen Musiikkijuhlat on anonut 68 000 euron avustuksen vuoden 2023 juhlia varten. Summa on sama kuin viime vuonna. Asia jätettiin pöydälle jatkoselvityksiä varten.

Maakauppoihin halutaan 50 000 euron lisämääräraha

Kunnan maahankintoihin on budjetoitu vuosittain 350 000 euroa. Ostotoiminta on ollut viime aikoina aktiivista, ja hallitus esittää valtuustolle 50 000 euroa lisäystä vielä tämän vuoden talousarvioon. Näin kunta saisi käytettyä etuosto-oikeutta ja hankittua 2,5 hehtaaria maata Keskustasta Seppälänkujan varresta tulevien vuosien tonttitarjontaa varten.

Entisen hammashoitolan ja ryhmiksen paikalle asuntoja

Hallitus päätti myydä Herralankujan rivitalotontin Lähdesmäki Invest Oy:lle 2 200 euron hintaan. Kohde oli julkisessa huutokaupassa.

Tonteilla seisoo tyhjillään entinen hammashoitola sekä ryhmäperhepäiväkoti. Kaupan myötä ostaja sitoutuu purkamaan nykyiset rakennukset ja rakentamaan tilalle uusia asuntoja.

Pojanluoma-seuralle väliaikaista lainaa

Pojanluoma-seura remontoi seurantaloaan. Liki 300 000 euron hankkeeseen on saatu ELY-keskukselta investointitukea. Sen avulla Seuralaan rakennetaan uudet WC-tilat, laajennetaan keittiötä sekä asennetaan maalämpö.

Koska hanketuki maksetaan jälkikäteen kuitteja vastaan, hallitus myönsi yhdistykselle 50 000 euron väliaikaisen lainan. Laina on maksettava takaisin 31.8.2023 mennessä.

Kunnan teollisuushallin remonttiin tarvitaan 200 000 euroa lainaa

Kunnan omistamassa Kivistöntien teollisuushallissa täytyy ensi vuonna uusia katto ja tehdä muita korjaustöitä. Tästä syystä Ilmajoen Yritystilat Oy tarvitsee remonttia varten 200 000 euroa lainaa. Hallitus esittää valtuustolle, että se myöntää lainan. Kunnan omistamalla Yhtiöllä ei ole mahdollisuutta saada pankkilainaa, koska vapaita vakuuksia ei ole.

Lisäksi kunnanhallitus hyväksyi muutoksen yhtiön lainanlyhennysohjelmaan. Sen myötä ensimmäisen lainaerän lyhentämistä ja korkojen maksua lykätään vuodella. Lyhennyksen lykkäys on tarpeen, koska yhtiön erään vuokralaisen konkurssista, ja sen jälkeen todetuista laajoista kunnostustarpeista johtuen yhtiön maksuvalmius on heikko.

JIK vuokraa Rouvalan tilat

Kunnanhallitus hyväksyi vuokrasopimuksen, jonka myötä kunta vuokraa MLL:ltä vapautuvat Rouvalan tilat JIK ky:lle. Vuokrattava ala on 220 neliötä ja kuukausivuokra on 2 300 euroa.

Koppelonmäen, Jaakonkujan ja Toukotien asemakaavat nähtäville

Kunnanhallitus hyväksyi kolme asemakaavaa. Sen myötä Koppelonmäen ja Jaakonkujan asemakaavat asetetaan nähtäville 30 vuorokauden ajaksi ja Toukotien katualueen asemakaava 14 vuorokauden ajaksi.

Koppelonmäen kaavan myötä Ahonkylän asuintonttitarjontaa on tarkoitus laajentaa Käpälämäentien itäpäähän. Frisbeegolf-rata säilyy alueella pienillä muutoksilla. Lisäksi pelaajien autoja varten varataan kaivattua parkkitilaa.

Jaakonkujan kaava muuttaa kadun varrella sijaitsevan rakennuspaikan palvelurakennusten korttelialueesta myös asumiseen soveltuvaksi. Rakennuspaikalla sijaitsee kaksi tyhjillään olevaa kunnan kiinteistöä sekä eläinlääkäriasema.

Toukotien kaavan tarkoituksena on kaventaa tarpeettoman leveää katualuetta.

Hyvinvointialueella ja kunnalla eri näkemys vuokrien määräytymisestä

Ilmajoen kunnan omistamat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen käytössä olevat tilat vuokrataan hyvinvointialueelle ensi vuoden alusta.

Kunnanhallitus toteaa, että kunnan ja JIKin välillä tehty vuokrasopimus siirtyy sellaisenaan hyvinvointialueelle. Ilmajoen kunta pitäytyy vuokrasopimuksen ja valtioneuvoston asetuksen mukaisessa kuuden prosentin pääomavuokrassa hyvinvointialueen esittämän kolmen prosentin sijasta. Kuuden prosentin tuotolla kunta ei tee voittoa, mutta pystyy ylläpitämään rakennusten kunnon riittävällä tasolla myös tulevaisuudessa.

Myös Ilmajoen kunnan ja Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitoksen väliset vuokrasopimukset siirtyvät sellaisenaan hyvinvointialueelle. Tässäkin Ilmajoen kunta pitäytyy vuokrasopimuksen mukaisessa vuokratasossa.

JIKin alasajo jatkuu

Hallitus esittää valtuustolle, että Ilmajoen ja Kurikan välinen yhteistoimintasopimus puretaan 30.6.2023 alkaen sote-palveluiden järjestämisvastuun siirtyessä Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle.

Hopiarati kakkosen lainatarve 1,32 miljoonaa euroa

Ilmajoen Palvelutalosäätiö on saanut valmiiksi kaksitoista uutta rivitalohuoneistoa, jotka rakennettiin Hopiarati ykkösen jatkoksi. Sen myötä lopullinen lainatarve on tarkentunut 1,32 miljoonaan euroon.

Hankkeeseen on tähän mennessä nostettu 1,28 miljoonaa euroa kunnan takaamaa lainaa. Nyt kun rakentamiskustannukset ovat hankkeen valmistuttua tarkentuneet, tarvitaan 39 036 euroa lainaa vielä tämän päälle. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy lainatakauksen.

Ilmajoen Palvelutalosäätiö tukee lakisääteistä vammais- ja vanhusasumista omistamalla ja hallitsemalla kiinteistöjä kunnassa. Kunnan takausvastuu säätiön lainoista oli viime vuoden lopussa reilut kaksi miljoonaa euroa.

Lunastuslupalausunnolle lisäpontta valtuustosta

Hallitus toivoo myös valtuuston ottavan kantaa Viiatti GridCo Oy:n hakemaan lunastuslupaan, jonka myötä 40 kilometrin voimajohto kulkisi Ilmajoen halki Seinäjoen sähköasemalta Kurikan Niinistönnevalle koskien näin liki 300 maanomistajaa. Linjan haittavaikutukset maatalouteen ovat merkittävät.

Kunnanhallitus antoi jo aikaisemmin tammikuussa asiasta lausunnon, jossa se kertoi vastustavansa hankkeelle haettua lunastuslupaa ja edellyttävänsä voimajohtolinjan uudelleentarkistusta kunnan pohjoisosiin, kuntarajaa mukaillen.
Valtuustolle esitetään kunnanhallituksen kantaan pohjaavan lausunnon vahvistamista. Lausunto osoitetaan suoraan valtioneuvostolle.

Kuutta valtuustoaloitetta esitetään loppuun käsitellyksi

Hallitus esittää valtuustolle, että kuusi valtuustoaloitetta todetaan loppuun käsitellyksi seuraavasti: 1) Osallistuvaa budjetointia kokeillaan Ilmajoella vuonna 2024 2) Ilmajoen kunta ilmoittaa Seinäjoen ja Vaasan kaupungeille halukkuutensa osallistua Seinäjoki-Vaasa akselin kehittämisstrategian laatimiseen 3) Maakunnallisen vertailun perusteella perhepäivähoitajien palkka on Ilmajoella kilpailukykyinen 4) 400 perhettä kutsutaan valtakunnallisen Ruoka-askel-tutkimushankkeen mittauksiin, joilla selvitetään lasten ruoankäyttöä ja ravitsemustilaa 5) Varhaiskasvatuksen vaateraha-asiassa odotetaan ammattiliittojen ratkaisuja työehtosopimuksiin 6) Ensi vuoden aikana arvioidaan tarkemmin kuntoportaiden sijoituspaikat sekä kustannukset mikäli portaat toteutettaisiin kunnan toimesta.

Liikuntapalveluiden asiakasmaksuihin viiden prosentin korotus

Hallitus käytti otto-oikeutta nuoriso- ja vapaa-aikalautakunnan päätöksen ja nosti kunnan liikuntapaikkojen käyttömaksuja viidellä prosentilla ensi vuoden alusta alkaen.

 

Tiedoksi

  • Nuoriso- ja vapaa-aikalautakunnan pöytäkirja 26.10.2022
  • Tekninen lautakunnan pöytäkirja 25.10.2022
  • vs. yritysasiamiehen viranhaltijapäätös §: 7
  • JIK ky:n johtokunnan 28.10.2022 pöytäkirja
  • Etelä-Pohjanmaan maakuntahallituksen 24.10.2022 pöytäkirja
  • Ilmajoen työttömyysaste 30.9.2022 tilanteen mukaan oli 4,3 %. E-P:n keskiarvo 5,7 %
  • JIK ky:n alkuperäinen budjetti ylittyy ennusteen mukaan viidellä prosentilla eli noin 4,2 miljoonalla eurolla

Lisätietoja kunnanhallituksen kokoustiedotteesta antaa kunnanjohtaja Ari-Pekka Laitalainen, puh. 044 419 1200