Hyppää sisältöön
EtusivuAjankohtaistaKunnanhallituksen kokoustiedote 7.12.2022

Kunnanhallituksen kokoustiedote 7.12.2022

Ilmajoen kunnanhallitus on kokouksessaan 7.12.2022 käsitellyt seuraavat asiat:

Poliittisen päätöksenteon malli takaisin valmisteluun

Syksyn aikana kunnassa on valmisteltu organisaatiomuutosta yhdessä henkilöstön ja luottamushenkilöiden kanssa. Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 17.11. uuden henkilöstöorganisaation, jossa toimialojen määrä supistui kolmeen.

Kokouksessa kunnanhallitukselle esiteltiin malli, jossa lautakuntien määrä vastaisi jatkossa toimialojen määrää. Siten kasvatus- ja opetuslautakunta sekä nuoriso- ja vapaa-ajanlautakunta yhdistyisivät sivistys- ja hyvinvointilautakunnaksi. Koulujen johtokunnat poistuisivat ja ympäristölautakunta muuttuisi suppeammaksi ympäristöjaostoksi.

Hallitus palautti asian takaisin valmisteluun. Päätös syntyi äänin 7-4.

Talousarvio hyväksyttiin

Hallitus hyväksyi ensi vuoden talousarvion sekä taloussuunnitelman vuosille 2024-25. Talousarviossa tulos on 1,7 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Vaikka budjetoinnissa on noudatettu tiukkaa säästölinjaa, investointitarpeita on paljon. Pelkästään vuoden 2023 investoinnit ovat nousemassa 7,7 miljoonaan euroon.

Investointilistalla on tällä hetkellä mukana muun muassa Pappilantien kevyenliikenteenväylän jatkaminen Parvintielle, Koskenkorvan kouluhankkeen suunnittelu sekä aurinkopaneeli-, ilmalämpöpumppu- ja maalämpöinvestoinnit useissa kouluissa ja päiväkodeissa. Poikkeuksellista ensi vuodessa on se, ettei uusille kaava-alueille rakennettaisi kunnallistekniikkaa vaan keskityttäisiin nykyisen katuverkoston peruskorjaukseen.

Ensi vuoden talousarvio ja investoinnit etenevät vielä valtuuston puitavaksi joulukuun kokoukseen.

Valtuustolle 1,1 miljoonan lisämäärärahaesitys

Hallitus esittää valtuustolle 1,1 miljoonan lisäystä tämän vuoden talousarvioon. JIK ky tarvitsee lisää rahaa miljoona euroa valtuuston lokakuussa myöntämän 1,1 miljoonan lisämäärärahan päälle. Tämän lisäksi tarvitaan reilun 80 000 euron lisäys jätevesiviemärin tulvimisesta aiheutuneiden kiinteistövahinkojen korvaamiseen. Talousarviomuutokset heikentävät vuoden 2022 talousarvion tulosta 1,1 miljoonalla eurolla.

Munakan vanha päiväkoti huutokaupataan

Hallitus laittaa myyntiin Munakan vanhan päiväkodin ja varastorakennuksen. Tontin pinta-ala on 3 113 neliötä. Kohde myydään huutokaupalla ilman pohjahintaa, mutta kunta varaa oikeuden hyväksyä tai hylätä kaikki tarjoukset.

JIKin vuokrat alvillisiksi

Hallitus hyväksyi muutoksen vuokrasopimukseen, jonka myötä JIK ky:n vuokriin lisätään arvonlisävero. Muutosta esitetään hyväksyttäväksi vuokralaiselle. JIKin kunnalta vuokraamia kiinteistöjä ovat Palvelukeskus Kotokartano, Terveyskeskus, Könninkaaren lisärakennus sekä Ahonkylän, Neiron ja Munakan neuvolat.

Hallitus muuttaisi Lasipajantien Lännentieksi

Yksityishenkilö on lähestynyt kuntaa ja esittänyt tien nimen muuttamista Koskenkorvalla. Esitystä perustellaan pitkään jatkuneella yritystoiminnalla. Muutosta on käsitelty aikaisemminkin kunnan eri toimielimissä.

Nyt hallitus esittää valtuustolle, että Lasipajantien muutetaan osittain muotoon Lännentie. Ehtona on, että  Lasipajantie osoitetaan lisäkyltillä kolmostien varrelta. Päätös syntyi äänin 9-2.

Vuokraus vaihtoehdoksi tontin ostamiselle

Hallitus esittää valtuustolle, että Ilmajoen kunta mahdollistaisi jatkossa omakoti- ja paritalotonttien vuokraamisen. Vuosivuokra olisi kuusi prosenttia tontin myyntihinnasta kuitenkin niin että alin mahdollinen vuokra olisi 850 euroa vuodessa.

Maailman epävakaa tilanne sekä nousseet rakentamiskustannukset ovat saaneet monet hidastamaan investointipäätöksen tekemistä. Muutoksella halutaan helpottaa rakentajien asemaa, sillä vuokraaminen ei sido niin paljoa rakentajan pääomaa tontin maapohjaan.

Maakauppoja Ahonkylässä

Hallitus päätti ostaa lisää maata eri puolilta Ahonkylää. Maata hankittiin yhteensä 12,6 hehtaaria 165 000 euron kauppahintaan.

Kunnan maahankintoihin on budjetoitu vuosittain 350 000 euroa. Nyt sovittu kauppa suoritetaan ensi vuoden määrärahoista.

Pesäpallostadionin ja yleisurheilukentän parantamiseen 10 000 euron avustus

Hallitus myönsi Koskenkorvan urheilijoille 10 000 euron avustuksen, joka käytetään pesäpallostadionin ja yleisurheilukentän infran parantamiseen. Stadionin ja kentän sähkö-, vesi- ja viemäröintijärjestelmät vaativat kaudelle 2023 kiireellistä parantamista. Seuran omat satsaukset muihin perusparannusmenoihin ovat arviolta 30-40 000 euroa.

Valtiolta tukea koronan vaikutusten tasaamiseen

Hallitus päätti vastaanottaa valtiolta 173 000 euron erityisavustuksen, jolla tasoitetaan koronaepidemian vaikutuksia varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa vuosina 2022-24. Avustus käytetään niiden lasten hyväksi, joiden tuen tarve on lisääntynyt koronan myötä. Kunnan omavastuuosuus on 9 110 euroa.

Varhaiskasvatuksen opettajan ja lastenhoitajan paikat auki

Varhaiskasvatuksen opettaja sekä lastenhoitaja ovat irtisanoutuneet. Hallitus myönsi toimiin täyttämisluvat ja paikat voidaan laittaa hakuun. Opettajan alkusijoituspaikka on Päivätien päiväkoti ja lastenhoitajan Käpälämäen päiväkoti.

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tukemisesta etenee valtuustoon

Hallitus hyväksyi suunnitelman ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tukemisesta ja esittää sitä valtuustolle hyväksyttäväksi. Suunnitelman laatiminen on kunnan lakisääteinen tehtävä.

Vihreätä valoa Lakeuden jätelautakunnan yhteistoimintasopimukselle

Lakeuden jätelautakunnan yhteistoimintasopimusta on päivitetty. Muut jäsenkunnat ovat hyväksyneet uuden sopimuksen. Hallitus esittää valtuustolle, että se merkitsee päätökset tiedoksi ja hyväksyy Ilmajoen kunnan osalta sopimuksen. Lakeuden jätelautakunta hoitaa jätehuoltoviranomaisen lakisääteiset tehtävät kahdeksan kunnan alueella. Ilmajoki on lautakunnan isäntäkunta.

Kahta valtuustoaloitetta esitetään loppuun käsitellyksi

Hallitus esittää valtuustolle kahta valtuustoaloitetta loppuun käsitellyiksi seuraavasti: Kuntalaisille järjestetään kyselytunti valtuuston kokousten yhteyteen kaksi kertaa vuodessa. Ilmajoen kunta ohjeistaa sisäisesti henkilökuntaa alkolipitoisten juomien tarjoilusta juhlavien ruokailuhetkien yhteydessä, joita on tähän saakka ollut vuosittain muutama.

Kantatie 67 linjauspäätös tiedoksi

Hallitukselle vietiin tiedoksi ELY-keskuksen tekemä päätös kantatie 67 linjausvaihtoehdosta, joka etenee yleissuunnitteluun. Siltalan eritasoliittymä toteutetaan nykyisen liikennevaloliittymän kohdalle ja Palontien tasoristeys jää ennalleen puolipuomein vartioiduksi tasoristeykseksi. Muut suunnittelualueen tasoristeykset poistetaan.

Kantatietä parannetaan muuten nykyiselle paikalleen, mutta Ahonkylän kohdalla noin kolmen kilometrin matkalla kantatielinjaus toteutetaan nykyisen junaradan kohdalle, ja uusi ratalinjaus toteutetaan nykyisen radan pohjoispuolelle. Uusi kantatien linjaus alkaa Nikkolantien kohdalta ja palaa takaisin nykyiselle kantatielle Ilmajoen ja Seinäjoen kuntarajan kohdalla. Uusi Ahonkylän eritasoliittymä toteutetaan Ahonkylän länsipuolelle eli Ilmajoen keskustan puolelle ja Rintalan eritasoliittymä kantatien ja Suupohjantien liittymän kohdalle. Nykyinen kantatie jää Ahonkylän kohdalla rinnakkaistieksi.

Yleissuunnitelma valmistunee ensi vuoden aikana. Siinä määritetään tien tarkempi sijainti. ELY-keskuksen mukaan suunnitelmaluonnoksia tullaan esittelemään myöhemmin, ja niistä voi antaa palautetta. Yleissuunnitelman hyväksymisen jälkeen laaditaan tiesuunnitelma. Varsinainen rakentaminen voidaan aloittaa vasta, kun valtio myöntää hankkeelle rahoituksen.

Työpaikkaselvitys perhepäivähoidosta

Hallitukselle pidettiin katsaus varhaiskasvatuksen ajankohtaisista asioista. Hallitus päätti aloittaa valmistelemaan työpaikkaselvitystä perhepäivähoidon osalta.

Kunnanvirastot kiinni joulun ja uudenvuoden välipäivät

Hallitus päätti pitää kunnanvirastot suljettuna 27.-30.12.

Kunnanhallitus kokoon keväälläkin joka toinen maanantai

Kunnanhallitus kokoontuu pääsääntöisesti joka toinen maanantai klo 17. Kevään kokouspäivät ovat 16.1., 30.1., 13.2., 13.3., 27.3., 11.4., 24.4., 8.5., 22.5., 5.6. ja 19.6.

Ranto tuuraa Ålanderia JIKin yhtymäkokouksessa

Antti Ålander ei pääse JIKin yhtymäkokoukseen, joka pidetään 14.12 Kurikan Kampuksella. Ålanderin tilalle valittiin Ahti Ranto.

Tiedoksi

  • kasvatus- ja opetuslautakunta 29.11 2022 pöytäkirja
  • nuoriso- ja vapaa-aikalautakunta 30.11.2022 pöytäkirja
  • perusturvalautakunta 17.11.2022 pöytäkirja
  • tekninen lautakunta 28.11.2022 pöytäkirja
  • yritysasiamiehen viranhaltijapäätös § 8
  • Vaasan hallinto-oikeuden päätös 29.11.2022 nro 1322/2022
  • Saurunmetsän asemakaavanluonnoken asettaminen nähtäville
  • JIK ky:n johtokunta 25.11.2022 pöytäkirja
  • Etelä-Pohjanmaan Maakuntahallitus 28.11.2022 pöytäkirja

Lisätietoja kunnanhallituksen kokoustiedotteesta antaa kunnanjohtaja Ari-Pekka Laitalainen, puh. 044 419 1200