Hyppää sisältöön
EtusivuAjankohtaistaKunnanhallituksen kokoustiedote 7.9.2020

Kunnanhallituksen kokoustiedote 7.9.2020

Kokousuutiset on ennakkotiedote kunnanhallituksen kokouksen päätöksistä. Lopullinen ja käsittelyvaiheittainen pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivulla välittömästi tarkastamisen jälkeen. Kokouksen esityslista on luettavissa esityslista -julkaisussa.

§ 202 Kalajaisten leirikeskuksen kehittäminen
Kalajaisjärven leirikeskuksen kehittämistyöryhmä on jatkanut keskuksen kehittämisen suunnittelua. Työryhmä on päättänyt esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että

1. sovitut viikot varataan kunnan omaa toimintaa varten leirikeskuksen varauskalenteriin (muun muassa nuoriso- ja liikuntapalvelut ja koulujen viikot).
2. kunnan toiminnasta ”ylijääneiden” viikkojen osalta kohdetta tarjotaan vuokralle yrityksille tai yrittäjäryhmälle. Vuokrausaika 1 vuosi + 1 optiovuosi. Lähtökohtana, että ensisijaisena kohderyhmänä toiminnalle ovat lapset ja nuoret sekä matkailu. Kunta näkee tärkeänä matkailuelinkeinon kehittämisen ja kohteen elävöittämisen. Elinvoimapalvelut ja tekninen osasto valmistelevat vuokrausilmoituksen sisällön, johon sisällytetään nuorisopalveluilta saadut tiedot kunnan omista varaustarpeista ja leirikeskuksen käytännön asioista.
Päätös: Kunnanhallitus esittää työryhmän esitystä kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

§ 203 Kunnan edustajat Tilaajalautakunnan strategian valmisteluun
Kunnanhallitus nimesi keskuudestaan yhden edustajan kuhunkin tilaajastrategiatyöpajaan.
Työpajat ovat seuraavat ja valitut edustajat:
Kotihoito ja kotona asumisen tukeminen, Salme Hautala
Asumispalvelut ja asumispolitiikka, Harri Koskela
Perusterveydenhuolto ja vuodeosasto, Jari Jokilehto
Perhekeskus, Sofia Mänty
Suun terveydenhuolto, Juhani Filppula
Erikoissairaanhoito, Reetta Kananoja

§ 204 Etelä-Pohjanmaan liiton uuden perussopimuksen hyväksyminen
Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy Etelä-Pohjanmaan liiton uuden perussopimuksen siten tarkennettuna, että 11 § valtuuston päätösvaltaisuus tarkennetaan kuntalain (410/2015) 103 §:n mukaiseksi.

§ 205 Koskenkorvan pankkitalon osakkeen käytön aktivointi
Kunnanhallitus päätti, että Koskenkorvan pankkitalon tyhjillään olevan osake myydään. Myyntikanavana käytetään huutokauppa.com –verkkopalvelua. Jos osakkeen myynti ei toteudu, kohteeseen pyritään etsimään vuokralainen vuokrahuutokauppamenettelyllä 300 € / kk minimitarjouksella.

§ 206 Vs. sosiaalijohtajan virkavaali
Kunnanhallitus päätti, että haastatteluun, ansiovertailuun ja kokonaisarviointiin perustuen vs. sosiaalijohtajan virkaan valitaan määräajaksi 1.10.2020-31.12.2022 yhteiskuntatieteiden maisteri Susanna Lammi.

§ 207 Määräaikainen sosiaaliohjaajan tehtävä 1.1.-2021-31.12.2022
Kunnanhallitus myönsi täyttämisluvan.

§ 208 Kaavoitusjohtajan virkavaali
Kunnanhallitus päätti, että haastatteluun, ansiovertailuun ja kokonaisarviointiin perustuen kaavoitusjohtajan virkaan valitaan Kati Sulonen. Virkaan sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa.

§ 209 Kirjasto- ja kulttuurijohtajan viran täyttö

Tulevien vuosien talouden ja toiminnan näkökulmasta on tullut aiheelliseksi tarkastella kirjasto- ja kulttuurijohtajan viran rekrytointia uudelleen.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan esityksen mukaisesti kunnanhallitus päätti keskeyttää rekrytoinnin.

§ 210 Valtion erityisavustus varhaiskasvatuksen tasa-arvioa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuosille 2020-2021

Kasvatus- ja opetuslautakunnan esityksestä kunnanhallitus päätti, että se a) vastaanottaa 32 000 euron valtion erityisavustuksen koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja varhaiskasvatuksen laadun kehittämiseen vuosille 2020 – 2021. b) sisällyttää kunnan 8 000 euron omavastuuosuudesta 4 000 euroa kasvatus- ja opetuslautakunnan vuoden 2020 käyttösuunnitelmaan kustannuspaikalle 35310 ja varaa samalle kustannuspaikalle vuoden 2021 talousarvioon 4 000 euroa.

§ 211 Valtion erityisavustus esi- ja perusopetuksen koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vakutusten tasoittamiseen

Kasvatus- ja opetuslautakunta esityksestä kunnanhallitus päätti, että se a) vastaanottaa 83 000 euron valtion erityisavustuksen esi- ja perusopetuksen koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen b) sisällyttää kunnan 4369 euron omavastuuosuudesta 2184,50 euroa kasvatus- ja opetuslautakunnan vuoden 2020 käyttösuunnitelmaan kustannuspaikalle 41288 ja varaa samalle kustannuspaikalle vuoden 2021 talousarvioon 2184,50.

§ 212 Varhaiskasvatuksen organisaatiouudistuksen ajankohtainen tilanne
Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi ajankohtaiskatsauksen ja kehottaa työnantajaa jatkamaan varhaiskasvatuksen organisaatiouudistusta koskevaa yhteistoimintamenettelyä. Kunnanhallitus toteaa, että organisaatiouudistuksessa keskeistä organisaation selkeyttämisen lisäksi on edistää kunnallisen palvelutuotannon tuloksellisuutta.

§ 214 Munakan päiväkodin suunnittelutyöryhmän perustaminen
Kunnanhallitus päätti perustaa työryhmän johon nimettiin seuraavat tahot: varhaiskasvatusjohtaja, sivistysjohtaja, Munakan päiväkodin johtaja, tekninen johtaja, Munakan koulunjohtaja sekä kaksi vanhempainyhdistyksen edustajaa. Lisäksi kunnanhallitus valitsi työryhmään keskuudestaan puolueitten edustajat: Leeni Peltonen (kesk), Harri Koskela (ps), Markku Koskela (sdp).

§ 215 Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lausunto pyydetään toimittamaan 25.9.2020 klo 16 mennessä. Annetut lausunnot ovat julkisia.
Kunnanhallitus päätti järjestää sote-uudistusta esittelevän iltakoulun ma 14.9.2020 klo 17.00 alkaen, johon kutsutaan valtuuston jäsenet. Alustajana toimii hankepäällikkö Tytti Luoto.