Hyppää sisältöön
EtusivuAjankohtaistaKunnanhallituksen kokoustiedote 8.11.2021

Kunnanhallituksen kokoustiedote 8.11.2021

Ilmajoen kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan 8.11.2021 seuraavat asiat:

Tulovero- ja kiinteistöveroprosentit säilymässä ennallaan

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2022 tuloveroprosentti olisi 21. Nostoa ei nähty tarpeellisena, sillä kunnan tulos oli plussalla edellisenä tilikautena ja tämän hetkisen ennusteen mukaan myös kuluvan vuoden tulos on ylijäämäinen.

Nykyiselle tasolleen tuloveroprosentti nostettiin vuonna 2020. Tästä huolimatta Ilmajoen tuloverotus on maakunnan matalimmalla tasolla yhdessä Kuortaneen, Kurikan ja Seinäjoen kanssa.

Myöskään kiinteistöveroprosentteihin hallitus ei ole esittämässä muutoksia. Mikäli valtuusto hyväksyy hallituksen esityksen, Ilmajoen yleinen kiinteistöveroprosentti on 0,93 ja vakituisten asuinrakennusten 0,60.

Käyttötalousosa hyväksyttiin, investointiosa työn alle

Kunnassa laaditaan parhaillaan ensi vuoden talousarviota. Talousarvio on kunnan toimintaa ja taloudenhoitoa koskeva suunnitelma, jonka valtuusto hyväksyy. Talousarvio jakaantuu käyttötalous-, investointi-, tuloslaskelma- ja rahoitusosiin. Kunnanhallitus hyväksyi käyttötalousosan ja aloitti vuoden 2022 investointiosan käsittelyn.

Voimaperheet-hankkeella puututaan lasten käytösongelmiin

Ilmajoen kunta osallistuu Voimaperheet-hankkeeseen 15 000 eurolla vuonna 2022. Voimaperheet on Turun yliopiston lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksessa kehitetty malli neuvolaikäisten lasten käytösongelmien hoitoon. Käytännössä neuvolan seulonnan kautta pyritään löytämään nelivuotiaat, jotka perheineen voisivat hyötyä ohjelmasta. Ohjelman kautta jokainen perhe saa digitaalisen hoitoympäristön ja oman valmentajan, joka on viikoittain yhteydessä perheeseen.

Ilmajoella ohjelma on käynnistynyt kahden lapsen kohdalla. Paikkoja olisi ollut kuluvalle vuodelle seitsemän. Kustannukset laskutetaan käytön mukaan.

Ilmajoki-opiston toimistosihteerin paikka auki

Ilmajoki-opiston toimistonhoitaja jää pois kunnan palveluksesta kevään 2022 aikana. Kunnanhallitus hyväksyi kasvatus- ja opetuslautakunnan esityksen ja muutti toimistonhoitajan viran toimistosihteerin toimeksi myöntäen sille täyttöluvan. Paikka laitetaan hakuun kevään myötä.

Kirsi Kaari kirjastovirkailijaksi

Ilmajoen kunnankirjaston virkailijan paikka on ollut avoinna. Kunnanhallitus hyväksyi nuoriso- ja vapaa-aikalautakunnan esityksen ja valitsi uudeksi kirjastovirkailijaksi 1.1.2022 alkaen Kirsi Kaaren, joka on hoitanut tehtävää määräaikaisesti. Kaarella on toimeen vaadittava kirjastovirkailijan pätevyys sekä työkokemus.

Hallinto- ja talousosaston toimistosihteeri vaihtumassa

Hallinto- ja talousosaston toimistosihteeri on ilmoittanut jäävänsä pois kunnan palveluksesta alkuvuodesta. Uusi toimistosihteeri voidaan palkata toistaiseksi voimassa olevaan tehtävään 1.4.2022 alkaen. Paikka laitetaan sisäiseen hakuun.

Kunta käynnistää neuvottelut JIK ky:n alasajosta

Vuoden 2023 alusta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ovat siirtymässä Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen vastuulle. Tästä syystä kunnanhallitus aloittaa Kurikan kaupungin kanssa neuvottelut JIK ky:n purkamisesta. Neuvottelijoiksi nimettiin vs. kunnanjohtaja Marko Lähde yhdessä valtuuston puheenjohtaja Harri Koskelan ja hallituksen puheenjohtaja Antti Ålanderin kanssa. Lopullisen päätöksen liikelaitoskuntayhtymän lakkauttamisesta tekee Kurikan ja Ilmajoen valtuustot.

Salme Hautalaa ja Eero-Pekka Hautamäkeä esitetään Koskenkorvan Pato Oy:n hallitukseen

Kunnanhallitus ohjeisti yhtiökokousedustajaa, että Salme Hautala ja Eero-Pekka Hautamäki valitaan Ilmajoen kunnan edustajiksi Koskenkorvan Pato Oy:n hallitukseen kaudelle 2021-22. Yhtiö hallinnoi Koskenkorvan patoa.

Lakeuden jätelautakunnan jäsenet valitaan valtuustossa

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee kokouksessaan Lakeuden jätelautakuntaan kaudelle 2021-2025 kymmenen jäsentä, henkilökohtaiset varajäsenet sekä puheenjohtajiston. Lakeuden jätelautakunta hoitaa jätehuoltoviranomaisen lakisääteiset tehtävät jäsenkuntien alueella. Jäsenkuntia ovat Alavus, Ilmajoki, Kuortane, Kihniö, Kurikka, Lapua, Seinäjoki ja Ähtäri.

Harri Koskela ehdokkaaksi Korpisaaren säätiön hallintoneuvostoon

Kunnanhallitus ehdottaa Harri Koskelaa Korpisaaren säätiön hallintoneuvoston jäseneksi kaudelle 2022-2024. Uusi neuvosto valitaan säätiön kokouksessa 26.11.

Korpisaaren säätiö ylläpitää Etelä-Pohjanmaan opistoa. Sen 18-jäseninen hallintoneuvosto käyttää ylintä päätösvaltaa.

Kunnanvaltuuston päätösten laillisuuden ja täytäntöönpanokelpoisuuden valvonta

Kuntalain mukaan kunnanhallituksen tehtävänä on valvoa kunnanvaltuuston päätösten laillisuutta. Hallitus päätti todeta valtuuston 4.10.2021 § 98-99 ja 101-102 tekemät päätökset laillisiksi ja täytäntöönpanokelpoisiksi.

Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset tiedoksi

 • kasvatus- ja opetuslautakunta 26.10.2021
 • nuoriso- ja vapaa-aikalautakunta 26.10.2021
 • tekninen lautakunta 25.10.2021
 • ympäristölautakunta 26.10.2021
 • kunnanjohtajan viranhaltijapäätös § 13
 • hallinto- ja talousjohtajan viranhaltijapäätös § 14

Tiedoksi

 • Nuoriso- ja vapaa-aikalautakunnan päätös 26.10.2021 § 28, vuoden 2022 taksat ja maksu
 • Ilmajoen työttömyysaste 30.9.2021 tilanteen mukaan oli 4,4 %. E-P:n keskiarvo 6,0 %
 • Etelä-Pohjanmaan maakuntavaltuuston pöytäkirja 11.10.2021
 • Etelä-Pohjanmaan maakuntahallituksen pöytäkirja 25.10.2021
 • Seinäjoen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston pöytäkirja 25.10.2021
 • Kurikan kaupungin tilaajalautakunnan pöytäkirja 26.10.2021
 • Vuonna 2021 maksettuja avustuksia
 • Sivistyksen hankkeita 2019-2021
 • Vaasan hallinto-oikeuden 22.10.2021 antama päätös kunnallisvalitukseen koskien kunnanhallituksen 23.3.2020 § 72 tekemää päätöstä erityistoimivallan käyttöönottamisesta
 • Covid19-epidemiasta aiheutuneiden kustannusten korvausten hakeminen
 • JIK ky:n johtokunnan kokouksen 3.11.2021 pöytäkirja
 • JIK ky:n vuoden 2022 talousarvio
 • Raportti valokuiturakentamisen edistäminen

Lisätietoja kunnanhallituksen kokoustiedotteesta antaa vs. kunnanjohtaja Marko Lähde, puh. 044 419 1201