Hyppää sisältöön
EtusivuAjankohtaistaKunnanhallituksen kokoustiedote 8.4.2024

Kunnanhallituksen kokoustiedote 8.4.2024

Herralaan ja Palonkylään hankitaan väistötilat seuraavaksi lukuvuodeksi

Herralan kivikoulu ja Palonkylän puukoulut ovat huonossa kunnossa. Hallitus päätti, että ensi elokuussa opetus siirretään rakennuksista väistötiloihin.

Palonkylän koululle hankitaan väistötilat neljälle opetusryhmälle. Ratkaisu korvaa molempien puurakennusten opetustilat. Väistötilat rakennetaan pienemmän puukoulun paikalle. Näin pystytään hyödyntämään purettavan rakennuksen sähkö-, vesi- ja viemäriliittymät.

Herralan koululle tarvitaan väistötilat kahdeksalle opetusryhmälle, jotta kivikoulu saadaan pois käytöstä. Lisäksi hankitaan kaksi luokkaa esikoululaisille. Siirtämällä viskarit Herralan koulun yhteyteen saadaan vähennettyä painetta Tammikuhnalan päiväkodista, joka on täynnä. Väistötilat olisi tarkoitus sijoittaa Pappilantielle Sedun tyhjälle tontille.

Väistötilat vuokrataan. Palonkylän vuosivuokra on noin 108 000 euroa ja Herralan 216 000 euroa. Päälle tulee perustamiskustannukset, jotka ovat yhteensä 100 000 euroa. Hallitus esittääkin valtuustolle 235 000 euron lisämäärärahan myöntämistä vuoden 2024 talousarvioon.

Käytännön järjestelyistä tiedotetaan huoltajia myöhemmin.

Kunta avustaa paikallisia yhteisöjä 50 100 eurolla

Kunnanhallitus myönsi yhteisöille avustuksia yhteensä 50 100 euroa vuodelle 2024. Säästösyistä summa on 11 000 euroa pienempi kuin viime vuonna.

Avustusten jaossa arvioitiin hakijoiden toiminnan yleishyödyllisyyttä, aktiivisuutta, tuloksellisuutta sekä taloudellista avun tarvetta. Summa jakautui hakijoiden kesken seuraavasti:

 • Eläkeliiton Ilmajoen yhdistys ry 1 200 €
 • Etelä-Pohjanmaan Kuulo ry 150 €
 • Eteläpohjalaiset Spelit Kansanmusiikkiyhdistys 4 000 €
 • Ilkan Partiolaiset 2 200 €
 • Ilmajoen 4H-yhdistys 11 000 €
 • Ilmajoen Eläkkeensaajat 900 €
 • Ilmajoen helluntaiseurakunnan yhdistys 4 400 €
 • Ilmajoen kansalliset seniorit ry 300 €
 • Ilmajoen karjalaiset 300 €
 • Ilmajoen Moottoripyöräilijät 400 €
 • Ilmajoen Museo- ja Maamiesseura 9 000 €
 • Ilmajoen nuorisoseura 3 000 €
 • Ilmajoen Hurttahaka 500 €
 • Koskenkorva-seura 1 400 €
 • KRIS E-P:n läheis- ja vapaaehtoistyön kehittämishanke 150 €
 • Könnin kyläseura 1 400 €
 • MLL Ilmajoen yhdistys 2 400
 • Munakan kyläseura 1 800 €
 • Nopankylän kyläseura 1 400 €
 • Pojanluoma-seura 1 400 €
 • Saveen kyläseura 1 400 €
 • Voimistelu- ja urheiluseura Huissin Kisailijat 1 400 €

Musiikkijuhlille maksetaan loput avustuksesta

Kunta on avustanut vuosittain Ilmajoen Musiikkijuhlia 68 000 eurolla. Koska yhdistyksen taloudellinen tilanne on heikentynyt, kunta maksoi vuoden 2024 avustuksesta ennakkoon 50 000 euroa jo viime elokuussa.

Koska ensi kesän juhlien valmistelu on edennyt suunnitellusti, hallitus päätti maksaa loput avustuksesta eli 18 000 euroa Musiikkijuhlien tilille.

Vaalilautakuntaan jäseniä

Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina 9.6.2024. Ilmajoella on kolme äänestysaluetta: Kunnallistalo, Tuomikylä ja Koskenkorva.

Hallitus nimesi jokaisen alueen vaalilautakuntaan viisi jäsentä ja viisi varajäsentä sekä ennakkoäänestystä varten kolme jäsentä ja neljä varajäsentä.

Ilmajoki tukee korkeakoulusta 32 418 eurolla

SeAMK on pyytänyt kuntia mukaan rahoitukseen, jolla saataisiin kasvatettua korkeakoulun opiskelijamäärää. Tavoitteena on kerätä miljoonan euron potti aloituspaikkojen lisäämiseen alueen elinkeinoelämältä ja kunnilta.

Syynä keräykselle on se, että Etelä-Pohjanmaa menettää kaikista maakunnista eniten nuoria muualle Suomeen vähäisten korkeakoulupaikkojen vuoksi. Samanaikaisesti maakunnan työttömyysprosentti on maan alhaisimpia, ja suurin osa valmistuvista työllistyy Etelä-Pohjanmaalle.

Hallitus myönsi SeAMKille 32 418 euron rahoituksen. Rahoitus jaetaan viidelle vuodelle. Summalla saadaan yksi korkeakoulupaikka lisää.

Luokanopettajan paikka auki

Perusopetuksen luokanopettaja on eläköitynyt Munakan koululta. Hallitus myönsi virkaan täyttöluvan ja paikka voidaan laittaa hakuun.

Valtuustoaloitetta esteettömyydestä esitetään loppuun käsitellyksi

Hallitus esittää valtuustolle, että vammais- ja ikäihmisten neuvostolla olisi mahdollisuus antaa lausunto kunnan uusien rakennusten esteettömyydestä ennen rakennuslupapäätöstä. Rakennusten esteettömyys ei kuitenkaan ole pelkästään lausunnon varassa, sillä uudisrakentamisessa esteettömyys otetaan aina huomioon jo suunnitteluvaiheessa lain mukaisesti.

 

Lisätietoja kunnanhallituksen kokouksesta antaa Ari-Pekka Laitalainen, puh. 044 419 1200