EtusivuAjankohtaistaKunnanhallituksen kokoustiedote 9.5.2022

Kunnanhallituksen kokoustiedote 9.5.2022

Ilmajoen kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan 9.5. seuraavat asiat:

Oikaisuvaatimus hylättiin

Edellinen valtuusto päätti reilu vuosi sitten kokouksessaan erottaa tarkastuslautakunnan. Päätös oli kuitenkin lainvastainen, ja valtuusto päätyi kumoamaan erottamispäätöksen.

Tämän jälkeen laittomasti erotetun tarkastuslautakunnan puheenjohtaja esitti kunnalle vahingonkorvausvaatimuksen. Perusteluissa todettiin, että taloudellista vahinkoa on syntynyt menetettyjen kokouspalkkioiden muodossa yhteensä 1 350 euroa. Kokouksessaan 11.4. Kunnanhallitus totesi, ettei vahingonkorvausvaatimukselle ole perusteita.

Nyt tästä päätöksestä on tehty oikaisuvaatimus, jonka mukaan päätös perustui puutteelliseen ja harhaanjohtavaan valmisteluun. Kunnanhallitus ei allekirjoittanut perusteluita ja hylkäsi oikaisuvaatimuksen. Päätös syntyi äänin 9-2.

Yli-Lauroselan talomuseolle 1 500 euron avustus

Yli-Lauroselan museo- ja kahvilatoiminnasta vastaava yrittäjä on anonut avustusta, jotta toiminta jatkuisi tulevana kesänä aikaisempien vuosien tapaan. Hallitus myönsi 1 500 euron avustuksen.

Yli-Laurosela on yksi talonpoikaisarkkitehtuurin merkittävimmistä monumenteista. Talomuseon omistaa Senaatti-kiinteistö, mutta varsinaista toimintaa on pyöritetty yrittäjävetoisesti vuodesta 2012 lähtien. Kahvila ja museo ovat avoinna 7.6.-7.8.

Kunta tarjoaa työntekijöille lippuja Musiikkijuhlille puoleen hintaan

Ilmajoen kunta tarjoaa henkilöstölle lippuja puoleen hintaan Musiikkijuhlien konsertteihin ja oopperaan. Jokaisella työntekijällä on oikeus yhteen alelippuun. Lisäksi kunta maksaa edellisten vuosien tapaan omien kutsuvieraiden liput ja isännöintikulut.

Maahanmuuttokoordinaattori jatkaa Ilmajoella

Hallitus päätti osallistua Welcome2EP-hankkeen jatkorahoitushakuun. Hankkeen avulla tarjotaan ilmajokisille maahanmuuttajille maahanmuuttokoordinaattorin palvelut eli matalan kynnyksen neuvontaa suomalaisen yhteiskunnan palveluista sekä henkilön oikeuksista ja velvollisuuksista.

Jatkorahoitusta haetaan ajalle 1.9.2022─31.8.31.2023. Ilmajoen kustannusosuus on enintään 7 619 euroa. Hankkeeseen ovat osallistumassa myös muut eteläpohjalaiset kunnat Seinäjokea lukuun ottamatta.

Maire Syväoja hyvinvointialueen vanhusneuvostoon ja Jaana Mesiäislehto-Mäntypuro vammaisneuvostoon

Hallitus nimesi Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen vanhusneuvostoon varsinaiseksi jäseneksi Maire Syväojan ja varajäseniksi Eero Mäkysen ja Sirkka-Liisa Hakala-Rahkon. Vammaisneuvostoon puolestaan nimettiin Jaana Mesiäislehto-Mäntypuro ja varajäseniksi Ritva Raivio ja Kalervo Viljanmaa.

Kaksi yhteydenottoa sosiaaliasiamieheen vuonna 2021

Sosiaaliasiamiehen raportista käy ilmi, että viime vuonna Ilmajoelta otettiin häneen yhteyttä kaksi kertaa. Sosiaaliasiamiehen kanssa voi käydä läpi tilanteita, joissa sosiaalihuollon asiakas kokee tulleensa väärin kohdelluksi.

Yhteydenotoista toinen ei koskenut sosiaalihuollon palveluita lainkaan ja toinen koski työikäisten palveluita. Perusturvalautakunta on keskustellut raportista ja se saatettiin kunnanhallitukselle tiedoksi.

Lastensuojelun ja lapsiperhepalveluiden sosiaalityöntekijän virka hakuun

Lastensuojelun sosiaalityöntekijän virka on täytetty määräaikaisesti ajalle 5.7.2021-30.6.2022 pätevien hakijoiden puuttuessa. Hallitus julisti viran haettavaksi 1.7. alkaen. Valitulla tulee olla sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Neljä varhaiskasvatuksen opettajan paikkaa ja kaksi lastenhoitajan paikkaa auki

Ilmajoen kunnan varhaiskasvatuksesta on irtisanoutunut neljä varhaiskasvatuksen opettajaa ja kaksi lastenhoitajaa. Kunnanhallitus antoi toimiin täyttämisluvat ja paikat voidaan laittaa hakuun.

Opettajien alkusijoituspaikat ovat Käpälämäen, Neiron, Vanamon ja Tammikuhnalan päiväkodit. Hoitajien alkusijoituspaikat ovat Käpälämäen ja Neiron päiväkodit.

Luokanopettajan väliaikainen virka auki

Västilän koulun luokanopettaja työskentelee 31.12.2025 saakka Ilmajoen kunnan päätoimisena työsuojeluvaltuutettuna. Koulun toiminta edellyttää sijaisen palkkausta. Hallitus myönsi luvan luokanopettajan viran täyttämiseksi ajalle 1.8.2022 – 31.12.2025.

Valtiolta 40 000 euroa vaativan erityisen tuen kehittämistyöhön

Ilmajoki on saanut valtion erityisavustusta 40 000 euroa Vipuvoimaa!-hankkeeseen. Avustuksella on tarkoitus vakiinnuttaa vaativan erityisen tuen toimintamallia ja kehittää ennaltaehkäisyä varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Yhteishankkeessa on mukana 17 kuntaa Etelä-Pohjanmaalta ja keskeisinä toimijoina ovat kuntiin nimetyt Vipu-henkilöt.

Erityisopetuksen rehtorin virkaa halutaan jatkaa 31.7.2023 saakka

Kuluvana lukuvuonna Ilmajoella on työskennellyt erityisopetuksen rehtori määräaikaisessa virassa. Nyt erityisopetuksen kehittämiseen on saatu valtiolta jatkorahoitusta 31.12.2023 saakka.

Kunnanhallitus hyväksyi kasvatus- ja opetuslautakunnan esityksen ja esittää valtuustolle, että se jatkaa erityisopetuksen rehtorin virkaa 31.7.2023 saakka.

Ensi lukuvuodelle tarvitaan lisää erityisopettajia

Erityisen tuen tarve on viime vuosina kasvanut, eikä vakinaisten erityisopettajien määrä riitä kaikkien koulujen tarpeisiin. Kunnanhallitus hyväksyi kasvatus- ja opetuslautakunnan esityksen ja esittää valtuustolle, että ensi lukuvuoden alusta yksi luokanopettajan virka muutetaan erityisopettajan viraksi ja lisäksi perustetaan uusi erityisopettajan virka, jonka alkusijoituspaikka on uusi Tuomiahon koulu.

Ruokapalveluvastaava Tuomiahon koululle

Elokuussa avautuvaan Tuomiahon kouluun tarvitaan ruokapalveluista vastaava työntekijä. Hallitus myönsi täyttöluvan toistaiseksi voimassa olevaan ruokapalveluvastaavan tehtävään. Tehtävään siirtyy Ahonkylän koulun vakituinen keittiötyöntekijä ja Ahonkylän koulun keittiön paikka tulee auki.

Työsuojelun toimintaohjelma hyväksyttiin

Kunnanhallitus hyväksyi työsuojelun toimintaohjelman vuosille 2022─2025. Ohjelma on lakisääteinen, ja se sisältää työnantajan harjoittaman työsuojelupolitiikan perusteet, päämäärät ja keskeiset keinot.

Kunnanvaltuuston päätösten laillisuuden ja täytäntöönpanokelpoisuuden valvonta

Kuntalain mukaan kunnanhallituksen tehtävänä on valvoa kunnanvaltuuston päätösten laillisuutta. Hallitus päätti todeta valtuuston 21.3.2022 tekemät päätökset pykälät 17─25 laillisiksi ja täytäntöönpanokelpoisiksi.

Tiedoksi

  •  kasvatus- ja opetuslautakunta 26.4.2022
  • perusturvalautakunta 28.4.2022
  • vt. kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset §:t 14-17
  • vs. hallinto- ja talousjohtajan viranhaltijapäätökset § 18
  • Etelä-Pohjanmaan Maakuntahallitus 25.4.2022
  • Kurikan kaupungin tilaajalautakunta 27.4.2022
  • JIK ky:n johtokunta 29.4.2022
  • Ilmajoen työttömyysaste 31.3.2022 tilanteen mukaan oli 4,9 %. E-P:n keskiarvo 6,5 %

Lisätietoja kokoustiedotteesta antaa vt. kunnanjohtaja Marko Lähde, puh. 044 419 1201

 

Kokoustiedotteet

Ajankohtaiset30.1.2023
Ilomäen koulu väistöön Koskenkorvalle.
Kokoustiedotteet16.1.2023
Kunta maksaa yrittäjälle nuoren palkkaamisesta 250 euron kesätyötuen.
Kokoustiedotteet19.12.2022
Sopimus ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä hyväksyttiin.
Kokoustiedotteet16.12.2022
Ensi vuoden talousarvio hyväksyttiin. Tulossa on isojen muutosten vuosi.