EtusivuAjankohtaistaKunnanhallituksen kokousuutiset 1.6.2020

Kunnanhallituksen kokousuutiset 1.6.2020

Kokousuutiset on ennakkotiedote kunnanhallituksen kokouksen päätöksistä. Lopullinen ja käsittelyvaiheittainen pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivulla välittömästi tarkastamisen jälkeen. Kokouksen esityslista on kokonaan luettavissa esityslistojen julkaisusivulta. Huom! Esityslista poistuu em. sivulta, kun pöytäkirja julkaistaan.

§ 127 Lausunto JIK Ky:n talousarviosta 2021
Kunnanhallitus palaa asiaan seuraavassa kokouksessaan 15.6.2020.

§ 128 Palkanhallintajärjestelmän hankinta sekä
§ 129 Määrärahamuutos investointiosaan 2020, koskien palkanhallintajärjestelmän hankintaa 42 000 €, hyväksyttiin.

Kunnanhallitus valtuutti hallinto- ja talousjohtajan tekemään järjestelmästä suorahankintapäätöksen.

§ 130- 131 Kaavamuutosten hyväksyminen Kestopuun ja Vakavuoren alueilla
Hyväksyttiin

§ 132 Jätevesiverkoston laajentaminen Neiroon
Asia etenee kunnanvaltuustoon kesäkuussa. Kunnanhallitus osaltaan hyväksyi toiminta-alueen laajentumisen.

§ 133 – 139 Henkilöstöasiat:
– Traktorinkuljettajan nimike muutetaan kunnallistekniikan työntekijäksi
– Lastentarhanopettajan toimen täyttämislupa Neiron päiväkotiin
– Kirjasto- ja kulttuurijohtajan viralle täyttölupa
– Ilmajoki-Opiston rehtorin viralle täyttölupa
– Päivähoitajan toimen täyttölupa Tammikuhnalan päiväkotiin
– Palkkakirjanpitäjien nimikemuutokset palkkasihteereiksi

§ 140 Sijaisten ja määräaikaisten työntekijöiden palkkaaminen lomakaudella
Kunnanjohtajan päätösehdotuksen mukaan kunnanhallitus velvoittaa johtavat viranhaltijat ja esimiehet organisoimaan toiminnot siten, että sijaisia ja määräaikaisia palkataan erityisen perustelluista syistä.

§ 141 Sähköisen kokousmenettelyn käyttöönotto
Kunnanhallitus päätti
1) ottaa väliaikaisesti kuntalain 98 §:n mukaiset sähköiset päätöksentekotavat käyttöön;
2) että, sähköinen kokous voidaan pitää uuden 99 a §:n mukaisilla edellytyksillä;
3) että, toimielimen kunnanvaltuuston kokouksen yleisöjulkisuus
voidaan toteuttaa sähköisesti ja
4) että, päätökset koskevat kunnan kaikkia toimielimiä, myös kunnanvaltuustoa.

§ 142 Liikuntahallien avaamisen poikkeusjärjestelyt
Kunnanhallitus päätti, että liikuntatilat- ja paikat voivat olla auki esitetyin poikkeusjärjestelyin sekä liikunta- ja vapaaaikakoordinaattorin tekemän viranhaltijapäätöksen mukaisin aukioloaikamuutoksin liikuntatiloissa ajalla 1.6.–9.8.2020. Vallitsevan tilanteen äkillisesti muuttuessa, voidaan tilat sulkea kunnanjohtajan päätöksellä.

§ 143 Oikaisuvaatimus/kunnanjohtajan viranhaltijapäätös, koskien lukion lakkiaisjuhlien järjestämistä poikkeusaikana
Kunnanhallitus päätti
1) että se ei käytä asiassa otto-oikeuttaan;
2) vahvistaa kunnanjohtajan tekemän päätöksen ja hylätä oikaisuvaatimuksen.

§ 146 JIK Ky:n yhtymäkokouksen edustajien valinta
JIK Ky:n yhtymäkokoukseen 24.6.2020 valittiin Timo Tuomikoski, Matti Ylisaukko-oja, Ahti Ranto, Antti Ålander ja Hannu Akkanen.

Tarjouspyynnöt21.9.2020
Saat tarjousasiakirjat sähköpostitse 28.9.2020 asti os: leila.korpilahti@ilmajoki.fi tai tulosta kunnan nettisivuilta...
Ajankohtaiset21.9.2020
Lähde mukaan oppimaan ja vauhdittamaan yritystäsi uuteen nousuun.
Ajankohtaiset21.9.2020
Elämysleirille ilmoittautuminen alkaa to 24.9. klo 9
Ajankohtaiset18.9.2020
Jaakko Ilkan leikkipuisto on nyt valmis ja voi vastaanottaa leikkijät.