Hyppää sisältöön
EtusivuAjankohtaistaKunnanhallituksen kokousuutiset 10.2.2020

Kokousuutiset on ennakkotiedote kunnanhallituksen kokouksen päätöksistä. Lopullinen ja käsittelyvaiheittainen pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivulla välittömästi tarkastamisen jälkeen.  Kokouksen esityslista on luettavissa http://ilmajoki.ktweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_kokl.htm

§ 27  Koulu- ja päivähoitorakennusten suunnittelun ja kuntotutkimusten tilanne

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n laatimat Peuralan esiopetusyksikön, Palonkylän koulun B-rakennuksen, Tuomikylän koulun päärakennuksen ja Nopankylän koulun päärakennuksen korjaustapaehdotukset ja kustannusarviot esiteltiin kokouksessa.  Kunnanhallitus tulee jatkamaan asian käsittelyä kevään  kokouksissaan.

§ 28 Neiron alueelta  tontteja varaukseen kevään Pytinkimessuille

Kontiotien koillispuolen, Otsotien ja Kouvotien tontit myydään alla olevan kartan mukaisina (merkitty punaisella)

Yleiskaavan mukaisten tonttien (AT) myyntihinta on 5 €/m2

Tontteihin liittyvien metsämaan (M) tai pellon (MT) hinta on  1,0 €/m2

M- ja MT –alueille sijoittuva rakennuslupaa edellyttävä hanke vaatii poikkeamismenettelyä

Tontteja on tarkoitus markkinoida kevään Pytinki-messuilla.
Tontit voidaan antaa varattaviksi valtuuston päätöksen mukaisesti, kun tämä päätös on saanut lainvoiman. Myyntiin tontit annetaan, kun kunnallistekniikan rakennustyöt alueella on saatu valmiiksi.

§ 29 Kaavanmuutoshakemus, kortteli 87, tontti 6  Kestopuun alueella

Juha Ujanen Oy:n hakema kaavanmuutos ja yritystoiminnan tarpeista johtuva lisäalueen tarve on mahdollista toteuttaa kaavan muutoksella. T-alueen toiminta ja käyttö tulevassa asemakaavassa pysyvät hyvinä. MRL 50 §:n mukaan asemakaavaa voidaan muuttaa vaiheittain käyttötarkoituksen tai tehokkuuden muutostarpeesta. Tämä kaavahanke täyttää MRL 50 §:n periaatteet.

§ 30 Varhaiskasvatuksen organisaatiouudistuksen jatkotoimenpiteet

Kunnanhallitus päätti käynnistää varhaiskasvatuksen organisaatiossa yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskevat päiväkodinjohtajia/aluejohtajia, päiväkodin vastaavina toimivia lastentarhanopettajia sekä perhepäivähoidon ohjaajia. Neuvottelujen kohteena on nimike- ja toimenkuvamuutokset.

§ 31 Ilmajoen Salibandy ry:n  maanvuokrasopimus

Kunnanhallitus päätti, että Ilmajoen kunta sitoutuu vuokraamaan Ilmajoen salibandy ry:lle maa-alueen Seppälän nuorisotalon vierestä ulkosalibandykaukalon sijoittamista varten vastikkeetta 10 vuodeksi.
Ilmajoen kunta ja Ilmajoen salibandy ry ovat neuvotelleet ulkosalibandykaukalon sijainnista. Neuvotteluissa parhaimmaksi sijoitusvaihtoehdoksi on osoittautunut kunnan keskustassa sijaitseva Seppälän nuorisotalon vieressä oleva maa-alue. Maa-alueen osoite on Urheilutie 3, Ilmajoki.

§ 32 Kutsuntalautakunnan edustajien ja varaedustajien nimeäminen 2020

Jäseniksi ja varajäseniksi tulisi Pohjanmaan aluetoimiston pyynnön mukaan valita henkilöt, joilla on tietoa kutsunnanalaisten olosuhteista. Kutsuntatilaisuus on Ilmajoella 9.11.2020 seurakuntakeskuksessa.

Kutsuntalautakuntaan valittiin Timo Kankaanpää ja Jari Jokilehto sekä varajäseniksi Mari Roos ja Veli-Jukka Palmu.

/HK

Kunnanhallituksen kokousuutiset 10.2.2020