Hyppää sisältöön
EtusivuAjankohtaistaKunnanhallituksen kokousuutiset 20.4.2020

Kunnanhallituksen kokousuutiset 20.4.2020

Kokousuutiset on ennakkotiedote kunnanhallituksen kokouksen päätöksistä. Lopullinen ja käsittelyvaiheittainen pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivulla välittömästi tarkastamisen jälkeen. Kokouksen esityslista on luettavissa http://ilmajoki.ktweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_tek.htm

§ 87 Määräalan ostaminen Oksimäestä
Kunnanhallitus hyväksyi maakaupan Oksimäestä Viertotien ja Sauruntien jatkeelta. Määräalan ostolla on tarkoitus vahvistaa kunnan maavarantoa alueella.

§ 88 Kuntalaisaloite / ruokaraha esi-, perus- ja lukiolaisten vanhemmille
Kuntalaisaloitteen 31.3.2020 mukaan ehdotetaan että Ilmajoen kunta alkaa maksaa kouluruokatukea. Tukea ehdotetaan maksettavaksi niiden oppilaiden vanhemmille, joiden lapset eivät osallistu lähiopetukseen vaan ovat etäopetuksessa. Kuntalaisaloitteessa esitetään ruokarahan suuruudeksi 3 €/päivä/lapsi, koko kuukauden ollessa 60 €/kk/lapsi.

Kunnan toimesta 30.3.2020 alkaen kartoitettiin koululaisten perheitä ja osalle heistä aloitettiin kouluruuan kuljetus suoraan koteihin. Ruoka kuljetetaan edelleen kolme kertaa viikossa. Seuraavaksi lähetettiin 31.3.2020 kaikkien oppilaiden huoltajille tiedote (wilma-viestillä), että 6.4.2020 alkaen kouluruokaa jaetaan myös etäopetuksessa oleville oppilaille. Ruoka on tilattavissa kunnan kotisivuilla olevan palvelun kautta, kaikille koulupäiville. Ruuan jakelu tapahtuu viideltä eri koululta kolme kertaa viikossa. Tämä palvelu on kaikkien peruskoululaisten ja lukiolaisten käytössä.

Kouluruuan jako on otettu hyvin vastaan ja aterioita jaettiin ensimmäisellä viikolla noin 270 kpl ja toisella viikolla tilauksia on ollut kaikkiaan lähes 300 kpl. Lisäksi Ilmajoen kunta on tehnyt viikottain yhteistyötä Ilmajoen seurakunnan ja Marttojen kanssa. Yhteisesti on kerätty rahaa (seurakunnan pienkeräyslupa) ja yhteistyössä jaetaan perheille ruokakasseja (arvo n. 50 €). Ruokakassissa on noin viikon ruuat ja reseptit (Martat), jako toteutetaan suunnitellusti kauppojen kanssa kerran viikossa. Lisäksi hallitusten linjausten mukaan kiireelliset toimeentulotukea koskevat hakemukset on priorisoitu, niiden käsittelyllä turvataan henkilön ja perheen kannalta välttämätön toimeentulo. Kunta voi myöntää poikkeustilanteen aikana ehkäisevää toimeentulotukea avun turvaamiseksi ilman Kelan tekemää arvioita perustoimeentulotuesta. Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voidaan käyttää apuna, mikäli esimerkiksi lasten jääminen pois koulusta, pakollinen kotikaranteeni tai ravinnon hankkimisen lisäkustannukset aiheuttavat perheen selviämisen kannalta tarpeelliseksi katsottavia lisämenoja muutenkin pienituloiselle perheelle. Yksilöllinen tarve tulee arvioida jokaisen henkilön kohdalta erikseen siten, ettei kenenkään oikeus viimesijaiseen toimeentuloon ja huolenpitoon vaarannu. Tuen hakemisen on edelleen mahdollista myös henkilökohtaisesti toimipisteessä asioimalla. Tuen tarpeen arvioinnissa tulee huomioida, että poikkeusolot vaikuttavat monin tavoin hakijan elämäntilanteeseen. Myös esimerkiksi lääkekulujen osalta huomioidaan henkilön tosiasiallisen tilanne ja poikkeusolojen vaatimukset.

Ilmajoen kunta katsoo, että yo. toimenpiteillä turvataan etäopetuksessa olevien lasten kouluruokailu.

§ 89 Valtuustoaloite / uskonnonharjoitus varhaiskasvatuksessa
Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto määrää varhaiskasvatusjohtajan ja lautakunnan valmistelemaan ohjeen uskonnon harjoittamisesta hoitoyksiköissä valtuustoaloitteessa esitettyjen suuntaviivojen mukaisesti.

§ 90 Valtuustoaloite / Aurinkovoimaloiden hankinta kunnan kiinteistöille
Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto velvoittaa selvittämään uusissa rakennushankkeissa aurinkopaneeleiden käyttömahdollisuuden yhtenä kohteen energian lähteistä.
Lisäksi Juhana Lähdesmäki esitti, että päätösehdotusta täydennettäisiin seuraavasti: Lisäksi valtuusto velvoittaa teknisen osaston aloittamaan selvityksen aurinkopaneelien hankkimiseksi niille kunnan kiinteistöille, joihin on hiljattain uusittu vesikatto tai joiden vesikatto on uudehko. Lähtökohtana selvitykselle pidetään, että hankkeesta ei tule investointikustannuksia vaan ne kustannetaan paneelien tuotolla.
Kunnanhallitus kannatti esitystä yksimielisesti.

§ 93 Vesilaitoksenhoitajan nimikkeen muutos kunnallistekniikan työntekijän toimeksi ja toimen täyttölupahakemus
Hyväksyttiin.