Hyppää sisältöön
EtusivuAjankohtaistaKunnanhallituksen kokousuutiset 28.4.2020

Kunnanhallituksen kokousuutiset 28.4.2020

Kokousuutiset on ennakkotiedote kunnanhallituksen kokouksen päätöksistä. Lopullinen ja käsittelyvaiheittainen pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivulla välittömästi tarkastamisen jälkeen. Kokouksen esityslista on luettavissa http://ilmajoki.ktweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_tek.htm

§ 94 Yhteistoimintaneuvottelujen päättyminen
Ilmajoen kunnan ja kunnan työntekijöiden väliset yhteistoimintaneuvottelut käynnistyivät 14.4.2020. Neuvotteluissa kuntaa ovat edustaneet kunnanjohtaja sekä hallinto- ja talousjohtaja. Työntekijöitä ovat edustaneet pääluottamusmiehet JYTY:stä, JUKO:sta, JHL:stä ja KTN:stä. Ensimmäisessä yhteistoimintaneuvottelussa 14.4.2020 sovittiin, että neuvottelut pyritään saattamaan päätökseen 28.4.2020 mennessä.
Kunnanhallitus totesi yhteistoimintaneuvottelut päättyneeksi ja valtuutti toimialajohtajat päättämään henkilökunnan lomauttamisesta yhteistoimintaneuvotteluissa sovittujen periaatteiden mukaisesti.

§ 95 Henkilöstöjohtajan palkan määrääminen
Kunnanhallitus valitsi kokouksessaan 9.3.2020 § 49 henkilöstöjohtajan virkaan HTM Sanna-Maija Kormanon. Päätös on saanut sittemmin lainvoiman.
Päätös: Kunnanhallitus vahvisti virkavaalin ja päätti tehtäväkohtaisesta palkan määrästä. Kormano ottaa tehtävän vastaan toukokuun alussa.

§ 96 Erityisluokanopettajan viran (0221) nimikemuutos
Päätös: Nimike muutettiin peruskoulun ja lukion yhteiseksi erityisopettajan viraksi.

§ 97 Musiikkiopiston opettajien virkojen täyttäminen
Musiikkiopistosta eläköityvät 1.8.2020 alkaen sekä musiikinopettaja että pianonsoitonopettaja.
Kunnanhallitus päätti kasvatus- ja opetuslautakunnan esityksen mukaisesti myöntää täyttöluvan pianonsoitonopettajan viralle ja musiikinopettajan virkaa ei täytetä, vaan tehtävä hoidetaan tuntiopettajalla ja sisäisin siirroin.

§:t  99 -100 Siltajan kunnanosan Vakavuoren teollisuusalueen korttelin 314 tontin 1 kaavamuutosehdotuksen sekä Kestopuun alueen korttelin 87 tontin 6 kaavamuutosehdotuksen asettaminen nähtäville
Asetetaan nähtäville 14 pv:n ajaksi toukokuun aikana.

§ 101 Kunnanviraston pitäminen suljettuna 22.5.2020
Kunnanvirasto tullaan pitämään suljettuna helatorstaina ja helatorstain jälkeisenä perjantaina.

§ 102 Kuntalaisaloite /kunnan omistamat soveltuvat tilat annetaan vuokralle kunnassa toimivien järjestöjen käyttöön
Kunnan hallintosäännön 61 §:n mukaan kunnanhallitus päättää yritystilojen vuokraamisesta yli vuoden käyttöön pois lukien viljelykäyttöön vuokratut maa-alueet.
Tekninen johtaja päättää yritystiloja lukuun ottamatta muusta käytöstä vapaana olevien kiinteistöjen, rakennusten, huoneistojen, puistojen, torien ja muiden yleisten alueiden luovuttamisesta tai vuokraamisesta sekä viljelysmaiden vuokraamisesta enintään viiden vuoden määräajaksi.
Yritysasiamies päättää yritystilojen väliaikaisesta vuokraamisesta enintään vuoden ajaksi.
Kunnanhallitus totesi, että kuntalaisaloite ei anna aihetta toimenpiteisiin.
—–
Kunnanhallituksen seuraava kokous pidetään maanantaina 18.5.2020. /HK