Hyppää sisältöön
EtusivuAjankohtaistaKunnanhallituksen kokousuutiset 29.6.2020

Kunnanhallituksen kokousuutiset 29.6.2020

Kokousuutiset on ennakkotiedote kunnanhallituksen kokouksen päätöksistä. Lopullinen ja käsittelyvaiheittainen pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivulla välittömästi tarkastamisen jälkeen. Kokouksen esityslista on luettavissa  esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset -julkaisusivuilta. 

§ 172 Päivitys sopimukseen valmistavan perusopetuksen järjestämisestä/Etelä-Pohjanmaan Opisto ja Ilmajoen kunta

Ilmajoen kunta ja Korpisaari säätiön ylläpitämä Etelä-Pohjanmaan opisto ovat kunnanhallituksen 23.9.2019 § 198 hyväksymispäätöksellä laatineet sopimuksen valmistavan perusopetuksen hankkimisesta Etelä-Pohjanmaan opistolta.
Nyt kevätlukukauden päättyessä on tullut esiin, että kyseiseen sopimukseen on tehtävä tekninen muutos. On ilmennyt, että kunta ei voi hankkia valmistavaa opetusta säätiöltä. Säätiön perusopetuksen järjestämisluvassa tulisi olla erikseen lupa valmistavan opetuksen järjestämiseen. Säätiöllä ei tätä lupaa ole.
Näin ollen sopimukseen on laadittava seuraavat korjaukset: 1. kunnan ja säätiön välinen sopimus olisi muutettava yhteistyösopimukseksi tilojen, henkilöstön ja ruokailun järjestämisen osalta. 2. oppilaiden todistukset olisi annettava kunnan toimesta opiston antamien tietojen pohjalta.
Lukuvuoden todistukset valmistavan opetuksen oppilaille on laadittu ja toimitettu yllä olevalla tavalla kunnan toimesta. Niin ikään opetus on toteutunut suunnitellusti.
Kunnahallitus hyväksyi päivitetyn sopimuksen.

§ 173 Kunnanhallitus hyväksyi täyttämisluvan Onnenkodin lähihoitajan toimeen
§ 174 Palkkasihteerin tehtävään valittiin 25 hakijasta Riitta Korhola ja varalle Iida Vettenranta.

§ 175 Ilmajoen Sininauha ry:n avustushakemus
Kunnanhallitus päätti myöntää Ilmajoen Sininauha ry:lle 4 300 euron avustuksen kohtaamispaikka Sinikulman käytössä olevien tilojen vuokrien maksuun.

§ 176 Erityistoimivallan käyttämisen lakkaaminen
Ottaen huomioon koronaviruspandemian rauhoittumisen ja rajoitustoimenpiteiden asteittaisen purkamisen, kunnanjohtajan erityistoimivallan käytölle ei ole enää perusteita.
Kunnanhallitus päätti, että sen kunnanjohtajalle myöntämä erityistoimivalta päättyy 30.6.2020.