Hyppää sisältöön
EtusivuAjankohtaistaKunnanhallituksen kokousuutiset 6.4.2020

Kunnanhallituksen kokousuutiset 6.4.2020

Kokousuutiset on ennakkotiedote kunnanhallituksen kokouksen päätöksistä. Lopullinen ja käsittelyvaiheittainen pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivulla välittömästi tarkastamisen jälkeen. Kokouksen esityslista on luettavissa http://ilmajoki.ktweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_tek.htm

§ 73 Vuokrasopimuksen päivittäminen NoHill Paintball
Uusi vuokrasopimus hyväksyttiin ja vuokralainen vapautetaan huhtikuun vuokranmaksusta koronaepidemian aiheuttaman toiminnan vähentymisen vuoksi. Vuokrasopimuksen muutoksessa olennaisinta on, että sopimus kattaa toiminnan sesonkiajan kiinteästi 1.10-30.4. ja yksittäiset kesäaikaiset käyttökerrat laskutetaan vuokralaiselta erikseen.

§ 80 Korona-viruksen aiheuttamien vuokranmaksuvaikeuksien helpottaminen yritystiloissa
Kunnanhallitus päätti, että poikkeukselliseen pandemian aiheuttamaan taloustilanteeseen liittyen myönnetään perustellusta hakemuksesta yritys- ja yhdistystaustaisiin  yritystilavuokrasopimuksiin kuukauden vuokranvapautus. Lisäksi tarjotaan kesä- ja  heinäkuuta koskeviin vuokriin korotonta maksuaikaa siten, että kyseisen ajanjakson vuokrat peritään tasaerissä kuukausittain vuoden 2021 aikana. Vuokranvapautus tai maksuaikamahdollisuus edellyttää, että vapaamuotoinen hakemus vapautuksesta perusteluineen jätetään kuntaan viimeistään 1.5.2020. Jotta vapautus voidaan myöntää, vuokralaisella ei tuolloin (1.5.2020) tule olla ainoatakaan vuokraa perinnässä ja maksurästejä saa olla korkeintaan yhden kuukauden vuokraa vastaava summa. Esitys koskee myös huhti-toukokuussa katkolla olevia vuokrasopimuksiaan jatkavia vuokralaisia. Todetaan lisäksi, että vuokrahelpotukset ovat poikkeuksellinen toimenpide, josta ei muodosteta uutta käytäntöä normaaliolosuhteiden vaihteleviin tilanteisiin.

§ 81 Aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksut ajalta 18.3.-13.5.2020
Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksuohjetta muutettiin seuraavalla tavalla:
Ilmajoella perheiden asiakasmaksuja peritään maaliskuun ajalta poikkeuksellisesti 1.3.2020 – 17.3.2020. Asiakasmaksuja ei peritä 18.3.2020 alkaen siihen saakka kun poikkeustilanne jatkuu.
Maaliskuun aamu- ja iltapäivätoimintamaksut peritään seuraavasti:
• Enintään 10 päivää/kuukaudessa –sopimuksella olevat maksavat kahdeksan euroa/toimintapäivä.
• Yli 10 päivää/kuukaudessa –sopimuksella olevat maksavat puolet normaalista kuukausimaksusta.

§ 74-75 Vammais- ja ikäihmisten neuvoston jäsenyys
Jäseneksi valittiin Maire Syväoja ja varajäseneksi Heikki Lintala kuluvan toimikauden loppuun saakka (2017-2021).

§ 78 Ilmajoen Hurttahaka ry:n ja Ilmajoen liikunnan ja tuki ry:n välisen vuokrasopimuksen hyväskyminen
Kunnanhallitus hyväksyi vuokrasopimuksen. Nykyisen palloiluhallin, Myötätuuli areenan, tontille rakentuu lisäksi koirapuisto Ilmajoen Hurttahaka ry:n toimesta.

§ 79 Ilmajoen Palvelutalosäätiön ja Ilmajoen kunnan välinen maanvuokrasopimus
Hyväksyttiin maanvuokrasopimus. Palvelutalosäätiöllä on tarkoitus rakentaa Seppälän alueelle palveluasuntoja. Huoneistoja rakennetaan yhteensä 12 kahteen rivitaloon.

§ 82 Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus-ohjelmaan sitoutuminen
Seinäjoen kaupunki on pyytänyt Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien sitoumuksen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus hankkeeseen osallistumisesta 30.4.2020 mennessä.
Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi hankkeeseen sitoutumisen.

§ 85 Tuomikylän-Ahonkylän koulun hankintamenettelyn käynnistäminen neuvottelumenettelyllä
Hankesuunnittelutyöryhmä esitti hankintamenettelyn käynnistämistä neuvottelumenettelyllä. Hankintalain 34 – 35§ mukaisesti neuvottelumenettelyssä hankintayksikkö julkaisee ilmoituksen hankinnasta, johon kaikki halukkaat toimittajat voivat pyytää saada osallistua ja neuvottelee hankintasopimuksen ehdoista valitsemiensa toimittajien kanssa. Neuvottelumenettelyn voi valita hankintamenettelyksi mm. hankkeessa, johon kuuluu suunnittelua tai innovatiivisia ratkaisuja sekä hankkeessa, jonka luonteeseen, monimutkaisuuteen tai oikeudelliseen ja rahoituksen muotoon liittyvistä erityisistä syistä tai niihin liittyvien riskien vuoksi ei voida tehdä hankintasopimusta ilman edeltäviä neuvotteluita tai kun hankinnan kohteen kuvausta ei voida laatia riittävän tarkasti viittaamalla standardiin, eurooppalaiseen tekniseen arviointiin, yhteiseen tekniseen eritelmään tai tekniseen viitteeseen.

Kunnanhallitus päätti käynnistää Tuomikylän Ahonkylän koulun hankinnan neuvottelumenettelyllä ja valtuuttaa hankesuunnittelutyöryhmän valmistelemaan hankintamenettelyn kunnanhallitukselle päätöksentekoa varten.

Kunnanhallitus päätti neuvottelumenettelyssä sovellettavista reunaehdoista seuraavasti:

• Rakennuksen tai rakennusten tulee pääosin olla siirtokelpoisia ja niiden tulee täyttää pysyvän rakennusluvan mukaiset vaatimukset;

• Laajuustiedot, huonetilaohjelma, kustannusarvio ja hankinnan elinkaarikustannusarvio tulee vahvistaa kunnanhallituksessa ennen neuvottelumenettelyn lopullisen tarjouspyynnön toimittamista tarjoajille;

• Hankinta- ja rahoitustapa voidaan ratkaista lopullisten tarjousten perusteella.