EtusivuAjankohtaistaKunnanhallituksen kokousuutiset 7.7.2020

Kunnanhallituksen kokousuutiset 7.7.2020

KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSUUTISIA 7.7.2020
Kokousuutiset on ennakkotiedote kunnanhallituksen kokouksen päätöksistä. Lopullinen ja käsittelyvaiheittainen pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivulla välittömästi tarkastamisen jälkeen. Kokouksen esityslista on luettavissa esityslistojen julkaisusivulta.

§ 179 Kaavoitusjohtajan viran täyttäminen
Kaavoitusjohtaja toimii kaavoitus- ja mittaustulosalueen johtajana ja keskeisenä tehtäväalueena on maanhankinnan valmistelu ja maankäytön suunnittelu. Kaavoitusjohtaja osallistuu myös operatiiviseen maanhankintaan yhteistyössä kunnanjohtajan kanssa sekä suunnittelutyöhön erityisesti strategisten maankäyttösuunnitelmien (yleiskaavoitus) osalta.
Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto (DI tai arkkitehti) ja hakijalla tulee olla MRL 20 § mukainen kaavoittajan pätevyys. Hakijan työkokemus maankäytön suunnittelun johto- ja/tai asiantuntijatehtävissä katsotaan hakijalle eduksi.
Kunnanhallitus päätti myöntää täyttöluvan kaavoitusjohtajan virkaan ja asettaa kaavoitusjohtajan viran julkisesti haettavaksi em. kelpoisuusvaatimusten mukaisesti 24.8.2020 klo 16 saakka.

§ 180 Ujaisten koulun lisämaa myyntipäätös
Tila on ollut myytävänä Huutokaupat.comissa ja tarjouksia tuli yhteensä 138 kpl. Kunnanhallitus päätti myydä tilan korkeimman tarjouksen tehneelle tarjoajalle hintaan 40.600 €.

Avoimet työpaikat26.10.2020
Sijaisuuksista toinen sijoittuu aikuissosiaalityöhön ja toinen lapsiperheiden palveluihin ja lastensuojeluun.
Tarjouspyynnöt23.10.2020
Jatkamme 16.9.2020 päivätyn tarjouspyynnön tarjousten jättämisaikaa perjantaihin 6.11.2020 klo 12.00 saakka.
Avoimet työpaikat22.10.2020
Haemme Ilmajoelle hoitajaa työskentelemään toisen perhepäivähoitajan luokse parihoitajana.