EtusivuAjankohtaistaKunnanhallituksen kokousuutiset 9.3.2020

Kunnanhallituksen kokousuutiset 9.3.2020

§ 41 Tuomikylä – Ahonkylän koulun valmistelutyöryhmään nimettiin

 • Kunnanhallitus päätti nimetä valmistelutyöryhmään jokaisesta valtuustoryhmästä yhden edustajan; Esa Niemistö, Antti Ålander, Juhana Lähdesmäki, Raila Lehtola ja Salme Hautala. Ryhmän puheenjohtajaksi valittiin Antti Ålander. Lisäksi työryhmään valitaan kaksi edustajaa koulun oppilaiden vanhempien toimesta. Virkamiehet toimivat työryhmässä asiantuntijoina

§ 43 Energent Oy:n vuokrasopimuksen siirtäminen MS-Air Oy:lle

 • Kunnanhallitus hyväksyi vuokrasopimuksen MS-Air Oy:lle ja lisäksi Energent Oy:n esityksen siitä, että kunnan omistaman Kivistöntie 1:n teollisuushallin irtisanomisajan vuokra katetaan Energent Oy:n kustannuksellaan rakentaman kylmähallin luovutuksella kunnalle.

Toimien ja virkojen täyttämislupia hyväksyttiin seuraavasti:
§:t 44, 47 – 48 ja § 51

 • Kolmen perhepäivähoitajan toimen täyttäminen
 • Erityisluokanopettajan 0211 viran täyttölupa
 • Erityisopettajan 0212 viran täyttölupa
 • Kolmen (3) toimen täyttämislupa ruokapalveluissa

§ 49 Henkilöstöjohtajan viran täyttäminen

 • Henkilöstöjohtajan virkaan valittiin HTM Sanna-Maija Kormano.

§ 50 Kirjanpitäjän toimen täyttäminen

 • Kirjanpitäjän toimeen valittiin tradenomi Maria Lehtimäki.

§ 54 Kaavanmuutoshakemus, kortteli 314, tontti 1

 • Kunnanhallitus hyväksyi Jouni ja Jaakko Nevalan hakeman kaavamuutoksen Vakavuorentien ja Alaasentien välisellä alueella sijaitsevalle, omistamalleen T-tontille, Vakavuoren alueella.

§ 55 Sujuvaa ja vaikuttavaa monitoimialaista palvelua

 • Kunnanhallitus hyväksyi osallistuumisen SUJUU – hankkeeseen. Ilmajoen sosiaalipalvelujen talousarviossa on varattu 4 242,70 euroa hankkeen kustannuksiin vuodelle 2020.

§ 56 Edustajien nimeäminen JIK Ky:n yhtymäkokoukseen 8.4.2020

 • Valituksi tulivat: Ahti Ranto, Antti Ålander, Markku Koskela, Timo Tuomikoski ja Hannu Akkanen.

§ 57 Pojanluoma -seura ry:n kuntarahahakemus

 • Kunnanhallitus päätti myöntää Pojanluoma-seura ry:n hankkeelle 43 845,93 euron avustuksen sillä edellytyksellä, että yhdistys saa hankkeelle myönteisen tukipäätöksen ELY-keskukselta.

§ 58 Hallinto-oikeuden päätös, kunnanhallitus 12.3.2018 § 76 / Altian osakkeiden hankinta

 • Kunnanhallitus päättää kumota päätöksensä 12.3.2018 § 76.

 

Kunnanvaltuuston (16.3.2020) päätettäväksi etenevät asiat:
§ 42 Vuoden 2019 talousarvion ylitykset

§ 45 Peruskoulun ja lukion yhteisen äidinkielen ja kirjallisuusen lehtorin viran perustaminen

§ 46 Peruskoulun erityisluokanopettajan viran perustaminen

§ 52 Napustanmäki 2 alueen tonttien myyntihinnat ja -ehdot Siltalan kunnanosassa sekä antaminen varattavaksi ja myyntiin
§ 53 Laidunalue II alueen tonttien myyntihinnat ja -ehdot Herralan kunnanosassa sekä antaminen varattavaksi ja myyntiin

Kokouksen esityslista on luettavissa täältä.

Ajankohtaiset

Liikunta16.4.2021
Ryhmät kokoontuvat neljä seuraavaa keskiviikkoa.
Ajankohtaiset15.4.2021
Otannalla OKM on valinnut kokeiluun Neiron päiväkodin ja Peuralan esiopetusyksikön.
Ajankohtaiset15.4.2021
Haastattelut pidetään keskiviikkona 28.4.2021.
Ajankohtaiset13.4.2021
Jätä sähköinen hakemuksesi 2.5.2021 mennessä.