Hyppää sisältöön
EtusivuAjankohtaistaKunnanhallituksen kokousuutiset 9.3.2020

Kunnanhallituksen kokousuutiset 9.3.2020

§ 41 Tuomikylä – Ahonkylän koulun valmistelutyöryhmään nimettiin

 • Kunnanhallitus päätti nimetä valmistelutyöryhmään jokaisesta valtuustoryhmästä yhden edustajan; Esa Niemistö, Antti Ålander, Juhana Lähdesmäki, Raila Lehtola ja Salme Hautala. Ryhmän puheenjohtajaksi valittiin Antti Ålander. Lisäksi työryhmään valitaan kaksi edustajaa koulun oppilaiden vanhempien toimesta. Virkamiehet toimivat työryhmässä asiantuntijoina

§ 43 Energent Oy:n vuokrasopimuksen siirtäminen MS-Air Oy:lle

 • Kunnanhallitus hyväksyi vuokrasopimuksen MS-Air Oy:lle ja lisäksi Energent Oy:n esityksen siitä, että kunnan omistaman Kivistöntie 1:n teollisuushallin irtisanomisajan vuokra katetaan Energent Oy:n kustannuksellaan rakentaman kylmähallin luovutuksella kunnalle.

Toimien ja virkojen täyttämislupia hyväksyttiin seuraavasti:
§:t 44, 47 – 48 ja § 51

 • Kolmen perhepäivähoitajan toimen täyttäminen
 • Erityisluokanopettajan 0211 viran täyttölupa
 • Erityisopettajan 0212 viran täyttölupa
 • Kolmen (3) toimen täyttämislupa ruokapalveluissa

§ 49 Henkilöstöjohtajan viran täyttäminen

 • Henkilöstöjohtajan virkaan valittiin HTM Sanna-Maija Kormano.

§ 50 Kirjanpitäjän toimen täyttäminen

 • Kirjanpitäjän toimeen valittiin tradenomi Maria Lehtimäki.

§ 54 Kaavanmuutoshakemus, kortteli 314, tontti 1

 • Kunnanhallitus hyväksyi Jouni ja Jaakko Nevalan hakeman kaavamuutoksen Vakavuorentien ja Alaasentien välisellä alueella sijaitsevalle, omistamalleen T-tontille, Vakavuoren alueella.

§ 55 Sujuvaa ja vaikuttavaa monitoimialaista palvelua

 • Kunnanhallitus hyväksyi osallistuumisen SUJUU – hankkeeseen. Ilmajoen sosiaalipalvelujen talousarviossa on varattu 4 242,70 euroa hankkeen kustannuksiin vuodelle 2020.

§ 56 Edustajien nimeäminen JIK Ky:n yhtymäkokoukseen 8.4.2020

 • Valituksi tulivat: Ahti Ranto, Antti Ålander, Markku Koskela, Timo Tuomikoski ja Hannu Akkanen.

§ 57 Pojanluoma -seura ry:n kuntarahahakemus

 • Kunnanhallitus päätti myöntää Pojanluoma-seura ry:n hankkeelle 43 845,93 euron avustuksen sillä edellytyksellä, että yhdistys saa hankkeelle myönteisen tukipäätöksen ELY-keskukselta.

§ 58 Hallinto-oikeuden päätös, kunnanhallitus 12.3.2018 § 76 / Altian osakkeiden hankinta

 • Kunnanhallitus päättää kumota päätöksensä 12.3.2018 § 76.

 

Kunnanvaltuuston (16.3.2020) päätettäväksi etenevät asiat:
§ 42 Vuoden 2019 talousarvion ylitykset

§ 45 Peruskoulun ja lukion yhteisen äidinkielen ja kirjallisuusen lehtorin viran perustaminen

§ 46 Peruskoulun erityisluokanopettajan viran perustaminen

§ 52 Napustanmäki 2 alueen tonttien myyntihinnat ja -ehdot Siltalan kunnanosassa sekä antaminen varattavaksi ja myyntiin
§ 53 Laidunalue II alueen tonttien myyntihinnat ja -ehdot Herralan kunnanosassa sekä antaminen varattavaksi ja myyntiin

Kokouksen esityslista on luettavissa täältä.