Hyppää sisältöön
EtusivuAjankohtaistaKunnanvaltuuston 28.9.2020 kokouksen päätöstiedote

Kunnanvaltuuston 28.9.2020 kokouksen päätöstiedote

Tiedote Ilmajoen kunnanvaltuuston kokouksen 28.9.2020 päätöksistä (Pöytäkirjan julkaisupäivä 1.10.2020)
Kokoustiedotteessa todetaan tehdyt päätökset kunnanvaltuuston kokouksessa. Lopullinen ja käsittelyvaiheittainen pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivulla kokousta seuraavana torstaina. Kokouksen esityslista on luettavissa esityslistojen julkaisusivulta.
Ao. kohdasta löytyy myös pöytäkirja julkaisupäivästä alkaen.

§ 42 Tuomikylän – Ahonkylän koulun tilaohjelma ja hankinnan eteneminen
Päätös:
b) Hankkeen laajuutena tulee olemaan 1-6-luokkien oppilasmäärää vastaava alakoulu, yhdistetyt esikoulu- ja APIP-toiminnan tilat, liikuntasali, ruokasali, tarvittavat varastot ja muut aputilat.
c) Päiväkotiratkaisua ei toteuteta uuden koulun yhteyteen. Riittävän päivähoitokapasiteetin varmistamiseksi selvitetään päiväkodin laajennus olemassa olevien päiväkotien yhteyteen.
d) 1-tarjouskierroksella optiona ollut nuorisotila sisällytetään hankkeeseen. Nuorisotilan laajuus on yhteensä 150 m2.

§ 43 JIK Ky:n alijäämän kattaminen
Päätös: Kunnanvaltuusto hyväksyi 1.506.228 €:n lisämäärärahan JIK Ky:n alijäämän kattamiseen.

§ 44 Jätehuoltotarkastajan viran perustaminen
Päätös: Jätehuoltotarkastajan virka perustetaan 1.10.2020 alkaen.

§ 45 Kalajaisjärven leirikeskuksen kehittäminen

Kalajaisjärven leirikeskuksen kehittämistyöryhmä on jatkanut keskuksen kehittämisen suunnittelua. Työryhmän esityksestä valtuusto päätti:
1. sovitut viikot varataan kunnan omaa toimintaa varten leirikeskuksen varauskalenteriin (muun muassa nuoriso- ja liikuntapalvelut ja koulujen viikot).
2. kunnan toiminnasta ”ylijääneiden” viikkojen osalta kohdetta tarjotaan vuokralle yrityksille tai yrittäjäryhmälle. Vuokrausaika 1 vuosi + 1 optiovuosi. Lähtökohtana, että ensisijaisena kohderyhmänä toiminnalle ovat lapset ja nuoret sekä matkailu. Kunta näkee tärkeänä matkailuelinkeinon kehittämisen ja kohteen elävöittämisen. Elinvoimapalvelut ja tekninen osasto valmistelevat vuokrausilmoituksen sisällön, johon sisällytetään nuorisopalveluilta saadut tiedot kunnan omista varaustarpeista ja leirikeskuksen käytännön asioista.

Lisäksi päätettiin, että kunnanhallitus selvittää/kartoittaa kiinteistön arvon.

§ 46 Etelä-Pohjanmaan liiton uuden perussopimuksen hyväksyminen
– Hyväksyttiin

§ 47 Pitkäaikaisen lainan nostaminen
Kunnanvaltuustolta haettiinn valtuutusta 5,0 milj. euron lainan nostamiseen. Lainalla maksetaan pois liikkeelle laskettuja kuntatodistuksia. Ottaen huomioon pois maksettavat kuntatodistukset uusi pitkäaikainen laina ei kasvata kunnan kokonaisvelan määrää.
Päätös: Valtuusto valtuutti hallinto- ja talousjohtajan nostamaan 5,0 milj. euron lainan.

§ 48 Lisämääräraha maanhankintaan
Päätös: valtuusto myönsi kuluvan vuoden talousarvioon 150 000 €:n lisämäärärahan maanostoon.

§ 50 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet
-Hyväksyttiin

§ 51 Valtuustoaloitteet
1. Ilmajoen kunnassa luotava viestintäohje vihapuheen tunnistamista ja käsittelyä varten
-Kunnassa laaditaan tällä hetkellä viestintäohjetta, joka tuodaan kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi vuoden 2020 aikana. Ohjeella pyritään selkeyttämään ja yhtenäistämään kunnan viestintää. Siinä otetaan huomioon hyvän viestinnän periaatteet, joita ovat mm. luotettavuus, selkeys ja asiallisuus. Lisäksi ohjeessa huomioidaan sekä kunnan työntekijöiden että luottamushenkilöiden asema positiivisen kuntakuvan luojana. Epäasiallisten ja totuudenvastaisten viestien vastaanottamiseen ohjeessa otetaan kantaa siinä määrin kuin se on mahdollista.

2. Hallintosäännön muuttaminen siten, että sähköinen kokousmenettely olisi kunnan kaikille toimielimille mahdollista
-Sähköisen kokousmenettelyn mahdollistavia muutoksia hallintosäännössä aloitetaan valmistelemaan. Uusi hallintosääntö pyritään tuomaan päätöksentekoon ennen seuraavan valtuustokauden alkua.

3. Kiinteistöveroselvityksen hyötyjen selvittäminen ja tarvittavat toimenpiteet
-Kiinteistöveroselvitys on mahdollista toteuttaa joko omana toimintana tai konsulttityönä. Selvityksen tekeminen olisi järkevää kiinteistökannan ajantasaistamisen näkökulmasta. Tekninen toimi aloittaa valmistelut selvityksen tekoa varten.

Päätös: Aloitteet todettiin loppuun käsitellyiksi em. selvityksin.