Hyppää sisältöön
EtusivuAjankohtaistaKunnanvaltuuston kokoustiedote 13.11.2023

Kunnanvaltuuston kokoustiedote 13.11.2023

Ilmajoen kunnanvaltuusto on kokouksessaan 13.11.2023 käsitellyt seuraavat asiat:

Vuoden 2023 budjetti ylittyy

Valtuusto hyväksyi muutokset tämän vuoden talousarvioon. Muutoksen myötä kunnan vuoden 2023 tulos heikkenee miljoonalla eurolla. Tästä huolimatta talousarvion tulos jää plussalle 700 000 euroa.

Lisää rahaa tarvitaan perusopetukseen muun muassa Ilomäen koululaisten kuljetuksiin sekä sijaisten, ohjaajien ja määräaikaisten opettajien palkkakuluihin. Lisäksi lainojen korot ovat nousseet oletettua enemmän. Korkojen nousu on hidastanut myös tonttikauppaa, josta ei saada juurikaan tuloja tänä vuonna. Varhaiskasvatuksen hoitopäivämaksuja ei myöskään ole kertynyt odotetulla tavalla.

Yksi positiivinen ylitys on tapahtunut tulopuolella. Kunnan vuokratuottoja kertyy 600 000 euroa arvioitua enemmän.

Kunnallisvero ei nouse

Valtuusto ei nostanut tuloveroveroprosenttia vaan se säilyy ennallaan myös ensi vuonna. Ilmajoen veroprosentti on 8,36, mikä on maakunnan matalimpia yhdessä Kuortaneen, Kurikan ja Seinäjoen kanssa. Päätös syntyi äänin 18-17.

Taloudelliset haasteet pyritään selättämään muilla tavoilla. Kunnassa on laadittu säästöohjelmaa, jonka tavoitteena on pysäyttää toimintamenojen kasvu. Säästötavoite on noin viisi miljoonaa euroa seuraavan kolmen vuoden aikana.

Kunnan talouden keskeisin haaste liittyy investointeihin. Niiden määrä pysyy korkealla tasolla lähivuosinakin, mikä tulee kasvattamaan velan määrää.

Yleisten maa-alueiden kiinteistöveroprosentti nousee

Valtuusto nosti yleisten maa-alueiden kiinteistöveron 1,30 prosenttiin. Ilman korotusta veroprosentti ei täytä uuden lain vaatimaa alarajaa.

Valaistusta Munakantielle

Valtuusto hyväksyi valtuustoaloitteen, jonka mukaisesti Munakantielle rakennetaan puoli kilometriä tievalaistusta Merikaarrontielle saakka. Lisäksi siihen liitetään kylän Kettusaarentielle rakentama valaistus ja samalla valaisintyyppi vaihdetaan. Valaistuksen rakentamisen kustannusarvio on 13 000 euroa.

Alakoulujen johtokunnan jäsenelle myönnettiin ero

Jarkko Piikkilä on pyytänyt eroa perusopetuksen alakoulujen johtokunnasta henkilökohtaisien syiden vuoksi. Valtuusto myönsi eron. Uusi jäsen johtokuntaan valitaan myöhemmin.

Ahonkylän yritystontille rakennetaan tie

Kunta on vuonna 2019 myynyt yritykselle tontin Ahonkylästä Munakunnantieltä. Liikerakennus on kohta valmiina, ja tästä syystä kunnan täytyy rakentaa tontille tie. Tien kustannusarvio on 122 000 euroa.

Valtuusto päätti käyttää tien rakentamiseen Kuhnankujan ja Syrjäkujan välisestä kevyenliikenteenväylästä säästyneet rahat. Väylän rakentamiseen oli varattu raha tämän vuoden budjettiin, mutta hankkeeseen ei ryhdytty, koska maanhankinta olisi edellyttänyt lunastustoimia.

Kunnan ilmoittelu takaisin valmisteluun

Valtuusto päättää, missä kunnan ilmoitukset julkaistaan. Hallitus teki esityksen, että vuoden 2024 alusta alkaen kunnan viralliset ilmoitukset julkaistaisiin kunnan nettisivuilla ja somessa. Ilmajoki-lehteen ja muihin tiedotusvälineisiin laitettaisiin maksetut mainokset viranhaltijan harkinnan mukaisesti tai lain niin vaatiessa. Valtuusto kuitenkin palautti asian takaisin valmisteluun.