Hyppää sisältöön
EtusivuAjankohtaistaKunnanvaltuuston kokoustiedote 13.6.2022

Kunnanvaltuuston kokoustiedote 13.6.2022

Kunnanvaltuusto käsitteli 13.6.2022 kokouksessaan seuraavat asiat:

Ilmajoen kunnan vuoden 2021 tilinpäätös on 151 939 euroa ylijäämäinen

Valtuusto hyväksyi vuoden 2021 tilinpäätöksen ja arviointikertomuksen. Ilmajoen kunnan vuoden 2021 tulos on 151 939 euroa ylijäämäinen. Vaikka plussalle jäätiinkin, taloudellisia tavoitteita ei saavutettu.

Menot ylittyivät sekä omassa toiminnassa että perus- ja erikoissairaanhoidossa. Omassa toiminnassa ylitykset johtuivat muun muassa sähkön hinnan noususta sekä kasvaneista henkilöstömenoista erityisesti sivistys- ja sosiaalipalveluissa.

Yhteensä toimintamenot olivat 4,37 miljoonaa euroa budjetoitua korkeammat. Onneksi myös tuloja kertyi 1,7 miljoonaa euroa ennakoitua enemmän.

Kunta investoi mittavasti edellisen vuoden tapaan. Käynnissä oli neljä isoa rakennushanketta: terveyskeskuksen uudisrakennus, Tuomiahon koulu, Munakan päiväkoti ja Herralan esikoulu. Lisäksi kunnallistekniikkaa rakennettiin uusille tonttialueille.

Koulukuraattorin virka perustettiin

Lakimuutoksen myötä yhtä kuraattoria kohden saa olla enintään 670 opiskelijaa. Ilmajoella mitoitus ylittyy. Tästä syystä valtuusto päätti perustaa neljännen koulukuraattorin viran. Virka siirtyy hyvinvointialueelle ensi vuoden alusta.

Koska kyseessä on täysin uusi virka, ei sitä ole huomioitu vuoden 2022 talousarviossa. Valtuusto myönsi palkkakuluja varten 22 000 euron lisämäärärahan.

Maakauppoja Jaakonkujalla

Valtuusto myy Jaakonkujalta keskustasta 249 neliötä maata 11 euron neliöhintaan. Ostaja asuu naapurissa ja kaupalla hän saa lisämaata omaan tonttiinsa.

Kuusi keskustan tietä peruskorjataan

Neiro kakkosen ja Käpälämäki kolmosen uusien tonttialueiden kunnallistekniikan rakentamiseen on kulunut vähemmän rahaa mitä on budjetoitu. Valtuusto päätti käyttää säästyneet varat Isännäntien, Rengintien, Emännäntien, Piianpolun, Hakakujan ja Lehtorinkujan peruskorjaukseen. Tiet todettiin korjaustarpeiltaan kiireellisiksi teknisen lautakunnan ja kunnanhallituksen tiekatselmuksessa viime huhtikuussa.

Tontinvarausaikaa pidennetään puolella vuodella

Valtuusto päätti mahdollistaa normaalia pidemmät tonttien varausajat. Ahonkylässä tonttien maksimivarausaika on vuosi, muualla puolitoista vuotta. Rakentamiskustannusten nousun ja yleisen maailman tilanteen vuoksi varausaikaa on kuitenkin mahdollista jatkaa ylimääräisellä kuudella kuukaudella. Jatkoajasta peristään 200 euron maksu, joka hyvitetään kauppahinnasta. Normaalia pidempää varausaikaa koskee nykyisiä ja 1.6.2023 mennessä tehtyjä varauksia.

Ilmajoki-halliin salibandylle sopiva matto

Valtuusto myönsi 55 000 euron lisämäärärahan Ilmajoki-hallin parketin päällystämiseksi irtoasennettavalla, synteettisellä matolla. Hanke on tarkoitus toteuttaa syksyyn 2022 mennessä.

Hanke lähti käyntiin Ilmajoen Salibandy ry:n aloitteesta, joka keräsi parissa viikossa 579 nimeä. Aloitteen mukaan ilman mattoinvestointia naisten ykkösdivarin ja miesten Suomi-sarjan pelit saatetaan joutua pelaamaan naapuripaikkakunnilla.

Kahdeksan valtuustoaloitetta todettiin loppuun käsitellyiksi

Kahdeksan valtuustoaloitetta todettiin loppuun käsitellyiksi seuraavasti: 1) Hyvinvointiasioihin keskittyvän toimielimen perustaminen käsitellään hallintosäännön päivityksen yhteydessä ensi syksynä 2) Valtuustolle tuodaan selvitys perhepäivähoitajien palkkauksen kilpailukyvystä 3) Ilmajoen kunnassa otetaan käyttöön yritysvaikutusten arviointimenettely 4) Elinvoimalautakunnan perustamista koskeva asia käsitellään hallintosäännön uudistamisen yhteydessä  5) Kasvatus- ja opetuslautakunta käsittelee mahdollista kuntakohtaisen opiskelijarahan käyttöönottoa talousarviovalmistelun yhteydessä 6) Ilmajoki-hallille luotavaa sisäänpääsyjärjestelmää, joka mahdollistaisi kuntosalin käytön normaalien aukioloaikojen ulkopuolella, tarkastellaan syksyllä talousarvion laadinnan yhteydessä 7) Kasvatus- ja opetuslautakunta luo periaatteet, miten nuorisovaltuustoa osallistetaan ensi syksynä 8) Kasvatus- ja opetuslautakunta sekä nuoriso- ja vapaa-aikalautakunta käsittelevät syksyllä, miten nuoriin kohdistuvien vaikutusten arviointia voisi lisätä.

Valtuustoaloitteet tiedoksi

Valtuustolle saatettiin tiedoksi kaksi valtuustoaloitetta. Ensimmäisessä aloitteessa toivottiin Ilmajoen kunnan olevan aloitteellinen Seinäjoki-Vaasa akselin yhteisen kehittämisstrategian laatimisessa. Toisessa aloitteessa toivottiin maapoliittisen ohjelman laatimista Ilmajoelle.

Lisätietoja kunnanvaltuuston kokoustiedotteesta antaa kunnanjohtaja Ari-Pekka Laitalainen, puh. 044 419 1200