Hyppää sisältöön
EtusivuAjankohtaistaKunnanvaltuuston kokoustiedote 14.11.2022

Kunnanvaltuuston kokoustiedote 14.11.2022

Ilmajoen kunnanvaltuusto käsitteli kokouksessaan 14.11.2022 seuraavat asiat:

Ympäristöterveydenhuolto Kurikan vastuulle

Valtuusto äänesti ympäristöterveydenhuollon järjestämissuunnasta Seinäjoen ja Kurikan välillä. Äänet jakautuivat 31-4 Kurikan eduksi.

Näin ollen Ilmajoki siirtää ympäristöterveydenhuollon järjestämisvastuun Kurikan kaupungille ensi vuoden alusta alkaen. Sopimuksen lähtökohtana on palvelutason säilyminen nykyisellä tasolla, kustannusten jako aiheuttamisperiaatteen mukaisesti sekä Kurikan toimiminen vastuukuntana. Ympäristöterveyslautakuntaan valitaan Kurikasta kolme ja Ilmajoelta kaksi jäsentä. Valtuusto valtuuttaa kunnanhallituksen hyväksymään Ilmajoen ja Kurikan välillä tehtävän sopimuksen, jolla yhteistoiminta-alue muodostetaan.

Lokakuun alussa kunnanhallitus esitti yhteistyötä Seinäjoki-vetoisen verkoston kanssa. Valtuusto ei kuitenkaan hyväksynyt tätä ratkaisua, vaan palautti asian uudelleen valmisteluun.

Hyvinvointi läpileikkaa uuden henkilöstöorganisaation

Syksyn aikana kunnassa on valmisteltu organisaatiomuutosta yhdessä henkilöstön ja luottamushenkilöiden kanssa. Organisaatio täytyy järjestellä uudelleen, sillä osa kunnan tehtävistä siirtyy ensi vuoden alusta hyvinvointialueelle, ja sen myötä myös noin 70 työntekijää. Toisaalta tehtäviä on tulossa myös lisää, kun TE-palvelut siirtyvät kuntien vastuulle vuonna 2025.

Uudessa organisaatiossa toimialojen määrä supistuu kolmeen ja jatkossa kunnan hyvinvointirooli läpileikkaa koko organisaation. Myös elinvoiman ja työllisyyden edistäminen on huomioitu muutoksessa.

Henkilöstöä ei ole tarkoitus vähentää vaan tehtäviä on järjestelty uudelleen. Lisäksi perustetaan uusi opetuspäällikön virka.

Valtuusto hyväksyi uuden henkilöstöorganisaation.

Uusi opetuspäällikkö vastaa perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta

Valtuusto perusti uuden opetuspäällikön viran. Opetuspäällikkö toimii esihenkilönä rehtoreille ja koulunjohtajille vastaten perusopetuksen ja lukiokoulutuksen tulosalueesta.

Lisäresurssilla haetaan laatua ja tehokkuutta kunnan suurimmalle toimialalle sekä vapautetaan sivistysjohtajan aikaa hyvinvointitehtävien hoitamiseen.

Hyvinvointialue leikkaa Ilmajoen veroprosenttia vajaalla 13 prosenttiyksiköllä

Sote-uudistuksen yhteydessä kuntien verotuloja siirretään valtiolle hyvinvointialueiden toiminnan rahoittamiseksi. Uudistuksella ei ole tarkoitus keventää eikä kiristää kenenkään veroja. Jatkossa veroja maksetaan vain nykyistä enemmän valtiolle, mutta vähemmän kunnalle. Siten kaikkien kuntien tuloveroprosentteja alennetaan yhtä paljon eli 12,64 prosenttiyksikköä.

Valtuusto teki veroprosenttiin tarvittavan vähennyksen. Näin kunnan tuloveroprosentti vuonna 2023 on 8,36 prosenttia.

Kiinteistöveroprosentit säilyvät ennallaan

Valtuusto ei tehnyt muutoksia vuoden 2023 kiinteistöveroprosentteihin. Siten Ilmajoen yleinen kiinteistöveroprosentti on 0,93 ja vakituisten asuinrakennusten 0,60.

Maakauppoihin myönnettiin 50 000 euron lisämääräraha

Kunnan maahankintoihin on budjetoitu vuosittain 350 000 euroa. Ostotoiminta on ollut viime aikoina aktiivista, ja valtuusto myönsi 50 000 euron lisäyksen vielä tämän vuoden talousarvioon.

Näin kunta saa käytettyä etuosto-oikeutta ja hankittua 2,5 hehtaaria maata Keskustasta Seppälänkujan varresta tulevien vuosien tonttitarjontaa varten.

Kunnanhallitus teki päätöksen etuosto-oikeuden käyttämisestä jo vuonna 2019, mutta asiasta valitettiin. Tästä syystä kauppojen teko on viivästynyt. Päätös syntyi äänin 20-15.

Kunnan teollisuushallin remonttiin myönnettiin 200 000 euron laina

Kunnan omistamassa Kivistöntien teollisuushallissa täytyy ensi vuonna uusia katto ja tehdä muita korjaustöitä. Tästä syystä valtuusto myönsi Ilmajoen Yritystilat Oy:lle 200 000 euron lainan. Kunnan omistamalla yhtiöllä ei ollut mahdollisuutta pankkilainaan, koska vapaita vakuuksia ei ole.

Hopiarati kakkosen lainatarve  1,32 miljoonaa euroa

Ilmajoen Palvelutalosäätiö on saanut valmiiksi kaksitoista uutta rivitalohuoneistoa, jotka rakennettiin Hopiarati ykkösen jatkoksi. Sen myötä lopullinen lainatarve on tarkentunut 1,32 miljoonaan euroon.

Hankkeeseen on tähän mennessä nostettu 1,28 miljoonaa euroa kunnan takaamaa lainaa. Nyt kun rakentamiskustannukset ovat hankkeen valmistuttua tarkentuneet, tarvitaan 39 036 euroa lainaa vielä tämän päälle. Valtuusto hyväksyi lainatakauksen.

Ilmajoen Palvelutalosäätiö tukee lakisääteistä vammais- ja vanhusasumista omistamalla ja hallitsemalla kiinteistöjä kunnassa. Kunnan takausvastuu säätiön lainoista oli viime vuoden lopussa reilut kaksi miljoonaa euroa.

Valtuusto vastustaa kuntaa halkovaa voimajohtolinjaa

Valtuusto otti kantaa Viiatti GridCo Oy:n hakemaan lunastuslupaan, jonka myötä 40 kilometrin voimajohto kulkisi Ilmajoen halki Seinäjoen sähköasemalta Kurikan Niinistönnevalle koskien näin liki 300 maanomistajaa.

Lausunnossa todetaan, että voimajohtolinjan sijoittelun ja muuttuneiden tilanteiden vuoksi Ilmajoen kunta vastustaa hankkeelle haettua lunastuslupaa ja edellyttää linjasuunnittelun uudelleentarkistusta kunnan pohjoisosiin, kuntarajaa mukaillen. Näin voitaisiin vähentää selvästi alueelle, ympäristölle ja yhteiskunnalle koituvia pysyviä haittoja.

Lisäksi linjan uudelleensijoittelua puoltavat Ilmajoen kaavasuunnittelussa myöhemmin hylätyt tuulivoimavaihtoehdot, jotka vaikuttivat alkuperäiseen suunnitteluun. Kestävyystavoitteet huomioiden, uuden linjan sijoittamisella kunnan pohjoisosiin saavutettaisiin tulevaisuutta ajatellen myös paremmin kolme suurta, naapurikuntiin suunnitteilla olevaa tuulivoimapuistoa. Tämän lisäksi Ilmajoen kunta edellyttää edelleen lunastusluvan ehtona, että varsinkin kunnan alueella peltoalueilla käytetään vapaasti seisovia haruksettomia pylväitä. Koska lupa on parhaillaan työ- ja elinkeinoministeriön käsittelyssä, lausunto osoitetaan suoraan valtioneuvostolle.

Kuusi valtuustoaloitetta loppuun käsiteltyjä

Valtuusto totesi seuraavat kuusi valtuustoaloitetta loppuun käsitellyksi seuraavasti: 1) Osallistuvaa budjetointia kokeillaan Ilmajoella vuonna 2024 2) Ilmajoen kunta ilmoittaa Seinäjoen ja Vaasan kaupungeille halukkuutensa osallistua Seinäjoki-Vaasa akselin kehittämisstrategian laatimiseen 3) Maakunnallisen vertailun perusteella perhepäivähoitajien palkka on Ilmajoella kilpailukykyinen 4) 400 perhettä kutsutaan valtakunnallisen Ruoka-askel-tutkimushankkeen mittauksiin, joilla selvitetään lasten ruoankäyttöä ja ravitsemustilaa 5) Varhaiskasvatuksen vaateraha-asiassa odotetaan ammattiliittojen ratkaisuja työehtosopimuksiin 6) Ensi vuoden aikana arvioidaan tarkemmin kuntoportaiden sijoituspaikat sekä kustannukset mikäli portaat toteutettaisiin kunnan toimesta.

Hallintosääntöön lisäys varhaiskasvatusjohtajan toimivaltaan

Valtuusto teki lisäyksen varhaiskasvatusjohtajan toimivaltaan. Sen myötä päätökset tehostetusta ja erityisestä tuesta tekee kasvatus- ja opetuslautakunnan sijasta varhaiskasvatusjohtaja.

JIKin alasajo jatkuu

Valtuusto päätti purkaa Ilmajoen ja Kurikan välisen yhteistoimintasopimuksen 30.6.2023 alkaen sote-palveluiden järjestämisvastuun siirtyessä Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle.

Uusi toimielin päättämään E-P:n Opiston kurinpitotoimista

Lakimuutoksen myötä osa yksityisen, ammatillisen koulutuksen järjestäjien kurinpitotoimista siirtyy kuntien vastuulle. Koska Ilmajoella toimii Etelä-Pohjanmaan Opisto, koskee muutos myös Ilmajoen kuntaa. Tästä syystä valtuusto perusti uuden toimielimen, joka jatkossa päättää Etelä-Pohjanmaan opistossa opiskelevien oppivelvollisten opiskeluoikeuden peruuttamisesta, palauttamisesta sekä kurinpitotoimista.

Valtuusto nimesi toimielimen jäseniksi E-P:n Opiston rehtori Kyösti Nyyssölän, ammatillisen opiskeluhuollon koulukuraattori Sari Viiasen, opiston opettajien edustaja Minna Kansanahon sekä Ilmajoen kunnan nuorisosihteeri Mari Roosin. Lisäksi opiston opiskelijakunta nimeää lukuvuosittain opiskelijaedustajan. Toimielimen puheenjohtaja on sivistysjohtaja Janne Hakala.

Tiedoksi

Ilmajoen uuden kuntastrategian muotoilu käynnistyy kuulemalla henkilökuntaa, kunnanvaltuutettuja, yrittäjiä ja kuntalaisia. Valtuuston jäsenet saavat 21.11. sähköpostiin vastauslinkit.

Ilmajoella kylä- ja vanhempainyhdistykset ovat saaneet vuosittain avustusta koulujen jäiden kunnossapitoon. Käytäntöä jatketaan ensi talvena. Kuitenkin koulujen ladut tehdään kunnan puolesta kuten ennenkin.

Valtuustolle saatettiin tiedoksi kaksi valtuustoaloitetta. Ensimmäisessä ehdotettiin, että valtuuston kokousten yhteydessä järjestettäisiin kuntalaisten kyselytunti 1-2 kertaa vuodessa. Toisessa toivottiin, ettei kunta tarjoa alkoholia työntekijöilleen tai luottamushenkilöille järjestämissään tilaisuuksissa.

Lisäksi valtuustoa kiiteltiin hyvästä päätöksestä, jonka ansiosta Ilmajoella on nyt hieno kirjastoauto.

Lisätietoja kunnanvaltuuston kokoustiedotteesta antaa kunnanjohtaja Ari-Pekka Laitalainen, puh. 044 419 1200