Hyppää sisältöön
EtusivuAjankohtaistaKunnanvaltuuston kokoustiedote 16.12.2022

Kunnanvaltuuston kokoustiedote 16.12.2022

Ilmajoen kunnanvaltuusto on kokouksessaan 16.12.2022 käsitellyt seuraavat asiat:

Talousarvio hyväksyttiin – tulossa isojen muutosten vuosi

Valtuusto hyväksyi ensi vuoden talousarvion sekä taloussuunnitelman vuosille 2024-25. Talousarviossa tulos on 1,7 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Ensi vuonna kunnan toimintaympäristö muuttuu merkittävästi. Isoin muutos on se, että sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävät siirtyvät hyvinvointialueen vastuulle. Sosiaalitoimen palveluista kuntaan jäävät työllisyyden hoitoon ja kotouttamiseen liittyviä tehtäviä. Muutoksen myötä noin 80 työntekijää siirtyy kunnan palkkalistoilta hyvinvointialueen työntekijöiksi.

Hyvinvointialuemuutoksen myötä kunnan verotuloista noin 40 prosenttia siirtyy valtion verotuloiksi ja samoin valtionosuuksien määrä laskee 50 prosenttia. Euroissa tämä tarkoittaa sitä, että tulot putoavat 91 miljoonasta 51 miljoonaan euroon. Myös menot putoavat viime vuoden 86 miljoonasta 45miljoonaan euroon. Isoimman loven kuluihin tekee erikoissairaanhoidon ja terveydenhuollon menojen putoaminen nollille.

Vaikka budjetoinnissa on noudatettu tiukkaa linjaa, lähivuosina investointitarpeita on paljon. Pelkästään vuoden 2023 investoinnit ovat 7,7 miljoonaa euroa. Ensi vuoden investointilistalla on Pappilantien kevyenliikenteenväylän jatkaminen Parvintielle, Koskenkorvan kouluhankkeen suunnittelu sekä aurinkopaneeli-, ilmalämpöpumppu- ja maalämpöinvestoinnit useissa kouluissa ja päiväkodeissa. Poikkeuksellista ensi vuodessa on se, ettei uusille kaava-alueille rakennetta kunnallistekniikkaa vaan keskitytään nykyisen katuverkoston peruskorjaukseen.

Investoinnit tarkoittavat yleensä myös velkaantumista. Näin myös Ilmajoen kunnassa, jossa velkamäärä kasvaa ensi vuonna 3,9 miljoonaa euroa. Siten kokonaislainamäärä on vuoden 2023 lopussa 65 miljoonaa euroa.

Valtuusto päätyi poistamaan ensi vuoden talousarviosta kotihoidontuen kuntalisän, jota varten oli varattu 150 000 euroa. Päätös syntyi äänin 15-19.

Vaikka kunnan tuloksen ennustetaan jäävän ensi vuonna plussalle, ei tyytyväisyydentunteeseen kannata tuudittautua. Kaksi eri skenaariota avaavat tilannetta hyvin. Mikäli kunnan menot pysyvät maltillisena kasvu-uralla, on tulos seuraavinakin vuosina ylijäämäinen ja menestymisedellytykset hyvät. Mikäli menot kuitenkin kehittyvät saman tyyppisesti mitä viimeisen viiden vuoden aikana, eli voimakkaasti kasvaen osalla toimialoista, näyttää kunnan tulevaisuus epävarmalta.

Lautakuntien määrää tarkastellaan vasta seuraavien kuntavaalien alla

Syksyn aikana kunnassa on valmisteltu organisaatiomuutosta yhdessä henkilöstön ja luottamushenkilöiden kanssa. Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 17.11. uuden henkilöstöorganisaation, jossa toimialojen määrä supistui kolmeen.

Alkuperäinen esitys oli, että lautakuntien määrä vastaisi jatkossa toimialojen määrää. Hallitus kuitenkin palautti asian takaisin valmisteluun ja nyt valtuustoon tuotiin uusi esitys.

Sen mukaisesti valtuusto päätti säilyttää nykyisen poliittisen päätöksenteon rakenteen seuraaviin kuntavaaleihin eli vuoteen 2025 saakka. Useammassa puheenvuorossa nostettiin esiin demokraattisen valinnan kunnioittaminen niin, ettei lautakuntapaikkoja laiteta uuteen jakoon kesken valtuustokauden.

Ainoastaan perusturvalautakunta päätettiin lakkauttaa ensi vuoden alusta alkaen, sillä sosiaalipalvelut siirtyvät kunnalta hyvinvointialueen vastuulle. Lisäksi nuoriso- ja vapaa-aikalautakunnan nimi muutettiin hyvinvointilautakunnaksi, jotta se paremmin kuvaa sote-uudistuksen myötä korostuvaa hyvinvoinnin edistämistehtävää kunnassa.

Valtuusto hyväksyi myös uuden hallintosäännön, jossa muutokset on otettu huomioon. Lisäksi hallintosääntöön tehtiin tekninen korjaus, jonka myötä ulkopaikkakunnalla opiskelevien luottamushenkilöiden matkakulut korvataan jatkossa.

JIK ky:n kulut paisuneet

Valtuusto hyväksyi 1,1 miljoonan lisäyksen tämän vuoden talousarvioon. JIK ky tarvitsee lisää rahaa miljoona euroa valtuuston lokakuussa myöntämän 1,1 miljoonan lisämäärärahan päälle. Tämän lisäksi tarvitaan reilun 80 000 euron lisäys jätevesiviemärin tulvimisesta aiheutuneiden kiinteistövahinkojen korvaamiseen.

Talousarviomuutokset heikentävät vuoden 2022 talousarvion tulosta 1,1 miljoonalla eurolla. Kunnan tämän hetkinen tulosennuste on 1,4 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Lasipajantien nimimuutoksesta ei vielä päätöstä

Yksityishenkilö on lähestynyt kuntaa ja esittänyt tien nimen muuttamista Koskenkorvalla. Esitystä perustellaan pitkään jatkuneella yritystoiminnalla. Nimimuutosta on 12 vuoden ajan käsitelty aika ajoin kunnan eri toimielimissä.

Hallitus esitti valtuustolle, että Lasipajantie muutettaisiin osittain muotoon Lännentie. Valtuusto kuitenkin päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle. Näin ennen päätöstä voidaan vielä varmistaa, että naapureiden kuuleminen nimimuutosasiassa on hoidettu oikein.

Jatkossa omakotitontin voi myös vuokrata

Valtuusto päätti, että jatkossa omakoti- ja paritalotontin voi myös vuokrata kunnalta. Vuosivuokra on kuusi prosenttia tontin myyntihinnasta kuitenkin niin että alin mahdollinen vuokra on 850 euroa vuodessa.

Maailman epävakaa tilanne sekä nousseet rakentamiskustannukset ovat saaneet monet hidastamaan investointipäätöksen tekemistä. Muutoksella halutaan helpottaa rakentajien asemaa, sillä vuokraaminen ei sido niin paljoa rakentajan pääomaa tontin maapohjaan.

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tukemisesta hyväksyttiin

Valtuusto hyväksyi suunnitelman ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tukemisesta. Suunnitelman laatiminen on kunnan lakisääteinen tehtävä.

Lakeuden jätelautakunnan yhteistoimintasopimus hyväksyttiin

Lakeuden jätelautakunnan yhteistoimintasopimusta on päivitetty. Muut jäsenkunnat ovat jo aikaisemmin hyväksyneet uuden sopimuksen ja nyt valtuusto hyväksyi sen Ilmajoen kunnan osalta. Lakeuden jätelautakunta hoitaa jätehuoltoviranomaisen lakisääteiset tehtävät kahdeksan kunnan alueella. Ilmajoki on lautakunnan isäntäkunta.

Kolme valtuustoaloitetta loppuun käsiteltyjä

Valtuusto totesi kolme valtuustoaloitetta loppuun käsitellyiksi seuraavasti: 1) Kuntalaisille järjestetään kyselytunti valtuuston kokousten yhteyteen kaksi kertaa vuodessa. 2) Ilmajoen kunta ohjeistaa sisäisesti henkilökuntaa alkoholipitoisten juomien tarjoilusta juhlavien ruokailuhetkien yhteydessä, joita on tähän saakka ollut vuosittain muutama. 3) Maapoliittinen ohjelma valmistellaan Ilmajoelle ensi vuoden aikana.

Tiedoksi

Kunnanjohtaja Ari-Pekka Laitalainen esitteli valtuustolle kuntastrategian kyselytulokset.

Lisäksi valtuustolle saatettiin tiedoksi kaksi valtuustoaloitetta. Ensimmäisessä ehdotettiin levähdyspaikkaa Pukarankoskelle. Toisessa toivottiin 700 metrin kevyenliikenteenväylää Tuomikylään turvallisemman koulutien takaamiseksi.

 

Lisätietoja kunnanhallituksen kokoustiedotteesta antaa Ari-Pekka Laitalainen 044 419 1200