Hyppää sisältöön
EtusivuAjankohtaistaKunnanvaltuuston kokoustiedote 16.5.2022

Kunnanvaltuuston kokoustiedote 16.5.2022

Ilmajoen kunnanvaltuusto käsitteli kokouksessaan 16.5.2022 seuraavat asiat:

Työ kunnassa koetaan mielekkäänä

Valtuustossa käytiin läpi vuoden 2021 työhyvinvointikyselyn satoa. Kysely toteutettiin viime syyskuussa Webropolilla ja siihen vastasi 435 henkilöä. Siten vastausprosentti oli 60.

Tulosten mukaan työ kunnassa koetaan mielekkäänä. Työtehtävät ovat tiedossa ja omaan työyksikköön ollaan tyytyväisiä. Työntekijöistä tuntuu, että omia tietoja ja taitoja voi hyödyntää työssä monipuolisesti. Lisäksi erityisesti suhde lähiesihenkilöön nähdään toimivana ja luottamuksellisena.

Kunnan johdon viestintään ei kuitenkaan oltu tyytyväisiä, eikä kunnan strategia ollut henkilökunnan tiedossa. Heikoimmat arvosanat sai työnantajan panostus henkilöstön jaksamiseen sekä työkyvyn ylläpitoon.

Työhyvinvointikyselyn lisäksi valtuustolle saatettiin tiedoksi vuoden 2021 henkilöstökertomus.

Tuomiahon koulun urheilukenttä valmistuu syksyksi

Tuomiahon uusi koulu on valmistumassa ensi lukuvuodeksi. Pihatöitä tehdään tulevana kesänä.

Valtuusto myönsi 125 000 euron lisäyksen kunnan investointiohjelmaan. Näin koulun kenttä saadaan rakennettua samanaikaisesti koulun valmistumisen kanssa.

Munakan päiväkoti siirtyy maalämpöön

Valtuusto myönsi 103 700 euron lisämäärärahan Munakan päiväkodin maalämpöä varten. Tällä hetkellä päiväkotia lämmitetään sähköllä, mutta rakennus on luvitettu maalämpökohteeksi. Vaihto toteutetaan ensi syksyyn mennessä.

Kunta takaa 300 000 eurolla lainoja

Valtuusto hyväksyi kunnan omavelkaisen takauksen Ilmajoen Vuokratalojen 200 000 euron lainaan ja Ilmajoen Palvelutalosäätiön 100 000 euron lainaan.

Vuokratalojen lainalla maksetaan osoitteessa Leppätie 4 sijaitsevan kiinteistön kattoremontti sekä Tuoresluomantie 1 sijaitsevan kiinteistön viemärirakenteisiin liittyvät korjaukset. Palvelutalosäätiön lainalla maksetaan Onnenkodin lattiaremontti.

Ilmajoen Vuokratalot Oy on Ilmajoen kunnan omistama yhtiö, joka vuokraa asuntoja eri puolilla kuntaa. Ilmajoen Palvelutalosäätiö puolestaan tukee lakisääteistä vammais- ja vanhusasumista omistamalla kiinteistöjä kunnassa. Ilmajoen kunnan takausvastuu Vuokratalojen lainoista oli viime vuoden lopussa 2 183 138 euroa ja Palvelutalosäätiön lainoista 2 066 042 euroa.

Erityisopetuksen rehtori jatkaa ensi lukuvuonna

Kuluvana lukuvuonna Ilmajoella on työskennellyt erityisopetuksen rehtori määräaikaisessa virassa. Nyt erityisopetuksen kehittämiseen on saatu valtiolta jatkorahoitusta 31.12.2023 saakka. Valtuusto jatkoi erityisopetuksen rehtorin virkaa 31.7.2023 saakka. Päätös syntyi äänin 30-4.

Lisäksi hyväksyttiin ponsiesitys. Sen mukaisesti valtuuston tietoon saatetaan kaikki hankkeet, joissa Ilmajoen kunta on mukana omarahoitusosuuksineen.

Ensi lukuvuodelle lisää erityisopettajia

Erityisen tuen tarve on viime vuosina kasvanut, eikä vakinaisten erityisopettajien määrä riitä kaikkien koulujen tarpeisiin. Valtuusto muutti yhden luokanopettajan viran erityisopettajan viraksi. Lisäksi perustetaan uusi erityisopettajan virka, jonka alkusijoituspaikka on uusi Tuomiahon koulu.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma hyväksyttiin

Valtuusto hyväksyi Etelä-Pohjanmaan maakunnallisen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman vuosille 2022–2025. Hyvinvointisuunnitelman avulla ohjataan, johdetaan ja kehitetään lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointityötä kunnissa ja maakunnassa. Jatkossa suunnitelma tullaan päivittämään kahden vuoden välein hyvinvointialueen toimesta.

Kolme valtuustoaloitetta tiedoksi

Valtuustolle saatettiin tiedoksi kolme valtuustoaloitetta. Perussuomalaisten aloitteessa esitettiin, että kaikille varhaiskasvatustyötä tekeville maksettaisiin vuosittaista vaaterahaa. Toisessa aloitteessa esitettiin katuvalaistust Leinikintielle sekä Homesojankujalle 300 metrin matkalle. Kolmannessa aloitteessa esitettiin, että kunnassa kokeiltaisiin osallistuvaa budjetointia.

 

Lisätietoja kunnanvaltuuston kokoustiedotteesta antaa vt. kunnanjohtaja Marko Lähde, puh. 044 419 1201