Hyppää sisältöön
EtusivuAjankohtaistaKunnanvaltuuston kokoustiedote 16.5.2023

Kunnanvaltuuston kokoustiedote 16.5.2023

Ilmajoen kunnanvaltuusto on kokouksessaan 16.5.2023 käsitellyt seuraavat asiat:

Henkilöstökertomus tiedoksi

Valtuustolle esiteltiin vuoden 2022 henkilöstökertomus. Kertomus antaa johdolle ja päättäjille kokonaiskuvan henkilöstön nykytilasta ja kehityssuunnasta.

Kertomuksesta selvisi, että viime vuonna kunnan palveluksessa työskenteli yhteensä 806 henkilöä, mikä on yhdeksän henkilöä enemmän kuin vuonna 2021. Henkilöstön määrä on lisääntynyt kouluissa ja päiväkodeissa.

Vuonna 2022 kunnan työntekijöistä 79 prosenttia työskenteli kokoaikaisesti ja naisia oli 82 prosenttia. Ilmajoella henkilöstö on hieman nuorempaa kuin kunnissa yleensä keski-iän ollessa 45,1 vuotta.

Ilmajoella työskentelevien palkka on pienempi kuin kunta-alalla keskimäärin. Silti henkilöstökulut ovat nousseet viidessä vuodessa liki viidellä miljoonalla eurolla. Kasvua selittää muun muassa sivistysosaston sijaiskulut sekä kunta-alan yleiset sopimusratkaisut.

Vanhuuseläkkeelle siirtyi viime vuonna 12 henkilöä ja työkyvyttömyyseläkkeelle kuusi henkilöä. Vaikka työkyvyttömyyseläkemaksut ovat edelleen Ilmajoella verrokkiorganisaatioihin nähden matalat, niiden määrä on kasvanut. Ongelmaan haetaan ratkaisuja yhdessä työterveyden ja Kuntien eläkeasioita hoitavan KEVAn kanssa.

Myös sairauspoissaolot ja työterveyskäynnit ovat nousseet vuodesta 2021. Keskimäärin poissa oltiin 21,3 kalenteripäivää henkilötyövuotta kohden. Luku on huomattavan korkea. Suurin selittävä tekijä lyhyille poissaoloille on pandemia, sillä moni työntekijä sairasti koronan viime keväänä. Valtuutetut pohtivat muitakin syitä ja viranhaltijoille annettiin evästystä, miten poissaoloja voitaisiin vähentää.

Korona vaikutti myös koulutusaktiivisuuteen vuosina 2020 ja 2021. Viime vuonna koulutuspäivien määrä kuitenkin lähti jälleen nousuun.

Työsuojelutoiminnassa merkittävin uudistus tapahtui, kun päätoiminen työsuojeluvaltuutettu aloitti tehtävässä vuoden 2022 alussa. Myös henkilöstön hyvinvointiin on satsattu muun muassa tapahtumia järjestämällä, Ilmajoki-hallin alennuksilla sekä maksuttomilla liikuntaryhmillä. Vuoden lopussa päätettiin ottaa käyttöön Epassi ja pyöräetu.

Työhyvinvointikyselyssä työntekijät antoivat erinomaista palautetta lähiesihenkilöille. Vuonna 2022 otettiin käyttöön esimiespassi, jolla vahvistetaan esihenkilöiden osaamista edelleen. Tarkoitus on, että jokainen esihenkilö suorittaa passin, johon sisältyy muun muassa työehtoihin ja lakeihin liittyviä opintoja.

Hallintosääntöön muutos

Valtuusto teki pienen muutoksen hallintosääntöön. Sen myötä kunnanhallituksella ja lautakunnilla on oikeus asettaa haastatteluryhmä vakituisen henkilöstön rekrytointia varten. Aikaisemmin hallituksella ja lautakunnilla oli oikeus nimetä ryhmään vain 1-2 jäsentä.

Valtuuston kokouslistat sähköisiksi

Ilmajoen kunnanhallitus ja lautakunnat ovat jo aikaisemmin siirtyneet käyttämään sähköistä kokousmateriaalia. Nyt joukkoon liittyi myös valtuusto, jolle esityslistat ja muu kokousmateriaali toimitetaan jatkossa sähköisesti paperin sijasta.

Näin aineistoihin ehtii perehtyä paremmin ja myös työaikaa säästyy kunnan hallinnossa. Valtuutetuille hankitaan tabletit tai oman laitteen käytöstä maksetaan sadan euron vuosikorvaus. Valtuutetuilla on kuitenkin mahdollisuus ilmoittaa, mikäli he haluavat noutaa valtuustokauden aikana toimitettavan kokousmateriaalin mieluummin paperisena kunnantalolta. Lisäksi valtuusto päätti, että kokoukset voidaan jatkossa järjestää myös sähköisesti tai hybridikokouksena, mikäli tilanne niin vaatii.

TE-palveluiden uudistus tuo kuntaan kaksi uutta virkaa

TE-palvelut siirtyvät kuntien vastuulle vuoden 2025 alusta. Siirtymävaihe on parhaillaan käynnissä. Tehtävien hoitamiseksi valtuusto päätti perustaa yhden omavalmentajan ja yhden työllisyyskoordinaattori-omavalmentajan viran 1.7. alkaen.

Juha Iso-Tuisku tarkastuslautakuntaan

Kari Maukonen on pyytänyt eroa tarkastuslautakunnan jäsenen tehtävästä. Valtuusto myönsi eron ja valitsi uudeksi jäseneksi lautakuntaan Juha Iso-Tuiskun.

Kolme valtuustoaloitetta tiedoksi

Valtuustolle saatettiin tiedoksi kolme valtuustoaloitetta, joissa toivottiin palautteen keräämistä toiminnan kehittämiseksi, anonyymin ja nimettömän rekrytoinnin käyttöönottoa kunnassa sekä uimakoulun ilmoittautumisen sujuvoittamista.

Lisätietoja kunnanvaltuuston kokoustiedotteesta antaa kunnanjohtaja Ari-Pekka Laitalainen, puh. 044 419 1200