Hyppää sisältöön
EtusivuAjankohtaistaKunnanvaltuuston kokoustiedote 17.12.2021

Kunnanvaltuuston kokoustiedote 17.12.2021

Ilmajoen kunnanvaltuusto käsitteli kokouksessaan 17.12.2021 seuraavat asiat:

Valtuusto äänesti Kuntaliiton valtuuskunnan ehdokaslistoista

Valtuusto toimitti Kuntaliiton valtuuskunnan vaalit suljetulla lippuäänestyksellä. Äänestys käytiin seitsemän Vaasan vaalipiirin ehdokaslistan välillä. Harri Koskela oli mukana Ilmajoelta perussuomalaisten listalla ja Johanna Reinilä SDP:n listalla. Ääniä annettiin yhteensä 35, jotka jakautuivat seuraavasti:

 • Lista nro 2 (Kesk.) yht. 13 ääntä, äänimäärä 4 565
 • Lista nro 3 (Vas.) yht. 0 ääntä
 • Lista nro 4 (PS) yht. 8 ääntä, äänimäärä 2 809 ääntä
 • Lista nro 5 (SDP) yht. 4 ääntä, äänimäärä 1 405
 • Lista nro 6 (Vihr.) yht. 1 ääntä, äänimäärä 351
 • Lista nro 7 (RKP), yht. 0 ääntä
 • Lista nro 8 (KD) yht. 2 ääntä, äänimäärä 702
 • Lista nro 9 (Kok.) yht. 7 ääntä, äänimäärä 2 458

Ehdokaslistat löytyvät kunnanhallituksen pöytäkirjan yhteydestä.

Jatkossa tonttivarauksia voi jatkaa

Valtuusto uudisti asuintonttien varausehdot. Siten tonttivarausta voi jatkaa korvausta vastaan. Jatkossa omakotitonttien maksimivarausaika on Ahonkylässä yksi vuosi ja muilla alueilla 1,5 vuotta.

Seinäjoen Lentoasemaa tuetaan 30 000 eurolla vuosittain

Valtuusto päätti jatkaa Seinäjoen Lentoasema Oy:n tukemista 30 000 eurolla vuosittain. Hallitus seuraa yhtiön toimintaa ja määrärahoja myönnetään vuodeksi kerrallaan. Lisäksi tuen ehtona on, että Seinäjoen kaupunki vastaa omasta 70 000 euron vuosiosuudestaan.

Seinäjoen Lentoasema Oy perustettiin, kun Rengonharju-säätiö päätti lentoasematoiminnan vuonna 2016. Yhtiön tavoitteena on ollut kattaa kulut palveluiden tuotolla viidessä vuodessa. Tässä ei kuitenkaan olla onnistuttu.  Lentoasema on paininut taloudellisten haasteiden kanssa, sillä liikenne- ja viestintäministeriö ei ole myöntänyt yhtiölle kolmena viime vuotena 150 000 euron vuotuista tukea. Seinäjoki ja Ilmajoki on tukenut yhtiötä 100 000 eurolla vuosittain.

Yhtiössä kuitenkin uskotaan, että tilauslennot alkavat Seinäjoelta koronan hellittäessä ja reittiliikenne käynnistyy sähkölentojen yleistyessä. Myös kansainvälisten toimijoiden kanssa on kehitetty yhteistyötä, jotta kentälle saataisiin miehittämättömiä drone-rahtilentoja. Lisäksi talouden tasapainottamiseksi on perustettu hanke, jonka tavoitteena on turvata lentoaseman kehittäminen vuosina 2022─2025.

Talousarvio ja -suunnitelma hyväksyttiin

Valtuusto hyväksyi ensi vuoden talousarvion sekä taloussuunnitelman vuosille 2023─2024. Ensi vuonna kunnan käyttötalouteen eli koko toiminnan menoihin varataan 86 miljoonaa euroa. Tavoitteena on miljoonan euron tulos siitä huolimatta, että mittavia investointeja jatketaan.

Käyttötalousmenojen lisäksi ensi vuoden investointeihin varataan yhteensä 6,8 miljoonaa euroa, josta isoimmat siivut menevät Tuomiahon koulun valmiiksi saattamiseen sekä Käpälämäen ja Neiron uusien tonttialueiden kunnallistekniikan rakentamiseen. Investointien määrä kasvaa edelleen vuonna 2023, jolloin käynnistyy Koskenkorvan uuden koulun rakennustyöt. Koulun kokonaiskustannus on seitsemän miljoonaa euroa, josta puolet jaetaan vuodelle 2024.

Kotihoidontuen kuntalisästä äänestettiin, jonka lopputuloksena ensi vuodelle varataan kuntalisään 150 000 euroa. Talousarvioon tehtiin myös yksimielinen lisäys selvityksestä, joka tehdään haja-asutusalueiden viemäriverkkoon liittymisestä.

Kunnan talouden kannalta isoin epävarmuustekijä liittyy sote-uudistukseen, jonka lopullisia vaikutuksia on vaikeaa arvioida. Sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtyessä hyvinvointialueelle, kunnan menot puolittuvat. Toisaalta myös tuotot vähenevät ja verotulot laskevat. Tästä johtuen tiukka talouskuri jatkuu, vaikka seuraavan kahden vuoden tuloksen arvioidaankin olevan positiivinen. Tulos kuitenkin putoaa selvästi jo vuonna 2024, mikäli suuntaa-antavat laskelmat toteutuvat.

Kahdeksan virkaa lakkautetaan tehtävien uudelleen järjestelyiden ja työsuhdemuutosten takia

Valtuusto lakkautti kehitysjohtajan, palkkasihteerin, pääkirjanpitäjän, taloussuunnittelijan, päiväkodinjohtajan, kirjasto- ja kulttuurinjohtajan, kirjastonhoitajan ja perhepäivähoidonohjaajan virat. Virat ovat jääneet täyttämättä joko siksi, että viran sijasta uusi henkilö on palkattu työsopimussuhteeseen tai tehtävät on jaettu sisäisin järjestelyin muille henkilöille.

Valtuustoaloitteet käsittelyssä

Valtuusto totesi, että seuraavat valtuustoaloitteet ovat loppuun käsiteltyjä:

 • Hallintosäännön päivittämisen yhteydessä nuorisovaltuustolle esitetään suoraa aloiteoikeutta kunnanvaltuuston kokouksissa
 • Mielenterveyden edistäminen ennaltaehkäisyn ja varhaisen puuttumisen kautta ovat tärkeitä asioita huomioitaviksi tulevassa kuntastrategiassa, vaikka Hyvän mielen kunta -malli ei ole suoraan otettavissa käyttöön.
 • Yrittäjyyskasvatus on osa oppilaitosten arkea, mutta uusia näkökulmia opetuksen sisältöihin haetaan myös jatkossa.

Valmisteluun palautetaan:

 • Opiskelijaraha
 • Yritysvaikutusten arvioinnin käyttöönotto Ilmajoen kunnassa
 • Perhepäivähoitajien palkkausasia

Uusia valtuustoaloitteita tiedoksi

Valtuustolle saatettiin tiedoksi neljä uutta valtuustoaloitetta. Perussuomalaisten aloitteessa toivottiin elinvoimalautakunnan perustamista Ilmajoen kuntaan. Eero-Pekka Hautamäki teki kaksi aloitetta. Nuorisovaltuustolle vaadittiin puhe- ja läsnäolo-oikeutta kasvatus- ja opetuslautakuntaan. Lisäksi päätöksenteossa olisi huomioitava aiempaa enemmän päätösten vaikutuksia nuoriin sekä pyytää heiltä hanakammin lausuntoja valmistelussa olevista asioista. Antti Ålanderin valtuustoaloitteessa toivottiin kuntoportaita Ilmajoelle.

 

Lisätietoja kunnanvaltuuston kokoustiedotteesta antaa vs. kunnanjohtaja Marko Lähde, puh. 044 419 1201