Hyppää sisältöön
EtusivuAjankohtaistaKunnanvaltuuston kokoustiedote 21.2.2022

Kunnanvaltuuston kokoustiedote 21.2.2022

Kunnanvaltuusto käsitteli kokouksessaan 21.2.2022 seuraavat asiat:

Ilmajoki valitsi Ari-Pekka Laitalaisen kunnanjohtajaksi

Ilmajoen kunnanvaltuusto valitsi uuden kunnanjohtajan suljetulla lippuäänestyksellä. Ensimmäisellä äänestyskierroksella äänet jakautuivat kolmen ehdokkaan kesken seuraavasti: Sanna-Maija Kormano 14 ääntä, Ari-Pekka Laitalainen 11 ääntä ja Aki Ruotsala 10 ääntä.

Koska ensimmäisellä äänestyskierroksella kukaan ei saanut yli puolta valtuutetuista taakseen, täytyi toimittaa uusi vaali kahden eniten ääniä saaneen välillä, jolloin Ari-Pekka Laitalainen voitti Sanna-Maija Kormanon äänin 18-17.

Vaasalainen Ari-Pekka Laitalainen on 55-vuotias diplomi-insinööri, joka työskentelee tällä hetkellä Lapuan kaupungingeodeettina.

Ilmajoen uutta kunnanjohtajaa on etsitty viime syksystä lähtien ja rekrytointiprosessia on viety eteenpäin konsulttiyhtiön, ohjausryhmän ja kunnanhallituksen toimesta. Virkaa tavoitteli yhteensä 11 hakijaa ja kaksi suostumuksensa antanutta.

Uuden kunnanjohtajan on tarkoitus aloittaa tehtävässään 1. kesäkuuta. Virkasuhde on toistaiseksi voimassa oleva.

Jaakko Ilkan kouluun uusi oppilaanohjaajan virka

Lukukaudelle 2021-2022 Jaakko Ilkan kouluun on palkattu määräaikainen opinto-ohjaaja vahvistamaan oppilaanohjauksen resursseja. Vahvistus on ollut tarpeellinen, koska uusi oppivelvollisuuslaki on lisännyt opojen tehtäviä.

Lain mukaan jokaisen nuoren on hakeuduttava peruskoulun jälkeen toisen asteen koulutukseen, ammattikouluun tai lukioon. Opojen tulee tarjota tehostettua ohjausta opiskelujen kanssa kamppaileville oppilaille ja myös seurattava, että nuori hakeutuu toiselle asteelle.

Koska oppilasmäärä koulussa kasvaa tulevina vuosina ja tarve lisääntyneelle opinto-ohjaukselle on uuden lain myötä pysyvä, valtuusto perusti peruskoulun oppilaanohjauksen lehtorin viran 1.8.2022 alkaen.

Kunta antoi selvityksen Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle siirtyvistä toimitiloista sekä henkilöstön määrästä

Ensi vuoden alusta sosiaali- ja terveydenhuolto sekä pelastustoimi siirtyvät Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen vastuulle. Samalla myös tilat ja henkilöstö siirtyvät hyvinvointialueen hallintaan.

Valtuusto hyväksyi hyvinvointialueelle annetun selvityksen toimitiloista ja irtaimistosta sekä arvion henkilöstön määrästä ja palkkakuluista. Hyvinvointialueen aluevaltuusto käsittelee Ilmajoen selvityksen viimeistään 31.3.2022.

Ilmajoki osallistuu Seinäjoen Lentoasema Oy:n osakeantiin 34 000 eurolla

Valtuusto päätti, että Ilmajoen kunta osallistuu Seinäjoen Lentoasema Oy:n osakeantiin 34 000 eurolla. Puoltavana tekijänä nähdään toiminnan kehittymisen myönteiset piirteet ja suunnitelmat, joiden kasvupotentiaali hyödyttäisi Ilmajokea merkittävästi. Seinäjoen kaupunki teki jo aikaisemmin päätöksen merkitä osakkeita 80 000 eurolla ja Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiiri 50 000 eurolla.

Osakeannilla haetaan toiminnan vahvistamista ja yhtiö yrittää houkutella uusiksi omistajiksi Ilmajoen ja Seinäjoen lisäksi myös muita julkisorganisaatioita sekä talousalueen yrityksiä. Osakkeiden merkintäaikaa on tämän kuun loppuun saakka.

Vuonna 2021 sekä tuloja että menoja oli ennakoitua enemmän

Vuoden 2021 talousarvion menot ylittyivät 2 miljoonalla eurolla. Ylitykset koskevat kunnan käyttötaloutta, eikä summaan sisälly JIKin tuottamien terveyspalveluiden eikä erikoissairaanhoidon kuluja.

Toisaalta toiminnasta saatiin viime vuodelta tuloja 1,2 miljoonaa euroa ennakoitua enemmän ja myös verotuloja kertyi 3,4 miljoonaa euroa ennakoitua enemmän.

Valtuusto hyväksyi menojen ylitykset ja tulojen alitukset vuoden 2021 talousarvioon.

Tarkastuslautakunnan erottamispäätös ja tilapäisen valiokunnan perustamispäätös kumottiin

Edellinen valtuusto päätti vuosi sitten kokouksessaan erottaa tarkastuslautakunnan. Vaasan hallinto-oikeus on todennut, että päätöksen valmistelussa on tapahtunut menettelytapavirhe.

Virhe on tapahtunut vaiheessa, jossa valtuusto päätti perustaa tarkastuslautakunnan erottamiskysymystä valmistelevan tilapäisen valiokunnan. Kokouksessa asian jatkamista kannatti 22 valtuutettua ja 13 kannatti pöydälle panoa. Käsittelyä jatkettiin ja valiokunta perustettiin. Yleensä enemmistöpäätös riittääkin, mutta asia tuotiin esityslistalle kiireellisenä kokouskutsun lähettämisen jälkeen: Kunnan hallintosäännön mukaan tällaisissa tapauksissa pöydälle pano täytyy tehdä, jos vähintään neljäsosa valtuutetuista on sen kannalla.

Valtuusto päätti kumota tarkastuslautakunnan erottamispäätöksen sekä tilapäisen valiokunnan perustamispäätöksen. Päätösten peruminen ei vaikuta nykyisen tarkastuslautakunnan toimintaan.

Kaksi tonttia tarjolle Nikkolantien läheisyydestä

Valtuusto päätti, että keskustassa Nikkolantiehen rajoittuvan Rinta-Lopen alueen kaksi asuintonttia laitetaan hakuun. Tonteille saa rakentaa maksimissaan kaksikerroksisen omakotitalon, paritalon tai rivitalon. Tonttien neliöhinta on 12 euroa. Haun avautumisesta tiedotetaan erikseen.

Muutoksia virkasuhteisiin ja hallintosääntöön

Ilmajoen kunta on viime aikoina muuttanut useita virkoja työsuhteiksi noudattaakseen kuntalain säännösten tarkoitusta. Säännöksillä halutaan päästä tilanteeseen, jossa viroissa työskentelevät vain sellaiset henkilöt, jotka käyttävät julkista valtaa. Työsuhteiksi muutetut virat tulee lakkauttaa.

Tästä syystä valtuusto lakkautti kymmenen virkaa eli palkkasihteerin viran, ruokapalveluesimiehen viran, kaksi varhaiskasvatuksen opettajan virkaa, kolme varhaiskasvatuksen lastenhoitajan virkaa, puhdistamonhoitajan viran, hallinto- ja talousosaston toimistosihteerin viran ja Ilmajoki-opiston toimistonhoitajan viran.

Lisäksi valtuusto päätti, että teknisellä osastolla tehdyt organisaatiomuutokset päivitetään hallintosääntöön.

Valtuustoaloite tiedoksi

Valtuustolle saatettiin tiedoksi SDP:n valtuustoryhmän aloite, että Ilmajoen kuntaan perustettaisiin hyvinvointivaliokunta.

Lisätietoja kokoustiedotteesta antaa vs. kunnanjohtaja Marko Lähde, puh. 044 419 1201