Hyppää sisältöön
EtusivuAjankohtaistaKunnanvaltuuston kokoustiedote 21.3.2022

Kunnanvaltuuston kokoustiedote 21.3.2022

Ilmajoen kunnanvaltuusto on kokouksessaan 21.3.2022 käsitellyt seuraavat asiat:

Vuoden 2021 investointibudjetti alittui

Ilmajoen kunnan viime vuoden investointimäärärahat alittuivat budjetoidusta 655 554 eurolla. Yksittäisissä kohteissa tapahtui kuitenkin ylityksiä. Budjetti ylittyi esimerkiksi Herralan eskarin ja Munakan päiväkodin hankkeiden osalta johtuen muutostöistä sekä rakennuskustannusten noususta. Valtuusto hyväksyi ylitykset vuoden 2021 talousarvion investointiosaan.

Yhteensä Ilmajoen kunta investoi viime vuonna 12,1 miljoonalla eurolla. Isoimmat investoinnit olivat Herralan eskarin ja Munakan päiväkodin lisäksi Terveyskeskuksen uudisrakennus, Tuomiahon koulu ja nuorisotilat sekä uusien tonttialueiden kunnallistekniikka.

Terveysmenot ylittyivät viime vuonna 2,8 miljoonalla eurolla

Sekä JIK että Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ovat ylittäneet vuoden 2021 talousarviossa esitetyt menot.

Valtuusto on jo aikaisemmin myöntänyt 468 306 euron lisämäärärahan JIKille. Se ei kuitenkaan riitä kattamaan kasvaneita menoja, minkä vuoksi kunnalle esitetään nyt uutta 916 646 euron lisämäärärahapyyntöä.

Sairaanhoitopiirin ylitykset ovat 1 377 010 euroa. Myös toiminnasta saadut tulot kasvoivat, kun sairaanhoitopiiri päätti palauttaa kunnille aiempien vuosien voittovaroja.

Valtuusto hyväksyi yhteensä 2 782 180 euron menojen ylitykset ja 548 000 euron tulojen ylitykset vuoden 2021 talousarvioon. Ylityksistä huolimatta ennakkoarvion mukaan Ilmajoen kunnan viime vuoden tulos on 151 939 euroa ylijäämäinen.

Kirjastoauton hinta nousee 485 000 euroon

Ilmajoen kunta on päättänyt hankkia uuden kirjastoauton vanhan tultua käyttöikänsä päähän. Tarpeiden tarkennuttua auton pituus kasvaa 12 metristä 13 metriin samalla kun kokonaishinta nousee 485 000 euroon.

Koska investointisuunnitelmassa auton hankintaan on varattu 400 000 euroa, valtuusto päätti myöntää 45 000 euron lisämäärärahan kirjastoauton hankintaan ja käyttää siihen myös kirjaston hissin rakentamiseen varatun 40 000 euron summan. Kirjastolle kaavailtu hissi tullaan korvaamaan pääkirjastolla vaihtoehtoisin ratkaisuin.

Lastensuojelulaki edellytti kolmen uuden viran perustamista

Lastensuojelulain muutoksista johtuen valtuusto päätti perustaa kuntaan yhden vakinaisen sosiaalityöntekijän viran sekä kaksi vakinaista sosiaaliohjaajan virkaa.

Lastensuojelulain mukaan vuodesta 2024 alkaen yhdellä sosiaalityöntekijällä voi olla enintään 30 lasta asiakkaana. Siirtymäkaudella maksimimitoitus on 35 lasta. Ilman uusia virkoja mitoitus Ilmajoella ylittyy.

Lakimuutos ei ole ollut tiedossa talousarviota laadittaessa. Siten valtuusto hyväksyi uusien virkojen perustamisen ja myönsi palkkakustannuksiin tarvittavan lisämäärärahan vuoden 2022 budjettiin eli yhteensä 64 000 euroa. Virkoihin palkattavat henkilöt siirtyvät hyvinvointialueen listoille ensi vuoden alusta.

Neirosta ja Käpälämäestä uusia tontteja tulossa sähköiseen hakuun

Ilmajoen kunta on kaavoittanut uusia asuinalueita Ahonkylään ja Neiroon. Käpälämäki kolmosen alueelta on tulossa varattavaksi 25 uutta tonttia ja Neiron kakkosalueelta 17 tonttia.

Valtuusto päätti, että Ahonkylässä varattavaksi tulevat omakotitontit myydään 22 euron ja pientalotontit 23 euron neliöhintaan. Lisäksi kolme rivitalorakentamisen mahdollistavaa tonttia myydään huutokaupalla.

Neirossa tonttien neliöhinta on seitsemän euroa. Lisäksi tontteihin kuuluu metsää, joka myydään puolentoista euron neliöhintaan.

Sähköisestä tonttihaun avautumisesta tiedotetaan erikseen valtuuston kokouksen jälkeen.

Sofia Tuoviselle myönnettiin ero

Sofia Tuovinen on pyytänyt eroa valtuuston varajäsenen tehtävistä paikkakunnalta poismuuton vuoksi. Valtuusto myönsi eron ja pyytää keskusvaalilautakuntaa nimeämään Keskustan riveistä uuden varavaltuutetun Tuovisen tilalle kuntavaalien tuloksen mukaisesti.

Tiedoksi

Keskustan valtuustoryhmä teki ponsiesityksen, jossa ehdotettiin valtuuston 21.3. kokouspalkkioiden lahjoittamista Ukrainan kansalaisten hyväksi. Koska päätös ei ollut yksimielinen, ponsiesitys raukesi.

Valtuustolle saatettiin tiedoksi valtuustoaloite, jossa toivottiin että Ilmajoen kunta eroaa valtakunnallisesta Ruoka-askel-hankkeesta.

Lisätietoja kunnanvaltuuston kokoustiedotteesta antaa vt. kunnanjohtaja Marko Lähde, puh. 044 419 1201