Hyppää sisältöön
EtusivuAjankohtaistaKunnanvaltuuston kokoustiedote 22.3.2021

Kunnanvaltuuston kokoustiedote 22.3.2021

Kunnanvaltuusto käsitteli kokouksessaan 22.3.2021 seuraavat asiat:

Valtuusto erotti tarkastuslautakunnan ja valitsi uuden erotetun tilalle

Kunnanvaltuusto yhtyi tilapäisen valiokunnan esitykseen todeten tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Hannu Akkasen menettäneen valtuuston luottamuksen. Hänen toimintatapansa ovat johtaneet siihen, että lautakunnan muut jäsenet eivät tunne luottamusta häntä kohtaan. Tästä syystä tarkastuslautakunta päätettiin erottaa.

Tilapäisen valiokunnan esitystä kannatti 29 valtuutettua. Hannu Akkasen esitystä, jossa asia olisi palautettu takaisin valmisteluun, kannatti kuusi valtuutettua. Erottamiseen tarvittiin valtuuston enemmistöpäätös.

Kokouksessa valittiin tarkastuslautakuntaan uudet jäsenet jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Vanhoista jäsenistä valittiin edelleen jatkamaan Juha-Pekka Karvonen, Birgitta Sihto, Seppo Pitkämäki ja Sari Mantere. Uutena lautakuntaan valittiin Esa Niemistö. Perussuomalaiset eivät esittäneet tarkastuslautakuntaan ketään. Jäsenet ryhtyvät heti hoitamaan tehtäväänsä, vaikka erottamispäätöksestä valitettaisiin.

Tarkastuslautakunnan kokoonpano:

PJ Esa Niemistö (SIN) | varajäsen Juha Ylinen
VPJ Juha-Pekka Karvonen (KOK) | varajäsen Jyri Hannuksela
Jäsen Birgitta Sihto (SD) | varajäsen Liisa Ojanperä
Jäsen Seppo Pitkämäki (KD) | varajäsen Juhani Pakkala
Sari Mantere (KES) | varajäsen Salme Nieminen-Anderson

Erottamiskeskustelu sai alkunsa, kun tarkastuslautakunnan jäsenet ilmoittivat, ettei lautakunta ole toimintakykyinen. Myöhemmin tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Hannu Akkanen kuitenkin perui eropyyntönsä. Muut tarkastuslautakunnan varsinaiset jäsenet eli Juha-Pekka Karvonen, Sari Mantere, Birgitta Sihto ja Seppo Pitkämäki pitäytyivät eropyynnössään. Lain mukaan voidaan erottaa koko lautakunta tai sitten ei ketään.

Valtuusto myönsi 600 000 euroa lisämäärärahaa Munakan päiväkodin rakentamiseen

Uusi 440 neliön moduulipäiväkoti vastaa kylän kasvusuunnassa olevan lapsimäärän tarpeisiin. Tällä hetkellä Munakassa on päiväkotikäytössä vuonna 1994 rakennettu omakotitalo. Tilat ovat jääneet pieneksi, eivätkä ne vastaa nykypedagogiikan vaatimuksia. Tavoitteena on, että uusi 45-paikkainen päiväkoti voisi aloittaa toimintansa tulevana syksynä.

Kiitosta annettiin rakentamisprojektin valmistelusta. Kunnanhallituksen nimeämässä suunnittelutyöryhmässä oli valtuutettujen ja viranhaltijoiden lisäksi kylän ja vanhempainyhdistyksen edustajat. Lisäksi valtuusto hyväksyi perussuomalaisten ponsiesityksen, että tyhjilleen jäävä kiinteistö laitetaan myyntiin heti kun päiväkodin toiminnot on saatu siirrettyä uusiin tiloihin.

Valtuusto myönsi 250 000 euroa lisämäärärahaa Peuralan esikoulun rakentamiseen

Uusi 430 neliön moduulirakennus sijoitetaan Herralan koulun yhteyteen Pappilantien varteen Terveyskeskuksen länsipuolella sijaitsevalle tontille. Peuralan entistä koulurakennusta ei kannattanut peruskorjata, sillä kustannukset olisivat nousseet uudisrakennusta korkeammaksi. Korjaustöitä ei myöskään olisi saatu päätökseen elokuuhun mennessä, jolloin uusi esikouluryhmä aloittaa koulutaipaleensa. Tällä hetkellä Peuralan eskarilaiset ovat evakossa väestötilassa, joka tarvitaan kuitenkin syksyllä takaisin Jaakko Ilkan yläkoulun käyttöön.

Valtuusto myönsi 200 000 euroa lisämäärärahaa päivähoidon palveluseteliä varten

Kunnalla on painetta löytää uusia ratkaisuja varhaiskasvatuksen järjestämiseksi, sillä Keskustan alueella on jatkuvaa pulaa päivähoitopaikoista. Lisäksi Jaakonkujan päiväkoti ei voi jatkaa toimintaansa nykyisissä tiloissa ilman muutostöitä määräaikaisen rakennusluvan mentyä umpeen.

Valtuuston myöntämä lisämääräraha mahdollistaa hoitopaikan ostamisen kolmellekymmenelle lapselle kunnan alueella toimivasta yksityisestä päiväkodista. Ensisijalla ovat Jaakonkujan päiväkodin lapset, mutta palvelusetelipaikkaa voivat hakea myös muut ilmajokiset lapsiperheet. Aiheesta järjestetään avoin haku kevään aikana.

Hallintosääntöön tehtiin lisäyksiä ja kaksi määräaikaista virkaa perustettiin työllisyyden kuntakokeilua varten

Valtuusto lisäsi kunnan hallintosäännössä mainittuihin perusturvalautakunnan tehtäviin ja toimivaltaan työllisyyden kuntakokeilun edellyttämät asiat. Lisäksi perustettiin kaksi määräaikaista virkaa, jotta Ilmajoen palvelupisteeseen saadaan palkattua työttömien omavalmentajat kokeilun ajaksi.

Suomen hallitus haluaa vahvistaa kuntien roolia työllisyyspalveluiden järjestäjänä. Ensimmäisenä toimenpiteenä on käynnistetty työllisyyden kuntakokeilu, jossa Ilmajoen kunta on mukana yhdessä Seinäjoen kaupungin kanssa. Kokeilun aikana vuosina 2021-2023 Ilmajoen kunta vastaa osittain alueensa TE-palveluiden tarjoamisesta omassa palvelupisteessään.

Viemäröinnin toiminta-alueen muutoksesta ei vielä päätöstä

Valtuusto jätti pöydälle viemäröinnin toiminta-alueen muutoksen jatkoselvittelyä varten. Kunnan viemäriverkostoa on laajennettu vuoteen 2018 saakka aluesuunnitelman mukaisesti. Haja-asutusalueiden jätevesilakia on kuitenkin muutettu useampaan otteeseen, eikä valtio enää myönnä investointiavustuksia kunnille viemäriverkoston laajentamiseen. Tämä luo painetta tarkastella uudelleen vuonna 2009 valtuuston hyväksymää aluesuunnitelmaa.

Maanvaihtokauppoja Saurunmäessä

Valtuusto hyväksyi maanvaihtokaupan, jonka myötä kunta saa yksityisiltä maanomistajilta yhteensä 6,8 hehtaaria maata Saurunmäen alueelta. Alueita vastaan kunta luovuttaa peltomaata noin 16 hehtaaria sekä saa 90 000 euroa välirahaa. Kauppa mahdollistaa asemakaavan laajenemisen 33 hehtaarin alueella, jolla voidaan taata kunnan tonttivaranto Keskustan alueella ainakin viideksi vuodeksi eteenpäin.

Valtuusto päätti uusien tonttialueiden hinnoista

Ilmajoen kunta on kaavoittanut uusia asuinalueita Ahonkylään ja keskustaan. Käpälämäki kolmosen alueelta on tulossa varattavaksi 15 tonttia, Ahonkylän Mettän alueelta seitsemän tonttia ja Keskustan Päivänsäteen alueelta kymmenen tonttia.
Ahonkylässä omakotitonttien neliöhinnaksi asetettiin 22 euroa, pientalotonttien 23 euroa ja rivitalotontin 24 euroa. Keskustassa omakotitonttien neliöhinta nousi 11 euroon. Osa tonteista huutokaupataan.

Lisäksi valtuusto päätti, että tontteja haetaan sähköisesti, jonka jälkeen varausvuorot arvotaan hakijoiden kesken. Haun avautumisesta tiedotetaan erikseen valtuuston kokouksen jälkeen.

Vuoden 2020 talousarvion menojen ylitykset ja tulojen alituksen hyväksyttiin

Valtuusto hyväksyi viime vuoden talousarvion menojen ylitykset sekä tulojen alitukset. Muutosten jälkeen Ilmajoen kunnan vuoden 2020 tulos on arviolta 2,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen.
Myönteinen tulos selittyy muun muassa sillä, että kunnan henkilöstömenot sekä käyttötalouden kokonaismenot alittuivat. Myös verotuloja ja valtionosuuksia kertyi ennakoitua enemmän. Merkittävimmät ylitykset aiheutuivat erikoissairaanhoidosta ja JIKin toiminnasta.

Petri Ylinen varavaltuutetuksi

Keskusvaalilautakunta määräsi Petri Ylisen SDP:n kuudenneksi varavaltuutetuksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Ylinen valittiin Mari Välimaan tilalle, joka siirtyi valtuuston varsinaiseksi jäseneksi Matti Ylisaukko-ojan erottua paikkakunnalta poismuuton vuoksi.

Valtuustolle jätettiin aloite, että Ilmajoen kuntaan valmisteltaisiin hankintastategia