Hyppää sisältöön
EtusivuAjankohtaistaKunnanvaltuuston kokoustiedote 3.5.2021

Kunnanvaltuuston kokoustiedote 3.5.2021

Kunnanvaltuusto käsitteli kokouksessaan 3.5.2021 seuraavat asiat:

Soten rahoitusmallista on vaarana tulla epäedullinen Etelä-Pohjanmaalle

Sote-uudistusta viedään eteenpäin Etelä-Pohjanmaalla kahden tiiviisti yhteistyötä tekevän hankkeen voimin. Hankejohtaja Carita Liljamo ja hankepäällikkö Tytti Luoto antoivat kokouksen alussa valtuustolle tilannekatsauksen aiheesta.

Tällä hetkellä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu on vajaalla kahdellasadalla kunnalla tai kuntayhtymällä. Sote-uudistuksen myötä vastuu palvelujen tuottamisesta on tarkoitus siirtää 21 hyvinvointialueelle ja Helsingin kaupungille. Tämä tarkoittaa, että 1.1.2023 alkaen ilmajokisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista vastaisi kunnan ja JIKin sijasta Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue.

Hyvinvointialueen vastuulle on siirtymässä valtava määrä kuntalaisille tärkeitä peruspalveluita, kuten sosiaalihuollon palvelut, sairaalapalvelu, suun terveydenhuolto, mielenterveys- ja päihdepalvelut, lastensuojelu, vammaispalvelu, ikäihmisten asumispalvelu, kotihoito sekä terveyskeskuksen ja neuvolan palvelut. Parhaillaan odotetaan järjestämislakien ulostuloa. Valmistelijoiden mukaan sillä aikaa laitetaan kivijalkaa kuntoon, jotta hyvinvointialue saataisiin heti alusta lähtien tuottamaan mahdollisimman laadukkaita palveluita maakunnan asukkaille.

– Valmistelussa on lähdetty siitä, että uudistuksen jälkeen samat palvelut ovat kaikkien eteläpohjalaisten ulottuvilla. Tavoitteeksi on asetettu, että kiireettömään hoitoon ja palveluun pääsee seitsemässä vuorokaudessa, Luoto kertoo.

Uudistuksella yritetään myös hillitä sote-kustannuksia muun muassa painottamalla ennaltaehkäisevää toimintaa ja kehittämällä sähköisiä palveluita. Tällä hetkellä sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannukset kasvavat Etelä-Pohjanmaalla 25 miljoonalla eurolla vuosittain. Hyvinvointialueiden rahoitus muodostuu uudistuksen alkuvaiheessa pääasiallisesti valtion rahoituksesta.

– Mikäli Soten rahoitusmalli menee läpi, valitettavasti se on kuitenkin hyvin epäedullinen Etelä-Pohjanmaalle. Meidän sote-johtajat ovatkin lähettäneet ministeriölle kannanoton aiheesta. Toivottavasti asiaan pystytään vielä vaikuttamaan, Liljamo toivoo.

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen verkkosivuilla voi seurata valmistelutyön etenemistä www.epsoteuudistus.fi. Lisäksi sivujen kautta kuka tahansa pystyy osallistumaan, kysymään ja tuomaan esiin ehdotuksensa ja toiveensa sote-uudistuksen suhteen.

Kunnan kaksi suurinta yritystilaa yhtiöitetään

Jos kunta toimii yksityisten kanssa samoilla markkinoilla, on sillä joissain tapauksissa kuntalain mukaan yhtiöittämisvelvollisuus. Kuluvan vuoden tavoitteisiin onkin kuulunut yhtiöittämisen tarveselvitys ja toteuttaminen.

Tilintarkastusyhteisö BDO:n kanssa on käyty läpi kunnan omistamat yritystilat ja yhtiöittämistarve koskee kahta teollisuushallia osoitteissa Kivistöntie 1 ja Kestopuuntie 5. Tällä hetkellä hallit on vuokrattu MS Air Oy:lle ja JPT Industria Oy:lle. Valtuusto päätti, että yritystilat yhtiöitetään.

Ulkopuolisen arvioinnin mukaan hallien markkina-arvo on yhteensä noin 1 650 000 euroa. Yhtiöitys toteutetaan kiinteistökaupalla, jonka myötä kunnalle kertyy myyntivoittoa reilut 700 000 euroa. Samassa yhteydessä käydään läpi kunnan haasteellisimpien yritystilojen käypiä arvoja. Tarkastelun arvioidaan syövän noin puolet yllä mainitusta myyntivoitosta.

Tilusvaihtosopimus Munakassa hyväksyttiin

Kunta on neuvotellut Munakassa tilusvaihdosta, jonka myötä päiväkodin rakentamista varten saadaan maata Munakan koulun tuntumasta. Valtuusto hyväksyi tilusvaihtosopimuksen.

Vaihdon myötä kunta luovuttaa peltomaata 2,1 hehtaaria ja saa noin 0,7 hehtaaria metsää koulun viereisestä. Näin päiväkoti sijoittuu paremmalle paikalle ja koulun urheilukenttä ei jää rakennuksen alle.

Ennen kuin rakentaminen voidaan aloittaa, täytyy kuitenkin odottaa ELY-keskuksen ohjausta liittyen metsästä löytyneisiin liito-oravan jätöksiin ja pesään. Todennäköisesti riittää, että liito-oravalle jätetään pesimis- ja hyppypuita. Mikäli jouduttaisiin ääritilanteeseen, jossa maata ei voitaisi ottaa lainkaan käyttöön, tilusvaihtosopimus voidaan purkaa.

Sivistysosastolle myönnettiin 175 000 euron lisämääräraha

Valtuusto myönsi yhteensä 175 000 euron lisäyksen sivistysosaston talousarvioon. Summasta opettajien palkkoihin varataan 67 000 euroa, opinto-ohjauksen palkkakuluihin 15 000 euroa, ohjaajien palkkoihin 18 000 euroa sekä toisen asteen maksuttomuudesta aiheutuviin kuluihin 75 000 euroa.

Tarve lisärahalle johtuu maan hallituksen päätöksestä nostaa oppivelvollisuusikä 18-vuoteen, mikä puolestaan aiheuttaa kunnalle uusia velvoitteita Jaakko Ilkan koulun opintojen ohjaukseen. Kustannuksia aiheuttaa myös oppilasmäärien kasvu lukuvuonna 2021-22 sekä toisen asteen tutkinnon muuttuminen maksuttomaksi, jonka myötä ensimmäisen vuosiluokan lukiolaisille on hankittava tietokone, oppikirjat sekä muuta opiskelumateriaalia.

Samassa hyväksyttiin Juhana Lähdesmäen ponsiesitys, että kunnan johtoryhmä muodostaisi jatkossakin talouden tervehdyttämistyöryhmän.

Kunnan osavuositulos on miljoona euroa ylijäämäinen

Ilmajoen kunnan talous on kehittynyt vuoden ensimmäisellä neljänneksellä edellisvuotta paremmin. Tulos on parantunut 1,1 miljoonaa euroa nousten viime vuoden vastaavan ajanjakson 142 000 euron tappiosta miljoona euroa plussalle.

Menopuolella on pysytty hyvin budjetissa ja myös verotulot ovat kehittyneet positiivisesti. Hyvästä alkuvuodesta huolimatta nousupainetta on etenkin sote-sektorilla. Oppivelvollisuusiän nostaminen lisää opetustoimen menoja ja lapsimäärän kasvu kartuttaa menoja sekä opetustoimessa että varhaiskasvatuksessa. Teknisellä osastolla puolestaan saatetaan loppuun mittavaa investointiohjelmaa.

Koronaepidemia on heikentänyt talouden kehityksen ennustettavuutta. Koko vuoden tulosennusteen laatiminen tässä vaiheessa tilikautta onkin haastavaa. Tämän hetkisen skenaarion mukaan kunnan koko vuoden tulos olisi kuitenkin jäämässä puoli miljoonaa euroa ylijäämäiseksi.

Kunta takasi 1,35 miljoonan lainan Hopiarati kakkosen rakentamiseen

Ilmajoen Palvelutalosäätiö on pyytänyt kuntaa takamaan 1 350 000 euron lainan. Kuntaan tarvitaan lisää asuntoja ikääntyneille ja lainalla on tarkoitus rakentaa kaksitoista uutta ja esteetöntä rivitalohuoneistoa osoitteeseen Kivenhakkaajantie 31. Kohteessa sijaitsee jo ennestään seitsemän rivitaloa sekä JIKin tilat, jossa vanhukset voivat käydä päivittäin lounaalla ja tilata kotihoidon palveluja omaan asuntoon.

Valtuusto hyväksyi takauksen. Vakuudeksi Ilmajoen Palvelutalosäätiö luovuttaa kunnalle panttikirjoja nostettavan lainan arvosta.

Ilmajoen Palvelutalosäätiö tukee lakisääteistä vammais- ja vanhusasumista omistamalla ja hallitsemalla kiinteistöjä kunnassa. Säätiön asioita hoitaa kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu kaksitoista jäsentä. Ilmajoen kunnalla on hallituksessa kolme jäsentä. Loput paikat ovat seurakunnalla, paikallisilla yhdistyksillä sekä säätiön asukkailla.

Santavuorentie kunnan ylläpidettäväksi

ELY-keskus on ehdottanut, että Santavuorentie siirrettäisiin kunnan ylläpidettäväksi. Vastineeksi ELY-keskus päällystäisi tien uudelleen vielä tänä vuonna edellyttäen, että kunta maksaa puolet päällystämisen kustannuksista asemakaava-alueella.

Valtuusto hyväksyi ELY-keskuksen esityksen ja Santavuorentien päällystämiseen varataan 50 000 euroa lisämäärärahaa.

Käpälämäki kolmosen ainut rivitalotontti huutokaupataan

Valtuusto päätti, että Käpälämäki kolmosen ainut rivitalotontti asetetaan huutokauppaan. Näin toimimalla saadaan tietoa Ahonkylän rivitalotonttien markkinahinnasta.

Huutokaupassa tontin pohjahinta on 24 euroa neliöltä. Mikäli summaa ei saavuteta, tontti palautuu normaaliin varausmenettelyyn.

Anu Hautala Marjut Huhtakankaan tilalle keskusvaalilautakuntaan

Keskusvaalilautakunnan jäsen Marjut Huhtakangas on asettunut ehdokkaaksi vuoden 2021 kuntavaaleissa. Vaalilain mukaan ehdokas ei voi osallistua keskusvaalilautakunnan työskentelyyn.
Tästä syystä valtuusto myönsi Huhtakankaalle eron ja valitsi Anu Hautalan keskusvaalilautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Ville Muilu kasvatus- ja opetuslautakuntaan sekä Harri Koskela tekniseen lautakuntaan Esa Niemistön tilalle

Esa Niemistö on valittu tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi. Tästä johtuen hän pyytää eroa kasvatus-ja opetuslautakunnan jäsenen sekä teknisen lautakunnan varajäsenen tehtävistä. Valtuusto myönsi eron.

Ville Muilu valittiin Esa Niemistön tilalle kasvatus- ja opetuslautakunnan jäseneksi sekä Harri Koskela tekniseen lautakuntaan varajäseneksi.

Valtuustoaloite suihkulähteestä

Valtuustolle saatettiin tiedoksi Maria Rahkon tekemä aloite, jossa toivottiin suihkulähteen rakentamista Kyrönjokeen Ilmajoen keskustaan. Aloitteen oli allekirjoittanut 29 henkilöä.