EtusivuAjankohtaistaKuntavaalit 2021

Kuntavaalit 2021

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 13.6.2021 kello 9.00 – 20.00 välisenä aikana.

Äänestyspaikat varsinaisena vaalipäivänä Ilmajoen kunnan alueella ovat seuraavat:

Äänestysalue:Äänestyspaikka:
1.Västilän äänestysalueVästilän koulu, Hyövältintie 4
2. Nopankylän äänestysalueNopankylän koulu, Toimelantie 40
3. Huissin äänestysalueIlomäen koulu, Mäkikyläntie 329
4. Peuralan äänestysalueKoulutuskeskus Sedu (Ilmajoen maatalousoppilaitos), Ilmajoentie 525
5. Kunnallistalon äänestysalueKunnantalo, Ilkantie 18
6. Peltoniemen äänestysaluePeltoniemen koulu, Jäpintie 2
7. Palonkylän äänestysaluePalonkylän koulu, Savitie 10
8. Munakan äänestysalueMunakan koulu, Halkonevantie 8
9. Tuomikylän äänestysalueAhonkylän koulu, Koulutie 41
10. Neiron äänestysalueNeiron koulu, Saunamäentie 300 A
11. Koskenkorvan äänestysalueKoskenkorvan koulu, Opintie 1

Vaalipäivänä voi äänestää ainoastaan oman äänestysalueensa äänestyspaikalla. Tiedon omasta äänestysalueesta saa digi- ja väestötietoviraston äänioikeutetuille postittamasta ilmoituskortista.

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys toimitetaan 26.5.-8.6.2021 välisenä aikana.

Yleiset ennakkoäänestyspaikat Ilmajoen kunnan alueella ovat seuraavat:

Ilmajoen kunnanvirasto, Ilkantie 18 (juhlasali, II kerros)
26. – 28.5.2021 (ke-pe) klo 10.00 – 18.00
29. – 30.5.2021 (la-su) klo 10.00 – 16.00
31.5. – 4.6.2021 (ma-pe) klo 10.00 – 18.00
5. – 6.6.2021 (la-su) klo 10.00 – 16.00
7. – 8.6.2021 (ma-ti) klo 10.00 – 20.00

Koskenkorvan koulu, Opintie 1
26. – 28.5.2021 (ke-pe) klo 12.00 – 17.00
29. – 30.5.2021 (la-su) klo 12.00 – 16.00
31.5. – 4.6.2021 (ma-pe) klo 12.00 – 17.00
5. – 6.6.2021 (la-su) klo 12.00 – 16.00
7. – 8.6.2021 (ma-ti) klo 12.00 – 20.00

Ennakkoäänestys  sosiaalihuollon toimintayksiköissä

Toimintayksiköissä voivat äänestää ainoastaan niissä asukkaina tai hoidettavina olevat henkilöt.

Vaalitoimikunta toimittaa ennakkoäänestyksen seuraavissa sosiaalihuollon toimintayksiköissä erikseen ilmoitettavana aikana:

  • Terveyskeskuksen akuuttiyksikkö, Pappilantie 2
  • Kotokartano, Könnintie 34
  • Niittykoti, Homesojankuja 8
  • Könninkoto, Homesojankuja 14
  • Hopiarati, Kivenhakkaajantie 31
  • Onnenkoti, Vehnätie 4
  • Puistokoti, Kivenhakkaajantie 8-10
  • Hoitokoti Tuulikello, Päivätie 10, Koskenkorva – Hoivakoti Ilkka, Lauroselankuja 6

Kotiäänestys

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Mikäli henkilö voi mennä yleiseen ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivän äänestyspaikkaan omin neuvoin tai muiden kuljettamana tai muiden avustamana, hän ei kuulu kotiäänestykseen oikeutettujen piiriin. Äänestäjän on siis ensisijaisesti käytettävä tavanomaista äänestysmuotoa.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä keskusvaalilautakunnalle. Ilmoituksen voi tehdä myös äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa.

Ilmoittautuminen kotiäänestykseen on tehtävä kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 1.6.2021 ennen klo 16.00. Kirjalliset ilmoitukset on osoitettava Ilmajoen kunnan keskusvaalilautakunnalle, osoite Ilkantie 18, 60800 Ilmajoki. Puhelimitse tehtävät ilmoitukset numeroon 044 4191 202 tai (06) 4191 111.

Lomaketta, jolla ilmoituksen voi tehdä on saatavana kunnanviraston hallintotoimistosta tai lomakkeen voi tilata puhelimitse numerosta 044-4191 202.  Lomakkeen tulostusversio (pdf).

Ilmajoella 10. päivänä toukokuuta 2021

Ilmajoen kunnan keskusvaalilautakunta