Hyppää sisältöön
EtusivuAjankohtaistaKuulutus maa-aineslain mukaisesta lupahakemuksesta kosien maa-ainesten ottamista

Kuulutus maa-aineslain mukaisesta lupahakemuksesta kosien maa-ainesten ottamista

ASIA Maa-aineslain mukainen lupahakemus koskien maa-ainesten ottamista (sora ja moreeni) tilan Soramäki RN:o 145-410-6-187 alueelta Ilmajoen kunnan Kirkonkylästä.

HAKIJA Pekka Lampinen, Visaharjuntie 150, 61350 Huissi

TOIMINTA Hakemuksen mukaan ottamisalueen pinta-ala on n. 2 ha (tilan pinta-ala on yht. n. 3,5 ha) ja alueelta on suunniteltu otettavan maa-ainesta yhteensä noin 35 000 k-m3 10 vuoden aikana. Alueelle on aikaisemmin myönnetty  (1.3.2010) annettu maa-aineksen ottoon (55 000 k-m3). Aikaisempi lupa on raukeamassa. Hakemuksen mukaiseksi kokonaisotoksi muodostuu 55 000 k-m3.

SIJAINTI Toiminta sijoittuu Huissille Majakankaan alueelle.

KUULUTUKSEN JULKAISUPÄIVÄ
Kuulutus on julkaistu 3.2.2020. Kuulutuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 10.2.2020.

ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄOLO
Maa-aineslupahakemusta koskevat asiakirjat ovat nähtävillä kuulutusajan 3.2.2020 – 11.3.2020 Ilmajoen kunnan teknisellä osastolla, os. Ilkantie 17, Ilmajoki.

MUISTUTUKSET JA MIELIPITEET

Lupahakemuksista on oikeus muistutusten tekemiseen niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea. Kirjallisesti tehdyt muistutukset tulee toimittaa viimeistään 11.3.2020 mennessä ja osoittaa Ilmajoen kunnan ympäristölautakunnalle osoitteeseen: Ympäristölautakunta, PL 20, 60801 Ilmajoki.

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 3.2.2020 – 11.3.2020 Ilmajoen kunnan virallisella ilmoitustaululla osoitteessa Ilkantie 18, Ilmajoki.

LISÄTIETOJA Maa-aineslupahakemuksen osalta lisätietoja antaa tarvittaessa ympäristöinsinööri Mika Yli-Petäys, p. 044-4191 346.

 

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA