Hyppää sisältöön
EtusivuAjankohtaistaKuulutus Ympäristönsuojelulain 39 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta

Kuulutus Ympäristönsuojelulain 39 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta

Ympäristönsuojelulain 39 §:n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee lihasikalan voimassa olevan ympäristöluvan muuttamista Ilmajoen kunnan Kirkonkylässä (Huissi), kiinteistöllä Tammiharju RN:o 145-410-10-62.

HAKIJA
Jarkko Lahti, Vaasantie 1182, 61350 Huissi

TOIMINTA/SIJAINTI
Luvan muutoksen jälkeen eläinsuojan eläinmäärä on 890 lihasikaa. Voimassa olevan ympäristöluvan mukainen eläinmäärä on 80 emakkoa ja 400 lihasikaa. Nykyisin eläinsuoja toimii lihasikalana, ja luvan mukaan tilalla voi pitää korkeintaan 672 lihasikaa. Tilakeskus sijoittuu Salonmäen pohjavesialueelle. Tarkempi sijainti ilmenee lupahakemuksen asemapiirroksesta.

RAKENTAMINEN
Ympäristöluvan muutos ei edellytä rakenteellisia muutoksia eläinsuojassa tai lannan varastointitilavuuksissa.

TIEDOT LANNAN KÄSITTELYSTÄ
Lanta käsitellään lietelantana. Tilalla on lietekuilujen tilavuus huomioiden nykyisellään 2321 m3 olemassa olevaa lietetilavuutta.

KUULUTUKSEN JULKAISUPÄIVÄ JA ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄOLO
Kuulutus on julkaistu 6.2.2020. Kuulutuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 16.3.2020.

Ympäristölupahakemusta koskevat asiakirjat ovat nähtävillä kuulutusajan 6.2.2020- 16.3.2020 Ilmajoen kunnan teknisellä osastolla, os. Ilkantie 17, Ilmajoki.

MUISTUTUKSET JA MIELIPITEET
Lupahakemuksista on niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, oikeus muistutusten tekemiseen. Muilla henkilöillä sekä sellaisilla yhteisöillä, jotka eivät edusta asianosaisia, on oikeus ilmaista hakemuksesta mielipiteensä. Kirjallisesti tehdyt muistutukset ja mielipiteet tulee osoittaa Ilmajoen kunnan ympäristölautakunnalle ja toimittaa osoitteeseen: Ympäristölautakunta, PL 20, 60801 Ilmajoki. Muistutukset, mielipiteet ja ilmoitukset siitä, haluaako muistutuksen tekijä asiasta tehtävän päätöksen erikseen tiedoksi, tulee esittää viimeistään 16.3.2020.

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 6.2.2020- 16.3.2020 Ilmajoen kunnan virallisella ilmoitustaululla osoitteessa Ilkantie 18, Ilmajoki.

LISÄTIETOJA
Lisätietoja antaa tarvittaessa ympäristöinsinööri Mika Yli-Petäys, p. 4191 346

6.2.2020

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA