EtusivuAjankohtaistaKuulutus maa-aineslain mukaisesta lupahakemuksesta koskien maa-ainesten (sora ja hiekka) ottamista kiinteistön Yli-Kauppila RN:o 145-410-6-197 alueelta Ilmajoen kunnan Kirkonkylästä

Kuulutus maa-aineslain mukaisesta lupahakemuksesta koskien maa-ainesten (sora ja hiekka) ottamista kiinteistön Yli-Kauppila RN:o 145-410-6-197 alueelta Ilmajoen kunnan Kirkonkylästä

Asia ja hakija

Maa-aineslain mukainen lupahakemus koskien maa-ainesten (sora ja hiekka) ottamista kiinteistön Yli-Kauppila RN:o 145-410-6-197 alueelta Ilmajoen kunnan Kirkonkylästä.

Pekka Lampinen, Visaharjuntie 150, 61350 Huissi.

Toiminta

Kyseessä on uusi maa-aineksien ottoalue, joka sijaitsee olemassa olevan maa-ainesten ottoalueen kyljessä. Tarkoituksena on aloittaa maa-ainesten otto n. 1 ha:n määräala tilalta 6:197. Ottoalue rajoittuu metsäalueena olevaan pääkiinteistöön 6:197 sekä olemassa olevaan ottoalueeseen. Ottoalueen etäisyys Valtatie 3:n on vähimmillään 55 m. Hakemuksen mukainen lupa-aika on 10 vuotta. Ottomäärä määräalalle on n. 8000 k-m3 vuodessa ja kokonaisuudessaan 80 000 k-m3 haettuna lupa-aikana.

Sijainti

Maa-ainesten ottoalue sijaitsee valtatie 3:n läheisyydessä Ilmajoen Huissilla.

Kuulutuksen julkaisupäivä ja asiakirjojen nähtävilläolo

Kuulutus on julkaistu 9.12.2021. Kuulutuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 16.12.2021.

Ilmoitusta koskevat asiakirjat ovat nähtävillä kuulutusajan 9.12.2021 – 17.1.2022 Ilmajoen kunnan teknisellä osastolla, os. Ilkantie 17, Ilmajoki.

Muistutukset ja mielipiteet

Lupahakemuksista on niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, oikeus muistutusten tekemiseen. Kirjallisesti tehdyt muistutukset tulee toimittaa viimeistään 17.1.2022 mennessä ja osoittaa Ilmajoen kunnan ympäristölautakunnalle osoitteeseen: Ympäristölautakunta, PL 20, 60801 Ilmajoki.

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 9.12.2021 – 17.1.2022 Ilmajoen kunnan virallisella ilmoitustaululla osoitteessa Ilkantie 18, Ilmajoki.

Lisätietoja

Maa-aineslupahakemuksen osalta lisätietoja antaa tarvittaessa ympäristöinsinööri Mika Yli-Petäys, p. 044-4191 346.

Ympäristölautakunta

Kuulutukset

Kuulutukset17.1.2022
Vaaleissa päätetään jokaisen arkea koskettavista palveluista. Ennakkoäänestys 12.–18.1, vaalipäivä 23.1.2022.