Hyppää sisältöön
EtusivuAjankohtaistaKuulutus maa-aineslain mukaisesta lupahakemuksesta

Kuulutus maa-aineslain mukaisesta lupahakemuksesta

Asia
Maa-aineslain mukainen lupahakemus koskien maa-ainesten (sora ja hiekka) ottamista kiinteistöjen Arvola RN:o 145-410-8-42 ja Majakangas RN:o 145-410-8-52 alueilta Ilmajoen kunnan Kirkonkylästä.

Hakija
Pekka Lampinen, Visaharjuntie 150, 61350 Huissi.

Toiminta
Kyseessä on olemassa oleva maa-aineksien ottoalue, jonka maa-aineslupaan haetaan muutosta. Tarkoituksena on liittää ottoalueeseen n. 1,6 ha:n määräala tilalta 8:42. Ottoalue rajoittuu metsäalueisiin sekä jäl-kihoidettuun entiseen ottoalueeseen. Hakemuksen mukainen lupa-aika on 10 vuotta. Ottomäärä määräalalle on n. 8000 k-m3 vuodessa ja 80 000 k-m3 haettuna lupa-aikana. Koko alueen oton kokonaismäärä on yhteensä n. 290 000 k-m3. Koko ottamisalueen pinta-ala on yhteensä noin 6,6 ha.

Sijainti
Maa-ainesten ottoalue sijaitsee valtatie 3:n läheisyydessä Ilmajoen Huissilla.

Kuulutuksen julkaisupäivä ja asiakirjojen nähtävilläolo
Kuulutus on julkaistu 5.11.2020. Kuulutuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 12.11.2020.

Ilmoitusta koskevat asiakirjat ovat nähtävillä kuulutusajan 5.11.2020 – 14.12.2020 Ilmajoen kunnan teknisellä osastolla, os. Ilkantie 17, Ilmajoki.

Muistutukset ja mielipiteet
Lupahakemuksista on niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, oikeus muistutusten tekemiseen. Kirjallisesti tehdyt muistutukset tulee toimittaa viimeistään 14.12.2020 mennessä ja osoittaa Ilmajoen kunnan ympäristölautakunnalle osoitteeseen: Ympäristölautakunta, PL 20, 60801 Ilmajoki.

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 5.11.2020 – 14.12.2020 Ilmajoen kunnan virallisella ilmoitustaululla osoitteessa Ilkantie 18, Ilmajoki.

Lisätietoja
Maa-aineslupahakemuksen osalta lisätietoja antaa tarvittaessa ympäristöinsinööri Mika Yli-Petäys, p. 044-4191 346.

Ympäristölautakunta