Hyppää sisältöön
EtusivuAjankohtaistaKuulutus maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaisesta maisematyölupahakemuksesta

Kuulutus maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaisesta maisematyölupahakemuksesta

Asia
Maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukainen maisematyölupahakemus, joka koskee puiden kaatoa Koskenkorvalla, Ilmajoen kunnan Kokkolan kylässä, kiinteistöllä RN:o 145-411-14-167.

Hakija
L&T Biowatti Oy, Markus Latvala, Runkotie 14, 60100 Seinäjoki

Toiminta / sijainti
Hakemus koskee Koskenkorvan Salonmäen alueella suoritettavia met-sänhoidollisia harvennus- ja avohakkuita. Hakkuualue sijaitsee Tuohis-tonkujan varrella n. 0 – 500 m. Valtatie 3:n liittymästä luoteeseen päin.

Asiakirjojen nähtävilläolo
Maisematyölupahakemusta koskevat asiakirjat ovat nähtävillä 26.10.2020 – 16.11.2020 välisen ajan Ilmajoen kunnan teknisellä osastolla, os. Ilkan-tie 17, Ilmajoki.

Huomautukset
Mahdolliset huomautukset lupahakemuksen johdosta sekä ilmoitukset sii-tä, haluaako huomautuksen tekijä asiasta tehtävän päätöksen erikseen tiedoksi, tulee toimittaa ympäristöinsinöörille viimeistään 16.11.2020 mennessä osoitteeseen Ilmajoen kunta, Ympäristöinsinööri, PL 20, 60801 Ilmajoki.

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 26.10.2020 – 16.11.2020 Ilmajoen kunnan virallisella ilmoitustaululla osoitteessa Ilkantie 18, Ilmajoki.

Lisätietoja
Lupahakemuksen osalta lisätietoja antaa tarvittaessa ympäristöinsinööri Mika Yli-Petäys, p. 044 4191 346.

Ilmajoella 26.10.2020

Ympäristöinsinööri